Larapinta

Wat kunnen wij de komende tijd aan veranderingen verwachten.

Wat kunnen wij de komende tijd verwachten?

Zoals mijn familie aangeeft is het op dit moment belangrijk om te trachten de balans in jezelf zoveel mogelijk zien te bewaren.

De aarde en al wat leeft dus ook de mensheid is op een punt gekomen dat wij steeds dichter bij de zon komen. Deze zorgt er voor dat er  op onze planeet aarde en in ons gedeelte van het universum, leven mogelijk is. Om beter bestand te zijn tegen de effecten van het dichter bij de zon komen dient al het leven aangepast te worden. Zo ook het menselijk lichaam. De energie van de levensbron hier op aarde zorgt dat de verbinding met de zon sterker wordt. Daardoor dient de mensheid meer kennis en ervaring op te doen van de invloed en  (uit)werking op zijn bestaan. De veranderende energie de ontwikkeling van mogelijkheden hebben er toe geleid dat het menselijk lichaam een beter geleidingssysteem nodig heeft om deze energieën ten volste te kunnen benutten. Dit is wat menig voorloper in de geschiedenis heeft beschreven als het Engelen lichaam. Veel mensen zien de engelen vanuit deze dimensie en waar wij als mensheid mee bezig zijn om dit op aarde te kunnen creëren.

De bedoeling is dat wij als mensheid de functie die de Engelen voor ons hadden over gaan nemen. Want ook zij evolueren en dienen verder te gaan. Om deze functie uit te kunnen oefenen wordt de mensheid getraind. Dit kan bewust gebeuren of tijdens de slaap. In de toekomst zullen er speciale scholen verder opgericht worden die geleid worden door een meester of een discipel die de noodzakelijke plannen kent  en onder leiding staat van een meester.

Alleen diegenen die er aan toe zijn om met deze wetenschap om te gaan zullen toegelaten worden. Dit om verkeerd begrip en de gevolgen daarvan ter bescherming voor de persoon zelf en het geheel te voorkomen.

Dit alles omdat er in de geschiedenis duidelijk is aangetoond dat er misbruik van is gemaakt en er landen (denk b.v. aan Atlantis en Lemurie )ten onder zijn gegaan.

Dit  is waar men tot 2012 de vraag nog voor ogen had of dit de mensheid zou lukken deze energie te kunnen vasthouden en verdelen op de juiste manier.

Dit is bewezen en steeds wordt er langzaam meer van deze energie uitgestort.

Men zou ook kunnen zeggen dat de aarde zich steeds meer beweegt naar de zon om uiteindelijk daar in op te gaan. Maar dat is nog een proces van eeuwen. Waar het nu om draait is dat het leven steeds een zuiverder uitwerking dient te krijgen en de mensheid zich bewuster wordt van alle wetten en mogelijkheden door het gebruik van de energie. Het is een groot leerproces en niets wat vervuilend is zal worden toegelaten omdat de effecten een grotere omvang hebben dan alleen het aardse universum.

Omdat veel van wat er in de wereld en met de mens zelf gebeurt nog te maken heeft met de oude patronen van eeuwenlang opgesloten gezeten te hebben in een zeer verdicht stoffelijk lichaam is dit een zeer verwarrende fase voor de mensheid. Veel van wat vertrouwd is geweest zal losgelaten dienen te worden omdat het geen toegevoegde waarde meer heeft voor het totaal. Wanneer een mens de status Menselijke Engel wenst te bereiken dan dient hij in de eerste plaats alles in het belang van de gemeenschap te doen. Dit wil niet zeggen dat hij niets voor zichzelf op mag eisen of hebben. Het is de intentie waarmee men de zaken benaderd. Dat dit niet gericht is om alleen maar zelf er beter van te worden en een ander daardoor geschaad wordt. Dat is de achterliggende gedachte. Ook zal de mate van bereidheid tot verantwoordelijkheid dragen en nemen sterk mee spelen in de ontwikkeling van het Engelenlichaam. Dit proces zie je nu zo duidelijk in de wereld tot uitdrukking komen. Steeds meer papierwerk en ontlopen van de verantwoordelijkheden hebben er toe bijgedragen dat het een grote chaos op velerlei gebied is geworden. Nu is dit aan verandering onderhevig en men zal wel moeten veranderen wil men weer iets op kunnen bouwen.

De veranderingen op het fysieke gebied zijn duidelijk waarneembaar.

Alle oude klachten die nog bij het oude systeem van de mens horen , de eventuele angsten en bijbehorende ideeën over een ziekte of proces zullen steeds meer voor verwarring zorgen. Niets dat gebaseerd is op oude kennis en van geen enkele waarde voor het nieuwe fysieke lichaam van de mens zal zijn nut nog hebben en ook geen enkel effect geven. Integendeel…..de schade zal sneller te bemerken zijn. Ook diegenen die een lichaam hebben dat niet of moeilijk aan te passen is aan de nieuwe energie zullen bewust de keuze kunnen maken om het aardse bestaan in dit lichaam af te leggen. Vandaar dat er veel zielen zijn die nu overlijden maar ook dat er versnelde gezondheidssituaties opspelen die nog even vanuit deze oude energie opgelost kunnen worden om zodoende met een beter lichaam te kunnen functioneren. Dat dit alles een enorme inspanning van de mensheid vraagt is bekend maar een tijdelijke situatie waar wij als mensheid niet aan kunnen ontkomen. De familie zegt dat zij alles er aan doen om ons bij te staan. Het enige dat wij hoeven te doen is er om te vragen. Dit wil niet zeggen dat dan alles direct over is. Vaak dienen wij te leren dat onze intentie nog niet de juiste is of dat wij onszelf forceren . het gaat om de oefening om het in balans brengen van lichaam en geest en alle vooroordelen over onszelf los te leren laten. Dat wij accepteren dat wij goed zijn zoals wij zijn en er geen goed of slecht bestaat.

Verder kunnen er veel klachten zijn op het gebied van hoofdpijn.

Dit staat in verband met de nieuwe manier van de informatie vanuit de hersenen leren ontvangen.

Haalden wij deze informatie eerder alleen uit het linker en/of rechtergedeelte wanneer nodig. Nu leren wij omgaan met het middengedeelte van de hersenen. Het zenuwstelsel zal ook sterk veranderen. Naarmate de emoties beheerst worden en denken en voelen meer in balans komen, gaat de mens meer en meer zijn functies verdelen naar de milt. Ook het keelchakra is onderhevig omdat men meer vanuit de eigen “toon” gaat spreken.

Het hart zal de sluis zijn die de aardse en kosmische energieën verbind en ook deze zal steeds meer de aanduiding geven om te rusten of in actie te komen. Ook om te leren omgaan met de nieuwe versterkte uitwerking van de energie.

Afhankelijk van de taak die elk mens heeft zal alle transformatie plaats vinden. Denk dus niet dat wanneer iemand iets heeft dat hij/zij niets betekent of dat jij meer/minder bent dan iemand anders. Alles is gebaseerd op de taak die je uiteindelijk gaat doen. Dit kan zich in dit leven steeds duidelijker gaan vormen maar soms zijn de resultaten pas later zichtbaar. Twijfel dus niet en blijf vertrouwen op de eigen innerlijke stem.

© Thea Lagendijk

 

 

 

To the English website