Larapinta

Waar ligt jouw grens?

Steeds dichter komen wij bij 21-12-12. Steeds meer druk wordt er uit geoefend om de eigen weg en individualiteit te manifesteren.
Dit is bij elk mens op deze aarde aan de hand.
Diegenen die er voor gekozen hebben de comfortzone op te geven en er voor te gaan ervaren duidelijk meer innerlijke rust.
Ongeacht de omstandigheden, of deze nu prettig zijn of niet. Men voelt dat dit de juiste weg is die men op dit moment heeft te gaan en daardoor verder op het eigen pad komt. Kortom men komt steeds meer in de eigen kracht te staan.
Voor diegenen die de comfortzone niet op wensen te geven blijft het allemaal macht uitoefening.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen zo luidt het gezegde. Men kan dit duidelijk in de maatschappij waarnemen steeds meer regeltjes en wetjes worden in de wereld gebracht om de "grand illusie" in de wereld te houden. Raak een mens in zijn angst en hij/zij zal je volgen omdat hij meent dit zelf niet te kunnen oplossen. Hij durft zich niet te verzetten. Uit angst voor straf.
Wat wij als mensheid vergeten zijn is dat wij allen er aan meegewerkt hebben deze mensen en instituten toe te staan om in leven te blijven. De mensheid in zijn totaal, niemand uitgezonderd heeft en doet hier nog steeds in enige mate aan mee en geeft aan deze instituten en personen de eigen kracht weg om dit om te laten zetten door de ander in macht. Bewust maar ook vaak onbewust. Het is een gewoonte geworden.
Om deze instituten en machthebbers in te laten zien dat deze manier geen enkele toegevoegde waarde meer heeft zal de mens de eigen energie uit deze instituten terug dienen te trekken en gebruik gaan maken van de eigen kracht.
Helaas is het in deze tijd nog zo dat de meerderheid van de mensheid nog te sterk waarde hecht aan het (zelf)gemaakte ideaalbeeld van hoe het hoort. Wat mag en niet mag. Wanneer de mens zich realiseert dat men dit allemaal gebaseerd heeft op door de mens gemaakte normen en waarden en/of meegemaakte ervaringen, dan wordt het eenvoudiger om deze te veranderen. Maar dan komt men op het punt van de verantwoordelijkheid die men zelf dient te dragen.
En daar heeft elk mens een grens in.

Wanneer de mens zich realiseert dat men deze grenzen kan verleggen en dit ook weer durft te vertrouwen, dan wordt hij direct een krachtiger persoon die minder gevoelig is voor machtsvertoon. Met alle gevolgen van dien. Maar helaas is de mensheid in zijn geheel verslaafd geraakt aan veel zaken buiten zichzelf. Daar heeft hij zijn zekerheid aan opgehangen en wanneer iets niet lukte of ging zoals hij gewend was of wilde,heeft hij de oorzaak vaak buiten zichzelf gelegd. Het is een groot besmettelijk virus onder de mensheid geworden dat wanneer er iets niet zint de instantie of persoon etc. er de schuld er van te geven. Of zichzelf te ontkrachten met de gedachte dat hij dit of dat niet kan of niet weet op te lossen. Het is een gemeengoed dat men wanneer men zegt dat men iets niet kan, dit algemeen geaccepteerd wordt. Wanneer de mens aangeeft iets niet te willen, die mens er vaak op aangekeken of veroordeeld wordt. De mens is zich dus in de comfortzone gaan bevinden om er maar bij te horen of geen uitleg te hoeven geven.
Een simpel voorbeeld van gewenning aan deze verslaving is dat de mensheid zichzelf afhankelijk gemaakt heeft van alle elektronische apparatuur. Wanneer er een stroomstoring is dan ligt vaak de hele maatschappij op zijn gat. Is dit nodig? Nee, maar velen staan er niet eens meer bij stil dat men, wanneer er geen stroom is er ook met kaarslicht gewerkt kan worden. Heb jij daar wel eens aan gedacht om dit bij de hand te hebben in geval dat?. Ook het koken dat vaak elektrisch of op gas is. De mens raakt dan vaak in paniek. Wel eens gedacht aan een petroleumstelletje of spiritusbrander?.

De mens is al deze dingen die hem omringen gewoon gaan vinden en heeft daarmee veel van de creativiteit in zichzelf verloren. Ook zichzelf vaak afgekocht met het idee van dit zal mij niet gebeuren. Het feit dat men dan in winkels de boodschappen niet meer kan betalen is ook een dergelijk voorbeeld. Waarom niet zorgen dat je altijd iets van  cashgeld bij je hebt. Er wel eens bij stil gestaan dat wanneer een bank geen geld uit wil keren dat je niets er aan kan doen? Ondanks dat het jouw geld is?. Maar dan krijgt de bank de schuld, dat het systeem niet deugd. Maar wat heb jij er aan gedaan? Dus waar ligt de schuld?

En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Het draait er allemaal om dat wij allemaal als mensheid debet zijn en er aan meegewerkt hebben al deze situaties te laten ontstaan. Nu wij naar het eind van het tijdperk van macht aan het gaan zijn en de weg steeds meer open komt te staan naar het tijdperk van gelijkwaardigheid en samen delen, wordt de mens zich steeds bewuster van zijn vrijwillig opgelegde beperkingen. Dit wil niet zeggen dat alles in één keer opgelost kan zijn. Maar elke stap die de mens zet om in plaats van zichzelf vast te houden aan datgene dat hij niet echt is, zijn mening verteld en daar naar leeft is een groot stuk van de weg banen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele mensheid. Daardoor trekt men diegenen die iets minder moed hebben ook over de streep en dit heet samen delen.


Velen hoor ik nu denken in de trant van: ja, gemakkelijk praten maar ik heb een hypotheek of ik moet dit of ik kan dat niet.
Mijn antwoord daarop is Heb je het risico al eens durven lopen? Heb je durven vertrouwen op het grote geheel waar wij allemaal deel van zijn. Heb je al eens goed gekeken en gezien dat alles wat je nodig hebt, er al is en er altijd al is geweest en zal zijn. Durf je te ontvangen waar je recht op hebt ben jij die je werkelijk bent, ongeacht wat een ander daar van denkt. dit alles zonder veiligheidsnet te spannen?Durf jij jezelf over te geven aan het leven?
Het is en zal in het begin niet makkelijk zijn. Maar willen wij als mensheid ten volle genieten van het mooie wat er ligt te wachten dan zit er niet anders op dan dat wij open staan en alle normen en waarden over boord gooien en alles maar dan ook alles totaal met een andere instelling bekijken. De wetenschap dat welke grens er ook is, jij degene bent die deze grenzen vasthoud of verlegd. Het universum heeft geen grenzen. Het is de mens die dit heeft bepaald, dus alleen de mens kan dit oplossen.
Daar waar openheid en ruimte is


Bestaat geen tijd en geen gebrek
Is alles mogelijk
Zei de gek.
En leefde
Ondanks zijn, volgens anderen ,vermeende gebrek.


©Thea Lagendijk

 

To the English website