Larapinta

Vertrouwen; Een wijze les.

Beste Lezer,
 
Vertrouwen ; Een wijze les.
 
Afgelopen tijd heb ik veel communicatie met mijn gidsen over vertrouwen.
Een van mijn laatst recente lessen ging ook nu weer over dit onderwerp. 
Op mijn vraag waarom de nadruk van de meditatieavonden ;het weekend en zelfs met de Tai Chi 13 gebaseerd diende te worden op de balans en beheersing van ons energiesysteem omdat dit al zo vaak het onderwerp was en toch als een rode draad door alles heen loopt, kreeg ik steevast het antwoord “vertrouwen”. 
Nu weet ik dat alles met vertrouwen te maken heeft in de communicatie met mijn gidsen en de vele manieren waarop dit plaats vind tussen hen en mij. Het komt het er op neer dat ik aan deze communicatie of mijn eigen intuïtie soms twijfel en het dan zelfs tegen beter weten in blijf toetsen wanneer er niet direct een resultaat te zien is. Ook nu dacht ik dat dit weer met mijn eigen ongeduld te maken had en ik meer vertrouwen in dit thema moest hebben. Het vreemde was echter dat een van mijn gidsen eindigde met de woorden “ uw gedachten zijn te vol. Een vriend zo U wenst”
Na dit “gesprek” kreeg ik heel veel te maken met mensen die allemaal het bijltje er bij neer wilden gooien vanwege demotivatie in het werk; privé-of vriendenkring wat te maken had met vertrouwen. Juist omdat dit kwam van mensen die normaal gesproken heel veel vertrouwen in datgene hadden/hebben waar zij mee bezig zijn en ik niet anders kon doen dan adviseren nog even vol te houden en in zichzelf te blijven geloven omdat dit hard nodig is om mensen te ondersteunen. Veel haalde ik het voorbeeld van het stukje over entropie aan wat ik doorgekregen had.
Het kwartje begon bij mijzelf te vallen toen ik met een situatie in aanraking kwam waardoor er veel oude pijn aangeraakt werd. Plots kreeg ik het inzicht waar mijn lieve gids op doelde met het woord vertrouwen. Mijn oude pijn was dat vaak in mijn leven ervaringen zijn geweest waarin men mijn handelingen in een kwaad daglicht stelde omdat men er niet bij kon dat iemand werkelijk iets vanuit het hart kan doen zonder er zelf wijzer van te worden en ik beschuldigd werd vanuit het wantrouwen en motivatie die de ander in zichzelf  had en bij mij neerlag. In de loop der jaren ben ik daar sterker door geworden, maar het bleef voor mij een pijnlijke plek.
Op het moment dat deze plek weer aangeraakt werd gebeurde er iets met mij. Een statement dat ik niet meer wilde dat deze pijn en de ontkenning van de ander zijn probleem bij mij werd neergelegd. Er kwam een enorme rust in mij en de blijheid van mijzelf in de ogen kunnen kijken omdat ik  niets buiten mijzelf plaatste en dus geen ander meer nodig had om mij deze pijn te laten zien of te bewijzen aan de ander hoe sterk of zwak ik was. Ik vertrouwde mijzelf dat ik deze pijn aan kon. Daar ging in een flits de betekenis van de woorden van mijn gids door het hoofd Een vriend…zo U wenst. De betekenis van deze woorden kwamen langzamerhand in de daaropvolgende week aan bod. Mijn gids had duidelijk aangegeven dat het om vertrouwen ging. De interpretatie die ik er aan gaf was dat ik niet voldoende vertrouwen had in de ander. Iets wat steeds mijn controle- gedachte was wanneer ik iets bij een ander waarnam. Kijk naar jezelf, heb geen kwade gedachten. Tijdens de situatie die deze pijn aanraakte werd ik mij bewust van veel oude patronen die ik mijn hele leven maar herhaald had en waardoor deze pijn was ontstaan. Steeds zag ik dat deze pijn en die situatie van beschuldiging naar mij ontstond wanneer ik de eigen intuïtie of gevoel over iets of iemand op de tweede plaats zette. Telkens  wanneer het om zaken die met mijzelf te maken hadden/hebben gaf ik nog steeds voorrang aan de mening van  mensen om mij heen in het volste vertrouwen dat men eerlijk was. Daarbij mijn eigen visie op de 2e plaats zettend.
Deze les was zo overduidelijk. Maar ook bevrijdend. Het geeft duidelijk weer waar wij op dit moment als mensheid mee geconfronteerd worden. De pijn vanuit het verleden opgedaan waardoor men heeft geleerd niets meer te vertrouwen, of steeds weer opnieuw teleurgesteld worden en blijven vertrouwen zonder daarin de eigen grenzen te stellen. Mijn situatie heeft duidelijk gemaakt dat het juist is om elkaar te vertrouwen. Maar dat er grenzen zijn die je dient te stellen wanneer men naar de handelingen kijkt van de persoon die dit vertrouwen niet kan of wil opbrengen. Ook zit daar voor mij het onderscheidt in dat wanneer men naar zichzelf luistert en daaraan gehoor geeft, het mogelijk is dat men met de meest onbetrouwbare mens rond de tafel kan zitten. Mits men zichzelf bewust blijft van de mate waarin men zichzelf en de ander vertrouwd. Dan kan men noch zichzelf noch de ander ongewenst pijn doen.
Dan is er de vrijheid van keuze die mijn gids mij zo duidelijk aan gaf met de woorden :Een vriend….zo u wenst.
Want is het niet de vrijheid van keuze die wij zelf hebben of het vriend of vijand is?
Dus door onze pijn te leren zien als vriend kan geen mens jouw vijand zijn en weet je dat jijzelf alleen deze keuze kan maken. In het opperste zelfvertrouwen. Dat jouw keuzes zullen leiden tot vermindering van pijn en/of verdriet.
Wanneer men zichzelf en iemand anders de vrijheid geeft in eerlijkheid dan kan dit toch een vriend zijn. Er zijn veel gradaties die men in vriendschappen kan geven en vinden.
Door deze les en weer diepere inzichten heb ik afscheid kunnen nemen van een zeer oude pijn. 
 
Ook begrijp ik nog beter de nadruk van mijn gidsen over het thema het belang van de balans in jezelf en de eigen energielichamen die zij aan geven nog meer. 
Het is te begrijpen dat dit de grootste noodzaak is omdat men dan zowel zelf minder gaat projecteren maar ook steviger blijft staan in de vaak ongewilde projecties door anderen. 
Rest mij nog te zeggen dat er nog plaats is op de meditatieavonden.
De Inschrijving voor het themaweekend sluit op 17 oktober.
 
Vol vertrouwen met een HARTelijke groet
Dat jullie weten wat je doet,
 
Thea
 
To the English website