Larapinta

Master Jules

Het afgelopen seizoen is er gestart met het bekend maken van enkele namen van mijn “familie van boven”.

Dit is iets wat door de meesters zelf bepaald wordt. Het blijft dus voor mij ook een verrassing wie er op een bepaald ogenblik publieke duidelijkheid zal geven over zijn/haar identiteit.

Een van deze begeleiders is Meester Jules. Diegenen die tijdens het weekend van 1en 2 december en de mensen die op 20 december 2012 aanwezig waren, hebben al een “voorproefje “van hem gehad.

Jules is een meester op het gebied van klank en kleur. Alles wat daarmee in verbinding staat en de effecten daarvan op al wat leeft , niet alleen op en rond de aarde maar ook ver daar buiten valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Veel over deze gebieden heb ik van hem geleerd.

In december 2012 heeft Jules aangegeven dat hij tijdens dat weekend ook duidelijk zijn aanwezigheid wenste te tonen voor de aanwezige personen.

Dit omdat de effectieve werking dan veel doeltreffender zou zijn voor de mensen en zijn leringen meer op de aanwezige personen gericht konden worden.

Door de wisselwerking die er tijdens dit weekend plaats gevonden heeft tussen Jules en de aanwezigen en het duidelijke effect daarvan, heeft Jules besloten om op 20 december een verkorte herhaling te doen om het effect ook daarvan te bestuderen.

Omdat Jules er zelf ook duidelijk van geniet heeft hij besloten om in elk geval maandelijks een sessie te geven om iedereen een handvat te bieden om de weg van het menselijk evolutieproces zo makkelijk mogelijk te maken. 

Jules heeft te kennen gegeven dat hij in elk geval van plan is maandelijks zijn lessen via mij door te geven. Afhankelijk van zijn andere werkzaamheden.

De eerste meeting zal op 13 februari 2013 zijn. 

Voor diegenen die menen dat een meester een strenge leraar is, is het misschien beter dat ik een korte uitleg van zijn manifestatie geef.

Jules is een gedreven en druk bezig mannetje. Hij geniet er van wanneer hij mensen ziet lachen. Hij maakt er een sport van om met een humoristische kijk het leven op aarde als mens en in de andere dimensies te vergelijken.

Hij heeft een sterke voorkeur voor de dames in het gezelschap. Wanneer het een mens zou betreffen zou ik zelf hem als een intens betrokken persoon willen beschrijven die er alles aan gelegen is de mens weer het vertrouwen in zichzelf en de eigen bron te geven en de verbinding daar mee weer te herstellen.

In deze trant zullen er ook andere avonden gegeven worden met uiteraard andere onderwerpen en Meesters dan Jules.

Dus voor diegenen die geïnteresseerd zijn. Houd de website in de gaten.

 

To the English website