Larapinta

nieuws 2014

Beste Lezer,

Hier een nieuwsbrief over  de activiteiten van Larapinta en de visie over het grote bewustwordingsproces van de mensheid vanuit mijn eigen intuïtie en bronnen/familie vanuit de andere dimensies.

Zoals jullie zelf wel opgemerkt hebben zijn de grote veranderingen niet meer terug te draaien.Alles dat geen toegevoegde waarde meer heeft en niet in het voordeel is voor de gehele mensheid , is gedoemd te mislukken.

Voor de zwartkijkers onder ons lijkt het allemaal geen verschil te maken en alleen maar erger te worden.

Hierop zegt mijn familie dat er eerst duidelijkheid over de chaos dient te zijn om de noodzaak tot verandering te kunnen accepteren.

Eeuwenlang heeft de mensheid deze chaos ontkent of machteloos gestaan om daadwerkelijk de boel aan het licht te kunnen brengen door de invloed van machtsuitoefening  van bepaalde personen. Nu is de tijd aangebroken voor de mensheid om te erkennen dat wij allen in hetzelfde schuitje zitten en er in de loop der eeuwen allemaal aan mee gewerkt hebben deze chaos te laten ontstaan. De mensheid is zich niet bewust geweest van de gevolgen van het niet serieus nemen van de vele waarschuwingen die zij gekregen heeft . Nu in deze tijd kan men er niet meer omheen. Het is of allemaal de chaos opruimen of  de kop in het zand blijven steken en doen alsof er niets aan de hand is. Wanneer men bereid is de hand in eigen boezem te steken wordt er een wereld gecreëerd waarin toekomst zit voor de kinderen en is alles mogelijk. 

Velen hebben het geloof in deze veranderingen verloren en zijn moe geworden van de disharmonische situaties die men steeds weer waarneemt over de hele wereld.

Wat er op dit moment gevraagd wordt aan de mensheid is om weer moed te vatten en op zijn minst weer  durven open staan voor de mogelijkheid dat het allemaal anders kan.

Juist nu is er een golf van hoop over de wereld gaande die extra gestimuleerd wordt door die grote Meesters onder ons die oplossingen kunnen bieden. Wij, als mensheid dienen dit echter zelf uit te voeren omdat anders de vrije wil van de mens wordt aangetast. Dit betekent niet dat alles in één klap weer in orde is. Het komt er nu op aan dat de mensheid daadwerkelijk van plan is deze chaos op te ruimen en in het belang van iedereen. Alles maar dan ook alles dient er op gericht te zijn  om een samenleving te creëren  waarin elk levend wezen de eigen plaats in kan nemen zonder dat er gevaar dreigt voor honger oorlog en geweld . Dat  een ieder kan zijn zoals hij bedoelt is te zijn en te leven zoals hij bedoeld is te leven. Wij allen zijn op deze aarde gekomen met een taak. Niet voor niets is er op dit moment een overbevolking aan zielen op deze aarde. Elke ziel wenst hier op dit moment aanwezig t e zijn om bij te dragen aan het opruimen van de chaos. Alleen zijn velen zo ver van de eigen ziel af gaan staan dat er alleen nog maar de herinnering  leeft en alle hoop is opgegeven ooit deze eigen kern weer te vinden. Daardoor is men verhard of heeft de moed opgegeven en gaan denken dat wanneer men alleen maar aan zichzelf denkt er de meeste kans van over-leven is.

Ik kan helaas niet ontkennen dat dit in veel situaties zo lijkt. Maar wanneer men inziet dat er overal ter wereld de kaartenhuizen instorten wanneer men als mensheid of land de handen ineen slaat er dan opeens andere mogelijkheden opdoen die men in zijn stoutste dromen niet meer verwacht had. Samenwerking en moed, maar bovenal de bereidheid om de overbodige hang naar luxe om te zetten in samen delen is het enige dat nodig is. Wanneer ik kijk naar wat werkelijk belangrijk is om aandacht aan te schenken en blijvend behoefte aan is voor elk mens kom ik op het volgende woord uit dat wij om kunnen zetten:

SLIM: Samen delen in Liefde Integriteit en Intelligentie is Mensheid.

Maar ook Samen Leven Liefdeloos Intellectueel en Meedogenloos Materialisme. Welke kant van het woord kies jij?.

VREDE: Vrijheid Rechtvaardigheid Eerlijkheid Delen Eenheid.

HARMONIE: Heelheid Aarde Redelijkheid Mensheid Overgave Noodzaak  Idealisme Evenwicht.

Lang heeft de mensheid zich kunnen afkopen met materiële zaken. De hopeloosheid trachtte men af te kopen in steeds meer vakanties , grotere huizen en wat al niet meer.

Alles was goed zolang het maar afleiding gaf aan de diepgevoelde wanhoop en pijn om zichzelf niet echt te kunnen/durven tonen zoals men werkelijk is. Of de gedachte aan de onmogelijkheid.

Daardoor heeft de mens zichzelf aangeleerd om met alternatieven te leven en heeft de werkelijke behoefte aan harmonie ver verdrongen. Vaak durft men de stilte niet eens meer aan en vlucht in een constante afleiding, je hoeft alleen maar te kijken naar het gebruik van de mobiele telefoon.. Nu is elk mens er van doordrongen dat het op deze manier niet meer mogelijk is om de schijn hoog te houden en wanneer deze afleiding wel lukt geeft het geen voldoening meer. En zo escaleert dit steeds meer in extremere situaties.

De grootste slachtoffers hier van zijn de jongeren. Zij weten als geen ander dat deze mentaliteit geen enkele toegevoegde waarde is voor de mensheid. Integendeel, zij zien dat de mensheid door deze houding zichzelf steeds meer naar het randje van de vernietiging brengt. De enorme taak die zij als ziel mee gekregen hebben kan daardoor zo overweldigend zijn dat zij het niet meer zien zitten. Niet voor niets is op dit moment het aantal zelfdodingen zo groot onder juist de jongeren.

De grootste factor is dat zij niet begrepen worden door de omgeving. Niet omdat men dit bewust verkiest, maar gewoon omdat de mensheid dusdanig verhard is en zo bezig is met over-leven en als normaal  is gaan zien, dat men niet eens de kwetsbaarheid meer opmerkt van deze zielen. Vaak worden zij niet begrepen wanneer zij de energie die bedoelt is om te helpen de wereld te reorganiseren en naar buiten willen brengen. Heel vaak krijgen zij dan te horen dat het onmogelijk is.

Het gevolg daarvan is dat zij zeer sterk aan zichzelf gaan twijfelen en de energie maar ongericht naar buiten gooien met alle ellende van dien. Zij worden heel vaak veroordeelt zonder dat men er bij stilstaat wat de werkelijke bedoeling of reden tot de daad is geweest.  

Zou het niet kunnen zijn dat zij juist door hun gedrag aantonen wat er mis is met de mensheid?. Dat zij alleen weerspiegelen wat het resultaat van het huidige handelen van veel mensen is? Zoals gezegd staat de jeugd nog meer in verbinding met hun ziel of hoe men dit ook wenst te noemen. Is het dan ook niet een logisch gevolg dat zij destructievere middelen nodig hebben om deze stem tot zwijgen te brengen?

En wie is daar de veroorzaker van? Zij alleen of wij als gehele mensheid?.

Tot zover dit onderwerp en ik hoop genoeg stof tot nadenken.

 

Komen wij op de activiteiten uit.

In het kader van het bovenstaande is naar mijn mening duidelijk geworden dat men allen zoekt naar een manier om weer terug bij de eigen Bron te kunnen komen.

Larapinta  staat er voor om een helpende hand te mogen zijn om de mensheid methodieken aan te reiken om dit bewustwordingsproces te vereenvoudigen.

Een van de methodes is het werken met beelden die met behulp van helpers uit andere dimensies Engelen en Meesters bewerkt worden en diepe transformatieprocessen in gang kunnen zetten en /of  inzichten geven waardoor de mens de eigen krachten kan ontwikkelen.

Op welk gebied dan ook.

Open je hart is een serie die op diverse manieren aan de mens getoond kan worden. Al naar gelang de diepgang van de toegepaste methodiek die er bij wordt gegeven kan de mens er zo diep in duiken als hij zelf verkiest. Een weekend, 3 verschillende dagen of een eenmalige  avond met een  meditatie vooraf aan het afspelen van de beelden en achteraf  een meditatie. De reden is dat het toegankelijk is voor ieder mens.

 

Op maandag 28 april  is er een meditatieavond met beelden “ Open je Hart” .

Er zal op deze avond voorafgaand aan de beelden een meditatie in de buitenlucht gehouden worden , daarna volgen de beelden en na een korte pauze weer een afsluitende meditatie buiten zodat de beelden goed geïntegreerd zijn in de persoon.

Zowel de beelden als de meditatie zullen door elke persoon anders ervaren worden omdat het op elke mens wordt afgestemd met behulp van Engelen.

 

Opgave vanaf heden. Beperkt aantal plaatsen . Prijs incl. Koffie/thee  € 25,-

Aanmelding is bindend. Dit betekent wanneer je je terug trekt toch moet betalen.

 

 

Zoals de Chinese leer het al eeuwen lang aangeeft bestaat de mens uit 5 elementen.

Namelijk: Water Hout Vuur  Aarde en Metaal.

De cursisten die de Tai Chi 13 bij mij volgen kennen deze elementen vanuit de bewegingen die elk element vertegenwoordigt maar ook vanuit de chakra workshops.

 

Wanneer een verbinding met één of meerdere elementen niet in balans is dan kan dit verstoringen in het menselijk zijn geven. Dit kan op velerlei gebied zijn.

Hoe bewuster men zich is van deze verbindingen kan men dus ook makkelijker deze disbalans herstellen en/of versterken waardoor men als mens beter en makkelijker de verbinding met zijn ware zelf en zijn omgeving in stand kan houden en op een harmonieuzere manier  in het leven komt te staan.

 

Larapinta geeft  met de nieuwe mogelijkheden van deze tijd afgestemd 4 verschillende dagen om een (her)nieuwde kennismaking en verbinding met deze elementen te kunnen ervaren.

Elke workshop kan apart gevolgd worden.

De workshop van de Elementen Vuur & Metaal vinden op 1 dag plaats omdat  de energie die er op deze dag is gunstig is om deze met elkaar te kunnen verbinden en integreren.

Bij elk element krijgt men vragen waar men over mediteert ,die in relatie staan met dit element en die inzicht kunnen geven in jouw huidige gedrag  ten opzichte van dit element.

Als voorbeeld het element aarde zou je je kunnen afvragen hoe de relatie met je moeder is. Stel dat je geen enkele band met haar hebt dan heeft dit een gevolg op de relatie met de aarde. Door zichzelf daar bewuster van te zijn kan men dit tekort of deze relatie met de aarde helen en zelfs de relatie met de moeder veranderen.

Men wordt zich bewuster van het feit dat men zelf de hand heeft in de eigen heelheid en deze verbindingen in zichzelf helen.

 

De Workshops starten om 10.00 uur en eindigen om 16.30 uur. Prijs € 95,-

 

incl. Koffie/thee lunch zelf meenemen. Beperkt aantal plaatsen. 

Zondag   27 april 2014 Element  Aarde ( neem iets te eten mee wat je heel lekker vindt)

Zondag   18 mei              Element  Water (neem een flesje water mee)

Zondag   1 juni                Element   Hout

Zaterdag 21 juni             Element  Vuur & Element Metaal ( neem een kaars mee Voor het Element Metaal is de keuze vrij wat je mee wenst te nemen) Let op de prijs.

 

Voor alle aanmeldingen geldt dat inschrijving op volgorde van betaling is.

Aanmelding is bindend. Dit betekent wanneer je je terug trekt toch moet betalen.

Opgave voor alle activiteiten vanaf heden.

Het bedrag is over te maken op IBAN:  NL09INGB 0001 8906 79 t.n.v. T. Lagendijk te Nieuwerbrug onder vermelding van cursusdatum en cursus.

Ik hoop jullie te mogen ontvangen op èèn van de prachtige dagen.

HARTelijke Groet,

Thea

 

 

 
To the English website