Larapinta

Meditatief wandelen en Mandalatekenen

Zaterdag 13 oktober 2012


Meditatief wandelen en mandalatekenen.
Thema: Water en het emotionele leven.
Deze dag zal worden gehouden op de al bij vele bekende mooie locatie in de natuur in Zeist.

Wegens het grote succes van de laatste dag meditatief wandelen en de ter voorbereiding op de nieuwe manier van leren omgaan met zichzelf geeft Larapinta de gelegenheid om op een individuele manier in groepsverband inzicht te krijgen in de eigen processen en verder uit te diepen.
Al eeuwenlang is de mandala een hulpmiddel om makkelijker en directer bij zichzelf te kunnen komen. Tijdens deze dag zal er een mandalatekening gemaakt worden gericht op het thema water. De beweging van de mandala tijdens het lopen geleerd worden dat elke lijn of stap je dichter bij het middelpunt van de Mandala (jijzelf) brengt. Om zodoende de inzichten die hierdoor ontstaan door het meditatief bezig zijn tijdens het wandelen dieper in te kunnen laten werken en inzichten te krijgen hoe men met bepaalde aspecten in verband met dit levensgebied beter om kan gaan of om gewoon meer rust en ontspanning te krijgen op dit gebied Men hoeft geen kennis van mandala tekenen of meditatief lopen te hebben om hier aan mee te doen.
Wat kan men onder andere verwachten.
•    Zoals men weet bestaat de mens voor het grootste gedeelte uit water.
•    wat doet dit en welke effecten heeft dit voor de mens. Wat doet dit met jou
•    Verschillende vormen van meditatief wandelen gericht om het water element in jou zelf te leren begrijpen
•    Inzichten in de eigen blokkades of onbewuste reacties die verandering tegenhouden en de transformatie daar van.
•    Acceptatie van het eigen zijn wie of wat men werkelijk is op dit gebied.
•    Het loslaten van angsten en weerstand door begrip van invloed van dit element
•    Ademcontrole.
De controle van de ademhaling zorgt er voor dat latente energie tot ontwikkeling komt en op bepaalde plaatsen in het lichaam opgeslagen kan worden. Ook wordt hierdoor de bloedtoevoer en de aderen versterkt en gereinigd.
•    Gedachtecontrole.                                                                                                                                                               
Tijdens het oefenen leert men de gedachten en emoties tot rust te brengen en de concentratie op een gericht doel te versterken.  Zodat de gedachten in de gewenste vorm van concentratie komen. Dit stelt de spieren, zenuwen, de bloedlichaampjes en de organen in staat tot ontspanning te komen. Waardoor er meer ontspannen naar een bepaald probleem gekeken kan worden en de creatieve oplossingen gezien kunnen worden.
•    Lichaamscontrole.                                                                                                                                                                   
Het ontspannen van het lichaam en het uitvoeren van verschillende lichaamshoudingen en bewegingen is de fundering voor de gedachte en ademcontrole.
•    
De prijs voor deze dag is € 95, - incl. koffie/thee en lunch. Zelf papier en kleurpotloden meebrengen.

Aanvang 10.00 uur- 16.30 uur.
Opgave en vanaf heden bij Larapinta

*Doorgang vindt alleen plaats bij voldoende deelname.

 

To the English website