Larapinta

Het nieuwe geloof.Mensheid.

De wereld is verdeeld wat het meest tot uitdrukking komt in het geloof.

Eeuwenlang zijn er al oorlogen gevoerd uit naam van het geloof.

Wanneer men naar de werkelijke bedoeling kijkt dan herkent men in elk geloof dat men eigenlijk allemaal hetzelfde doel nastreeft en hetzelfde bedoelt.Alleen dat de manier waarop anders is. In het dagelijks leven kan de mens zeer tolerant zijn ten opzichte van andersdenkenden. Maar zodra het op het geloof aan komt komen er de machtsspelletjes en de eigen invullingen van en als de waarheid aan bod.

Het is te zot voor woorden dat men juist op het gebied waarin elk gelovig mens zijn ware wereldvrede tracht te creëren daar juist de minste tolerantie is ontstaan.

Dit is een proces dat op deze manier onoplosbaar is. Dus dienen wij de ware oorzaak weer eens te leren herzien. Waar het bij elk mens om draait is dat hij niet uit is op macht uiteraard is dat men allemaal vrede wenst en een wereld van samen delen en leven.

Alleen zijn veel mensen bang geworden het eigen plekje te verliezen. Juist door alle onevenwichtigheden die er in de geschiedenis hebben plaats gevonden onder de naam en misbruik van geloof.

Wanneer ieder mens zou starten om zich weer te herinneren waar dit geloof mee te maken heeft, denk ik dat wij met zijn allen een stuk dichter bij een oplossing kunnen komen.

Elk mens heeft een geloof in een Bron.

De een noemt het God ,de ander Allah of Iman Mahdi of boeddha. Maar weten wij als mens wat er door deze groten der aarde bedoeld is met hun wijsheid. Ja er zijn mensen die menen te beweren dat zij het weten, maar degenen die het kunnen weten zijn er niet meer om het te bevestigen.

Naar mijn mening is het de bedoeling dat elk mens zelf ervaart wat geloof inhoud en zal dus eerst en vooral de connectie van uit zichzelf met de Bron in zichzelf dienen te leggen. Dan pas is de mogelijkheid van begrijpen aanwezig omdat hij dan zichzelf werkelijk leert kennen als mens. Zolang de mensheid weigert zichzelf als mens te zien en accepteert dat wij als mens dienen te verfijnen en niet de boel omdraaien om datgene wat al perfect en aanwezig is te vervormen, dan ontstaat er m.i. een waar geloof. Het geloof in de mensheid. Het geloof en vertrouwen dat men zelf die Bron is van het leven dat men leidt. En daardoor deel heeft aan alles wat er plaats vindt. Zolang daar nog geen vertrouwen in is hoe kunnen wij dan leren om iets dat wijzelf (mens) nog niet kennen iets anders leren kennen?

 

ⓒ Thea Lagendijk

 

To the English website