Larapinta

Entropie leerschool van deze tijd.

Door de vele veranderingen en reacties die ik op dit moment waarneem in mijn omgeving, of dit nu bij mijn cursisten of gewoon in de dagelijks omgang met mensen is en niet anders kan constateren dat er veel twijfels zijn over alles en dat men keuzes maakt die het vaak voor de persoon moeilijker maakt  om het overzicht te behouden en men zichzelf verliest in keuzen die niet relevant zijn voor de verdere ontwikkeling. Ook de hang om op de bank te liggen en niets meer te doen of hoeven baren mij zorgen.

De totale neiging tot apathie en opgeven wat juist opbouwend kan zijn heeft geleid tot dit artikel.

 

Op mijn vraag aan “ de familie”  wat ik er aan kon doen om dit kenbaar te maken om de mensen moed en inspiratie te geven zodat men weer het eigen makkelijker te bewandelen pad  op pakt kreeg ik gisteren het volgende aangereikt.

 

Entropie.

 

Entropie is een erg lastig begrip. Het is iets waar de wetenschap zich al heel lang over buigt omdat dit overal waar leven is entropie voor komt.

Het is een onderdeel van de universele wetten .

We kunnen om het simpel te houden zeggen dat entropie de toestand van een systeem beschrijft.

Ik heb dit al eens in een andere vorm als “de menselijke computer” in een van mijn artikelen terug te vinden op de website ,beschreven.

Wanneer wij er van uitgaan dat de mensheid ook een “ systeem” is zal het duidelijk zijn dat wij dus  ook met deze werking te maken hebben.

Als voorbeeld nemen wij een blokje ijs. Iedereen weet dat wanneer men een drankje op temperatuur wil houden  men door er blokjes ijs in te gooien het drankje langer koel blijft. Het blokje ijs smelt door het verschil in temperatuur en het drankje wordt kouder.

Dit door het samenspel van koude en warmte.

Nog het blokje ijs noch het drankje blijft de zelfde vorm behouden. Het blokje ijs is gesmolten en het drankje heeft meer water en is koeler geworden.

Beide onderdelen zijn dus verandert door de aanpassing aan elkaar. Er is dus een nieuwe situatie ontstaan.

Wanneer men het ijsblokje niet wil laten smelten zal men op zoek moeten gaan naar een gemiddelde temperatuur dat het ijs in zijn vaste vorm blijft en het drankje toch koeler wordt. Zoals jullie zullen begrijpen is er ook bij deze situatie een verandering van beide partijen noodzakelijk.

Dit op zijn simpelst even ter verduidelijking wat entropie inhoud.

 

Deze vormverandering is het gevolg van de natuurlijke evolutie en het gevolg van actie en reactie. Orde en Chaos. Wanneer het proces vloeiend verloopt is er orde. Wij als mensheid vinden dit wanneer het leven naar de eigen verwachtingen verloopt. Wanneer dit anders verloopt dan men denkt spreekt men van chaos. Dit heeft te maken met het natuurlijke veranderingsproces omdat wij dagelijks met andere mensen en situaties te maken hebben die een ander energieveld dan wijzelf hebben. De natuurlijkheid is dat wij daaraan gewend zijn en een grote mate van aanpassingsvermogen hebben verworven in ons systeem dat dit geen moeilijkheden oplevert. Kijk b.v. naar het verouderingsproces van de mens. In deze tijd is het echter zo dat wij deze natuurlijke reactie niet meer kunnen ontkennen. De mensheid dient bewuster te worden van dit natuurlijke evolutie proces. Dit kunnen wij weigeren maar zullen wel met de aanwezigheid geconfronteerd worden.

In de loop der eeuwen heeft de mensheid daardoor patronen ontworpen om onder deze verandering van vorm uit te komen. Maar elk patroon is een worsteling om aan de natuurlijke orde te ontkomen. Voor elke verandering die van buiten komt heeft de mens zichzelf aangeleerd om minder prettige ervaringen ook buiten zichzelf te plaatsen. Kijk naar oorlogen. In plaats van het proces van evolutie te volgen zijn wij meer bezig geweest om de wil aan anderen op te leggen en oordelen dan te leren accepteren dat wij een formule dienen te vinden om de veranderde situatie te integreren naar een weg die de balans weer herstelt in deze veranderde situatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet er op zijn minst de wil aanwezig zijn zichzelf aan te passen aan de veranderende situatie. Is deze er niet dan ontstaat er een disbalans  die eerst opgelost dient te worden wil men verder komen.

Omdat men als mens eeuwenlang gewend is geweest om herkenbare patronen te ontwikkelen en deze te benoemen als orde zijn wij vergeten om te kijken of deze patronen wel zo natuurlijk waren en of deze nog wel bij de ontwikkeling in het hier en nu pasten.  De mensheid heeft zich van nature een comfortzone aangewend omdat men niet buiten een tastbare constructie kon denken op enkele uitzonderingen na. Men kon niet bevatten dat er meer was dan dat men met het blote oog kon waarnemen. Althans daar werd minder aandacht aan besteed omdat het “ bewijs” niet zichtbaar was in de materie. Men heeft er zelfs woorden voor uitgevonden. Een voorbeeld daarvan is het para normale gebied. Buiten normaal.

Zo zijn wij nu als mensheid op het punt gekomen dat wij ervan bewust dienen te worden dat het leven gericht is op totale samensmelting en wij als mensheid dit geïnterpreteerd hebben als verlies van identiteit. Maar wanneer wij erkennen dat het leven zelf alleen is gebaseerd op volledige samensmelting en er daardoor harmonie ontstaat dan realiseren wij ons dat de disbalans en chaos niet ligt in het handelen. Maar dat het de materiele resultaten zijn voortgekomen uit het beperkte denken van de mens die de chaos  in zowel zichzelf als de buitenwereld in stand houden.

Zoals mijn (nog)niet voor  iedereen zichtbare familie aangeeft , is dit de problematiek waar de mensheid mee worstelt op dit moment. Zij geven aan dat juist de manier van denken de oplossing  kan brengen in elk individu. Maar dat men dus eerst in alle eerlijkheid naar de ware intentie van zichzelf in alle handelingen dient te herzien. Zich alleen maar hoeft af te vragen of men de handeling vanuit weerstand naar totale samensmelting accepteert of dat men er voor kiest om de onnatuurlijke balans vol wenst te houden.

Het dilemma ligt in de vrije keuze van de mensheid. Komen doen wij er wel maar de manier waarop hebben wij zelf voor een groot deel in de hand. Zodra men stopt met zoeken  naar bevestiging om te horen wat men wenst te horen en het eigen leven zonder excuses in de hand neemt, zijn wij op de juiste weg. De tegenhanger is dat men opgeeft en daardoor automatisch vervalt in oude patronen. Men verbind zich immers met oude energievelden die al gekend zijn en geen toegevoegde waarde meer hebben.

Vanwege het feit dat men geen vaste patronen en plaatjes meer kan maken en het met alleen de geest niet is op te lossen en ook de resultaten niet altijd direct zichtbaar zijn is de mens geneigd om op zoek te gaan naar mensen die deze plaatjes voor hun willen invullen. En daarin ligt het grootste gevaar. De mens dient zich te realiseren dat zij het alleen in zichzelf kunnen oplossen en een ondersteunende hulp kunnen krijgen. Wanneer zij van hot naar her lopen of de keuze die zij maken om redenen om iets wel of niet te doen buiten zichzelf , of dit nu een persoon, situatie enz. plaatsen; dan is het tijd om zich te bezinnen of de intentie en inspanning die men zegt te doen daadwerkelijk gericht is op verbetering of niet stiekem een oud patroon om de eigen chaos in stand te houden. En dit is waar het nu bij de mensheid om draait om deze les te accepteren.

Dat wij allen deze oude erfenis los kunnen laten. En dat het leven zich wenst te vervolmaken door de ware visie en balans van Entropie

Tot zover mijn informatie. © Thea Lagendijk

 

 

To the English website