Larapinta

De Nieuwe Fase van de mens

 
De mensheid is er bijna klaar voor om de nieuwe levensfase in te gaan.
Wat houdt deze nieuwe fase nu werkelijk in?
Veel wordt er over gesproken en het heeft vele namen gekregen.
Waar het werkelijk om draait is dat de mens nu zijn terugweg naar de bron in is gegaan.


Dit houdt in dat al de elementen waar de mens uit bestaat en zijn invloed op heeft zich aandienen om nu op een bewuster manier daar mee om te leren gaan.

Ging het eerst om de fase van de mens te leren wat ego materie goed slecht etc. was en dit in zichzelf en de materie tot uitdrukking te brengen en te vervolmaken. Daarna het samen te voegen in het Ying en Yang licht en schaduw. Om te leren inzien dat dit alles gelijk is en vanuit dezelfde bron, maar nu met minder etiketjes er op geplakt. Is nu de tijd aangebroken dat dit op een totaal nieuwe wijze tot uitdrukking gebracht dient te worden.
Weer een stap verder in bewust zijn en oorzaak en gevolg voor zowel zichzelf en al wat leeft bewuster te worden.


Omdat de mensheid eeuwenlang dit patroon heeft gevolgd en daarin is verstrikt geraakt moest er een andere ingang gevonden worden om elke manier van macht ten opzichte van ander leven te minimaliseren. Zodat geen enkel mens meer het slachtoffer hoeft te zijn van machtsmisbruik en hij nu de wapens heeft om dit te vermijden.
Uiteraard is er de nodige werkzaamheid en verantwoordelijkheid voor de mens zelf voor nodig. Dit omdat de mensheid de keuze heeft van vrije wil. Dit is ook de reden waarom er nu zoveel afspeelt in de wereld. En er duidelijkheid ontstaat over die mensen die bereid zijn om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en die mensheid die liever slachtoffer of machthebber willen blijven. Het een kan niet meer samen gaan met het ander. Of men kiest bewust om zichzelf als slachtoffer of dictator te blijven gedragen of men pakt de eigen verantwoordelijkheid op en werkt aan het plan van transformatie mee.

De elementen hebben een sterke binding omdat deze dichter bij bewust zijn van de Bron staan dan de mensheid in het bewustzijn heeft gehad. (uitzonderingen daar gelaten)
Hoe wordt dit bedoeld?.

Neem als voorbeeld dat het weer zich overal ter wereld niet meer laat voorspellen. Wanneer men er van uit gaat dat al wat is leeft dan noemen wij dat leven wat daarin  zorg draagt geen mens, maar weer-deva's. Dit zijn wezens die er voor zorg dragen dat dit op in dit geval weer gebied alles juist verloopt. Dat er voldoende wind, regen zon enz. is. Dit verloopt juist wanneer alles in balans is. De mens en zijn lichaam bestaat ook uit deze wezentjes. Zij zorgen er voor dat dit lichaam bij elkaar gehouden wordt en optimaal kan functioneren. Maar omdat de mensheid de enige levende soort is dat over de vrije wil beschikt om te kiezen tussen het meewerken met en voor het grote geheel (de Bron) of afgescheidenheid (denkend dat hij het enige levende wezen is) en daar geen rekening mee houdt of zich niet bewust  is van deze wezentjes en de verbondenheid daarmee niet meer ervaart.Daardoor kan hij zich ook niet (meer)voorstellen of ervaren dat elke handeling effect heeft op alles.

De mens bestaat (nu tenminste nog) voor ca.80% uit water. Wanneer men dit vanuit het perspectief van de elementen bekijkt en het effect en de functie die water heeft voor de mens kunnen er veel antwoorden gegeven woorden over bv. natuurrampen die met water te maken hebben. Water heeft voor de mens de functie om emoties op de juiste manier te laten functioneren in het menselijk bestaan. Omdat de mens de vrije wil heeft kan elk mens dus zelf bepalen hoe hij deze energie van water gebruikt. In feite hebben deze deva'tjes er voor te zorgen dat alles juist blijft functioneren. Maar wanneer de mens steeds maar weer deze energie niet juist gebruiken raken deze deva'tjes op een gegeven moment overbelast en kunnen het werk niet meer op de juiste manier uit voeren. Zij hebben dus last van een Burn Out syndroom. Dit kan hersteld worden wanneer de mens zich daar van bewust is en er zelf zorg voor draagt om deze disbalans te herstellen. Doet hij dit niet wordt het alleen maar heviger.

Neem nu een tsunami als voorbeeld. Omdat deze deva'tjes verbonden zijn met alle waterdeva'tjes dan komt, wanneer zij bij de mens een burn-out hebben opgelopen, er een moment dat zij energie af moeten voeren om het menselijk (in dit geval) emotie lichaam stabiel te houden. Daar moeten zij energie van de andere waterdeva'tjes gaan onttrekken. En omdat dit al langer aan de gang is en de mensheid maar door blijft gaan is op een gegeven moment de reserve op en komt alle emotie in de wateren op deze aarde en nog meer terecht. Deze deva'tjes kunnen niet anders dan alle opgehoopte emoties aan de mens te tonen in de vorm van water en hoe verwoestend dit is wanneer de energie te veel is. Met als gevolg een Tsunami.

Wanneer de mensheid zich bewust hier van wordt en de verantwoordelijkheid daarin zou gaan dragen dan zouden deze deva'tjes het al veel makkelijker krijgen. En de stabilisatie zou veel sneller plaats kunnen vinden. Maar de mens is van nature arrogant vanwege de wetenschap van binnen dat hij de enige soort is die kan kiezen, dus heeft hij zich de gewoonte eigen gemaakt om deze minder prettige verantwoordelijkheid naar een ander te schuiven. Bijvoorbeeld dat het aan de proeven ligt die dit of dat land doet of men niet gezorgd heeft voor de juiste bescherming. Het heeft en kan overal mee te maken hebben behalve met zichzelf.

Dit als een inleiding van de elementen leer. Men kan dus de noodzaak er van inzien dat de mensheid als geheel een totaal andere zienswijze zal moeten gaan ontwikkelen wil men een oplossing kunnen vinden voor alle problematieken op aarde. Het enige dat men hiervoor hoeft te doen is zich weer te verbinden met de bron in zichzelf en van daar uit het onderzoek als deelnemende factor en niet als afgescheiden wezen moeten handelen. Kijken en leren luisteren naar de effecten die het eigen handelen heeft op de omgeving en zichzelf. Wanneer wij dit allen als mensheid in bewustheid willen accepteren is er snel een totaal hernieuwde wereld in gang gezet.

© Thea Lagendijk


 

To the English website