Larapinta

Autisme

Veel zielen komen er nu op aarde die ver gevorderd zijn in hun ontwikkeling.

Omdat zij vaak levens ervaren hebben waarin zij niet erkend zijn en beschadigingen hebben opgelopen ten opzichte van het menselijk handelen en wandelen, vertrouwen zij zowel zichzelf als de mensheid niet meer.

Zij komen op deze aarde met een verzet tegen het eigen menselijk zijn en de mens in het totaal.

De reden daarvan is het vertrouwen dat beschadigd is en dat zij vaak gezien hebben hoe de mens een spelletje speelde vanuit het eigen belang.Dit hebben zij nooit kunnen begrijpen omdat zij totaal geen verbinding als mens hadden waarin zij de persoonlijkheid op de eerste plaats zetten.

Het is altijd het leven vanuit zielenbewustzijn geweest. Omdat de ziel werkt vanuit het Zijn is er geen vraag over goed of slecht. Men handelt zoals het is.

Dit heeft gemaakt dat deze zielen zich totaal onttrokken hebben aan alles wat maar menselijk was en wat met emotie en gevoel te maken heeft.

Nu komen zij weer op aarde omdat het vertrouwen in de mensheid nu geheeld kan worden en het gebruik van de kennis en wijsheid die zij in zich hebben nu een belangrijke bijdrage aan de mensheid kan geven. Het is dus van het allergrootste belang dat wanneer men met autistische mensen te maken heeft dat men vanuit het hart leeft. Spreek de waarheid, ook al lijkt dit nog zo hard. Vertel de reden van het handelen oprecht. Bovenal, doe je niet anders voor als dat je in wezen bent.

Dit helpt niet alleen deze ziel maar ook leert het je om makkelijker jezelf te laten zien en ook het vertrouwen in jezelf te geven dat je goed bent zoals je bent. Zo leren wij met zijn allen stapje voor stapje wat werkelijk belangrijk is en wat niet.

We kunnen dit autisme dus helpen op te heffen door:

De persoon met liefde te benaderen.

Te helpen om zijn afkeer van de aarde te herstellen en laten zien dat de aarde ook mooi is.

De aardse pijnen opgelopen in vele incarnaties toe te laten en erover te leren praten.

De zetel van emoties de zonnevlecht opnieuw toe te staan om in beweging te komen.

Zich weer te herinneren dat het hart belangrijk is . te helpen om het hart weer open te durven stellen.

Leren aanvaarden dat hij een doel heeft op deze aarde.

Vergeet bovenal niet dat zij een voorbeeld zijn voor de mens dat de leegheid van het eigen bestaan benadrukt. Hoe voller het eigen bestaan des te meer vertrouwen men geeft aan diegenen die autistisch zijn.

Mijn wens is dat deze ziekte snel op deze aarde niet meer voor zal komen.

Ik zie dit als een teken dat wij met zijn allen dit niet meer nodig hebben om als spiegel te dienen omdat wij de les van leegheid en liefdeloosheid begrepen hebben.

© Thea Lagendijk 

To the English website