Larapinta

Even voorstellen

Mijn naam is Thea Lagendijk geboren 5-8-1951

Dat er meerdere werelden buiten onze aarde bestaan (en wij daar gebruik van kunnen maken) is voor mij vanaf mijn kindertijd niet onbekend.
Eerlijk gezegd was ik liever "daar"dan hier.
Omdat deze andere werelden en het contact hiermee voor mij zo gewoon waren ging ik er van uit dat iedereen dit zo ervoer.
Door de reacties om mij heen kwam ik er vrij snel achter dat dit niet zo was.
Daar dit bestempeld werd als fantasie hield ik mijn mond er verder over.

Tot dat ik in 1965 tijdens een keeloperatie te maken kreeg met een bewuste uittreding welke ik niet meer opzij kon zetten.
Ik ben toen heel lang bang geweest voor het effect welk de energieverandering in mijn bewustzijn en fysieke lichaam teweeg bracht.
In 1978 had ik in Sri Lanka een soortgelijke spirituele ervaring welk mijn angst hiervoor heeft weggenomen. Ik begreep toen ook dat mijn "anders"zijn een reden had.

Dit gevoel werd sterker nadat ik mijn schoonvader tijdens zijn stervensproces mocht helpen over te gaan van deze naar wat ik nog steeds noemde "mijn wereld".
Ik ben mij toen gaan verdiepen in de Tarot; astrologie; handlijnkunde; kleuren en hun werking; esoterie; theosofie; antroposofie; oosterse zienswijzen; mineralen en chakra's.

In 1982 kreeg ik tijdens een bijna doodervaring te zien waar mijn leven voor bedoeld was. Ik mocht de keuze maken om deze aarde te verlaten of hier te blijven.
Met als taak de mensheid in de komende tijden een helpende hand te bieden.
Vanaf dat moment ben ik getraind door diverse Meesters en Wezens van andere Planeten en Werelden.
Ook ben ik mijzelf meer gaan verdiepen in de communicatie met dieren en andere Natuurwezens.
Dit alles leidde tot o.a. een astrologie en dromen onderzoekclub.
En ben toen op Pro Deo basis een praktijk gestart tot 1994.
Verder ben ik getraind door een bevriend Amerikaanse Parapsycholoog/arts die o.a. voor NASA heeft gewerkt.

Daarna heb ik mijzelf nog meer in spirituele psychologie en communicatie verdiept.
Het tekenen en schilderen, vooral via de computer, is getraind door diverse Meesters en Engelen.
Om zo helende beelden te kunnen creëren die als een herinnerings-en/of hulpmiddel kunnen dienen op de evolutieweg van de mens.

In 1995 na een levensbedreigende ziekte kreeg ik fibromyalgie en kwam daardoor in contact met de Tai Chi Tao.
Dit was voor mij een mooie aanvulling om alles te kunnen combineren.
Ik ben in 1998 weer begonnen bij de Volksuniversiteit met Tai Chi Tao.
Ook ben ik weer consulten, workshops, meditatiedagen/weekenden, thema-avonden/dagen gaan geven.
Als gevolg van deze ontwikkelingen is in 2003 vanuit de behoefte om een stukje "thuis" aan de mensen te kunnen geven Kalihamsa ontstaan. Vn daaruit kan de verkregen informatie d.m.v. workshops; trainingen etc. intensiever doorgegeven worden. Tegelijk werd ik getraind om te gaan "channelen" om zodoende een constante telepathische verbinding te kunnen bewerkstelligen met mijn ”informatiebronnen”. Daardoor kan ik de verkregen informatie op een directere manier naar buiten te brengen.

De informatie die ik doorgekregen heb en doorkrijg omvat nieuwe (behandeling) methoden die ik in mijn praktijk en de tai chi tao gebruik.
Alles gebaseerd op de nieuwe mogelijkheden van het energiegebruik voor de mens.
Er wordt sterk de nadruk gelegd op het feit dat de mens bewuster van zichzelf en zijn energiegebruik dient te worden.
Ook krijg ik informatie hoe en waarom de vele veranderingen in zowel onszelf als de Aarde en andere Natuurrijken plaatsvinden.

Mede dankzij alle ervaringen ben ik het stukje thuis op de manier van Kalihamsa ontgroeid. Dat pad heeft zijn werk gedaan.
Een  andere weg heeft zich geopend. De kwaliteit kennis en ervaring die op een breed veld inzetbaar zijn hebben een nog diepere betekenis gekregen voor mij. En de hoop op de verwezenlijking van een oude droom doen herleven.
Deze droom heet Larapinta.

Kalihamsa de zielevogel en de weg naar de bron heeft op 30 juni 2009 het pad gebaand voor
Larapinta het stromende water vanuit deze bron geboren en via de ongekende maar gebaande weg kan het land nu bebouwd gaan worden.
 

To the English website