Larapinta

Alles is energie

Alles is energie. Alles bestaat uit energie. Energie is een vorm van licht die wij niet altijd met ons blote oog waar kunnen nemen. Het zorgt er voor dat alles leeft. Of dit nu een mens, dier of tafel is maakt niet uit. Door er licht (energie) in te brengen wordt het voor ons zichtbaar.

Er bestaan vele soorten en kleuren van energie. Elk heeft zijn eigen functie en uitwerking op de mens en natuur. Steeds meer zullen de effecten van klank, kleur en licht bekend gaan worden en het bewijs door onderzoekers bevestigd.

De mens is zich echter niet altijd bewust van deze energie, waardoor hij geen optimaal gebruik maakt van deze bron en daarom vaak een speelbal van deze energie wordt. Wanneer dit te lang duurt, kan zich dit in fysieke of geestelijke problemen uiten (bijvoorbeeld stress).

In deze tijd van veranderingen wordt men steeds directer geconfronteerd om het onbewuste energieverbruik om te zetten in het bewust gebruik maken van deze energieën en hoe daar mee om te gaan. Het doel is om de verantwoordelijkheid in, en betrokkenheid met het leven beter te kunnen begrijpen, accepteren en integreren.

Leren deze energieën beter te richten om zodoende een gezonder, vollediger en prettiger, harmonieuzer leven te kunnen ervaren.

Daar de mens de afgelopen eeuwen te veel geconcentreerd is geweest op de materiële kant is hij vergeten te voelen. Omdat energie niet altijd zichtbaar is maar alleen d.m.v. het gevoel waargenomen kan worden is het niet vreemd dat wij als mens sterk van onszelf zijn vervreemd. Met als gevolg steeds meer verstoringen in onze energiecentra (chakra's) en -lichamen. Dit houdt onder andere in dat ons zelfgenererend vermogen een grote stap terug heeft gedaan.

Daar wij dit lang volgehouden hebben zullen wij er hard aan moeten werken deze energieën weer te gaan herkennen en er mee samen te werken. Hoe bewuster wij aan onszelf werken door bij alles te voelen/ervaren des te sneller wij ons zelf weer in balans kunnen brengen en een bewustere stap naar een vollediger leven kunnen zetten.

Bij Larapinta wordt er met dit bewustzijn van energie gewerkt. Dit wil zeggen dat er van uit gegaan wordt dat alles energie is en dat wij alle mens zijn en gelijkwaardig. Dus elkaar ook met wederzijds respect benaderen. Er wordt wanneer er handreikingen gegeven worden gesproken in termen van energieën en niet vanuit de veelgemaakte gedachte over de persoon of personen zelf, maar over het energiegebruik van een persoon.

Wanneer men bij Larapinta komt dient men in deze termen te denken en niet als persoonlijkheid daar dit misverstanden teweeg kan brengen. Larapinta is er op gericht om de energiestroom in elk mens te bevorderen en te leren om bewuste uitdrukking te geven aan deze energie waardoor het eigen (ZIJN) tot uitdrukking komt.

De ziel kan alleen maar tot uitdrukking komen wanneer men zich bewust is van deze energie uitwisseling. Dit is een geheel ander niveau dan onze persoonlijkheid. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat er door de cursisten en diegenen die voor een consult komen dit begrepen is.

Larapinta kan mensen behulpzaam zijn bij dit bewustwordingsproces en in de omgang met deze energieën.

In deze en de toekomstige tijd zit de mensheid in de overgang tussen uitdrukking van Ziel: Het individuele zijn; of wie men innerlijk is; in het hier en nu. Te vertrouwen.

Persoonlijkheid: maakt gebruik van maskers is onecht. Leeft vaak in verleden of toekomst Onbetrouwbaar.

Het hart zal overwinnen maar het geeft op deze nieuwe weg veel verwarring hoe met de energie van het hart om te gaan.

Helaas is het zo en daar kunnen wij de ogen niet voor sluiten, dat er een grote groep mensen is die liever de macht willen behouden in plaats van het samen delen te kiezen. Ook op en juist op het spirituele gebied zullen er velen zijn die daar een aardige broodwinning in zien en daardoor bedoelt of onbewust de mens gebonden houden in de wereld van de persoonlijkheid. Dit onderscheid is voor een zoekende moeilijk te onderscheiden en ik kan niet meer dan aanraden om eerlijk naar zichzelf te kijken en luisteren wanneer iemand iets aandraagt wat te lief of te veel in het eigen straatje past.

Luister naar het hart en niet naar de emotie.

Men zal zich bewust moeten zijn dat er tijdens groeiprocessen ervaringen kunnen zijn die men niet als prettig ervaart, maar dat onprettige dingen niet opgelost kunnen worden zonder ze onder ogen te zien of weg te stoppen. Dat maakt alleen maar dat men ten prooi kan vallen aan goedlachse charlatans.

Niemand maar dan ook niemand anders dan de persoon zelf beschikt over- en bepaalt de kwaliteit van het eigen leven. De enige meester over jouw leven ben jijzelf. Er bestaat geen enkele guru meer.

Geen enkele echte meester zal jou het eigen proces van leren ontzeggen door de weg voor de mens op te ruimen. Integendeel, hij zal eerder de mens afwijzen die de eigen verantwoordelijkheid ontloopt. Dit uit mededogen en de universele wet van vrije wil. Zij kunnen alleen als richtingaanwijzers dienen. Tenslotte zijn wij allemaal onze eigen meester. Er leiden vele wegen naar Rome.

Er zijn ook vele manieren om met deze energieën om te leren gaan. Elk mens heeft de keuze om die weg te gaan die hem of haar het meest aanspreekt. Larapinta heeft niet de bedoeling om reguliere behandelingen uit te schakelen, maar wil graag een brug slaan voor samenwerking om zo tot betere resultaten te komen.

To the English website