Larapinta

Welkom bij Larapinta

 

 
 
Larapinta is een Aboriginal woord en betekent stromend water en vlak (onbebouwd) land.
Er is ook een Larapinta trail.
 
De naam en het plan waarmee voor mij de naam in verbinding staat is mij ruim 30 jaar terug gegeven.
Het betekent voor mij dat door het volgen van het pad er materiaal ontstaat waarmee het onbebouwde land bebouwd kan worden door de natuurlijke stroming van het water te volgen. Er voor te zorgen dit water stromend te houden.
 
Het pad ontstaan onder de naam Kalihamsa (de geestelijke zielenvogel die de brug bouwt naar De Bron) is voor mij een leerschool geweest om deze natuurlijke stroming te leren volgen en deze uit te drukken in de materie.
 
Door deze lessen is er een brug geslagen naar de Bron waaruit elk mens kan putten en staat voor de natuurlijke stroming van de mens om het eigen pad tot volledige ontwikkeling te brengen in harmonie met al wat is  en dit vanuit het eigen bewust-zijn uit te drukken.
 
Mijn aandeel van informatie en ervaring die ik krijg vanuit deze Bron heeft de naam Larapinta  gekregen omdat deze naam overeen komt met het plan dat mij gegeven is.
Omdat het stromende water inhoud dat er veel beweging dus veranderingen zullen zijn kan de naam Larapinta  als een basis dienen van vertrouwen en kwaliteit ondanks veranderingen.
 
Larapinta heeft in de loop der jaren steeds meer een eigen werkwijze ontwikkeld in alle disciplines waar zij mee werkt en nieuwe methoden ingevoerd die voortgekomen zijn vanuit de eigen Bron.
Uit de ervaringen blijkt dat deze methoden kwalitatief gezien net dat stukje meerwaarde en ook betere resultaten geeft.
 
Larapinta staat voor de waarde-volheid van elk mens en al wat leeft.
De intentie dat elk mens deze waarde-volheid  van het eigen en andermans leven in bewustzijn van hart en ziel weer leert (h)erkennen daarnaar te leven en dit verder te ontwikkelen.
Zo dat (h)erkent wordt dat ieder mens het eigen pad dient te lopen maar bij diezelfde Bron uitkomt en deze mens alleen maar op een andere manier het water haalt en  gebruikt.
Waardoor er meer begrip en respect ontstaat niet alleen voor het eigen land maar ook voor de ander die op een andere wijze zijn land bebouwd en dit water nodig heeft.
Door de eigen ervaringen te delen kan men elkaar helpen om het water voor iedereen makkelijker te laten stromen.
 

 

To the English website