Larapinta

De veranderingen voor de beide seksen. De man.

Voor de man die te maken heeft met de integratie van de ying energie is het volgende proces aanwezig.


De man zal in de eerste plaats zijn yang energie op een totaal andere manier uit moeten leren drukken.
Eeuwenlang heeft hij mannelijk principe vanuit het patroon strijd, macht en gewelddigheid op deze aarde in stand gehouden om het in al zijn vormen te laten vervolmaken. Nu is dit patroon overbodig geworden en is het geweld niet meer nodig. De man zal zich bewust dienen te worden dat dit geweld of deze macht op deze manier een doodlopende weg is geworden.

Hij dient zich bewust te worden van de ying energie in zichzelf en deze te accepteren. Geeft het voor de vrouw al verwarring om met de yang energie om te gaan, voor de man brengt dit nog veel meer verwarring mee. Zeer zeker bij de westerse man.


Eeuwenlang heeft hij de rol gespeeld van verzorger van zijn gezin. Om te zorgen voor de veiligheid, dat er eten was en zijn gezin een redelijk bestaansniveau had. Nu, in deze tijd ziet hij dat er steeds meer vrouwen zijn die dit zelf kunnen verzorgen(gevolg van de yang energie in de vrouw) en hij wat deze functie betreft steeds meer overbodig wordt.


Het overbodig zijn is vanuit het perspectief van de man gezien.

Het is niet het overbodig geworden zijn dat een rol speelt,maar meer dat de man een meerwaarde in zichzelf heeft gekregen en hij daardoor op een andere manier zijn energie op deze planeet kan neer gaan zetten.
Completer en net als de vrouw, meer in eenheid.

De man blijft nodig omdat hij als man toch de opdracht heeft om door middel van zijn energie de dingen in de materie te zetten. De vrouw op haar beurt blijft de draagster van de geestelijke energie.

Het besef dient van zowel man als vrouw te zijn dat de een niet zonder de ander kan.
Dit wil niet zeggen dat elke man of vrouw een partner moet hebben.

Nee, het gaat er om dat de energie op deze aarde instand gehouden wordt.

Voorlopig is het nog zo dat deze energieën beter verankerd kunnen worden door afzonderlijke lichamen. In de toekomst raakt het menselijk lichaam meer gewend aan deze nieuwe manier van draagkracht van de energieën en kan dus het menselijk lichaam zich ook meer aanpassen.

Dan kunnen beide energieën door beide seksen gedragen en verankerd worden.
Nu zou dit nog een te belastend gegeven voor het menselijk lichaam zijn.

Komen wij terug op de man.

Hij begint bewuster te worden van de effecten die zijn handelen teweeg brengt.

Ook bij hem is het zo dat wat voorheen als normaal werd gezien, dit geen tevredenheid meer geeft in de vorm zoals hij gewend was. Hij voelt steeds sterker de behoefte om afstand te nemen van alle materie en even iets niet te moeten.

Het patroon van verandering kan tot uitdrukking komen als schuldgevoel, uitgeblust zijn (burn-out), woede uitbarstingen, zichzelf opsluiten achter de computer of in sporten waar hij zichzelf steeds weer bewijst dezelfde "krachtpatser"te zijn als hiervoor.

Dit kan als men zich hier sterk tegen verzet  tot voorgaande klachten leidden. De man ervaart alsof hij aan alle kanten "vast"zit en te kort schiet ten opzichte van zichzelf en zijn familie. Dus bijt hij in de eerste instantie zich meer en meer vast in de materie. 

In de eerste instantie zal hij dan ook alles buiten zichzelf willen houden voordat hij toegeeft dat het de eigen onvrede en, bovenal, angst voor de toekomst is.

De man is immers meer gericht vanuit het denken te leven en meer met de toekomst bezig te zijn dan in het hier en nu. Nu ervaart hij dat deze toekomst helemaal niet zo zeker is als hij dacht.En heeft hij het nodig dit eerst op te lossen vanuit de eigen energie.

Dus de relatie is niet meer zoals het was, de werkgever stelt veel meer eisen, de mensen zijn allemaal veranderd etc.

Op het moment dat hij zich bewust wordt dat de werkelijke oorzaak in zichzelf zit en dit begint te accepteren kan het transformatieproces op een bewuster manier tot uitdrukking komen.

De man leert om beter naar zichzelf te luisteren en zijn gevoeligheid te tonen.

Nu op een beheerster manier.Hij gaat inzien dat zijn emoties niet met geweld naar buiten komen wanneer hij directer daar gehoor aan geeft. Ook ziet hij dat zijn nodig zijn nu veel meer ligt op het gebied van meewerken op het thuisfront, aandacht voor de partner en/of kinderen.

Hij gaat leren dat dit aandeel daarin en de grotere betrokkenheid daar bij hem van zijn voorgaande visie over de rolverdeling man/vrouw anders komt te liggen. Hij zal gaan erkennen dat de vrouw het op haar gebied net zo makkelijk en moeilijk heeft als hijzelf. Dit alles maakt dat de veroordeling en normen en waarden gaan plaats maken voor wederzijds begrip.

De man heeft het nodig te leren dat hij niet alleen meer voor alles hoeft te zorgen op het materiële gebied. Dat dit niet meer ten koste van zijn eigen zijn hoeft te gaan.

Hij leert dat hij zelf het recht heeft om te kiezen en dat er wel degelijk een oplossing voor alles is mits hij luistert naar het vrouwelijke aspect in zichzelf In het begin zal hij vaak nog de vorm nodig hebben van een vrouw die hem er bij zal helpen om dit aspect ook als volwaardig in hem zelf te erkennen en niet als een zwak deel van zichzelf.

Het is de erkenning en acceptatie van beide delen die één geheel kunnen worden. Maar deze erkenning vereist samenwerking op een totaal nieuwe manier. Niet meer op de manier van vechten en winnaar of verliezer.

Ook hij leert door dit proces dat er geen onderscheid is in het mens zijn nog tussen man en vrouw.

Dat alleen de manier waarop verschilt en  het zwak of sterk zijn  daar niets mee te maken heeft.

De man zal door dit inzicht door een sterk proces van schuldgevoel heen moeten.

Dit omdat hij nu voor het eerst beseft wat hij als man gedaan heeft. Het is belangrijk dat de man zich realiseert,net als de vrouw, dat dit geen nut heeft omdat dit hele proces van zijn zich op een natuurlijke manier ontwikkeld heeft en men op deze manier niet beter wist.

Nu, nu weet men beter en kan men deze keuze maken.

Kiest men ervoor op de oude manier door te gaan , dan zal men situaties tegenkomen om te leren het onderscheid te zien tussen oude patronen  en nieuwe mogelijkheden die pas tot uitdrukking komen wanneer deze op een nieuwe manier benaderd worden.

Zolang de man bereid is alle verantwoordelijkheid voor zijn daden te dragen en de consequenties accepteert wanneer hij kiest om niet te veranderen kan niemand hem iets verwijten.


Vergeet ook niet dat elke man ook levens gehad heeft als vrouw. Dus ook de ying energie heeft ervaren en ook daarin zijn (onbewuste) angsten en ervaringen heeft meegenomen.

© Thea Lagendijk

To the English website