Larapinta

de veranderingen voor de beide seksen. De vrouw

De veranderingen door de samenvoeging van de ying en yang energie bij de mensheid.
Wat houden deze veranderingen in voor beide seksen.
 
Bij de vrouw heeft het als gevolg dat zij niet meer gelaten toe kan kijken bij zaken die haar zelf raken en zijzelf dient teveranderen.

Al die zaken die zij eeuwenlang gedragen heeft als vrouw worden daardoor aangeraakt.Zij kan zich niet meer tevreden stellen met die dingen te accepteren waarvan zij weet dat dit anders kan.


De vrouw dient nu het patroon op te geven van datgene wat is geweest en zelf de handen uit de mouwen gaan steken wanneer er iets is dat haar niet bevalt.
Het patroon van dat mannen van Mars en vrouwen van Venus komen gaat niet meer op wanneer dit gebruikt wordt in situaties die te veranderen zijn wanneer de vrouw gebruik maakt van haar eigen yang kracht.

En met yang kracht bedoel ik het in de materie zetten van haar gedachten en ideeën die zij intuïtief vanuit haar ying kracht ervaart en weet.
Het vraagt aan haar dat zij de oude patronen en het verdriet of machteloosheid van het niet kunnen, op zal geven.
Het vraagt om weer het vertrouwen te hebben dat alles mogelijk is.
Het enige dat daarvoor nodig is, is het oude patroon en alle ervaringen los te laten en alles op een vernieuwde wijze te herzien.

De problematieken die hiermee samen hangen zijn er veel maar niet onoverkomelijk.

Een van deze problematieken is dat veel vrouwen minder prettige ervaringen met mannen hebben gehad.Of dit in dit of vorige levens is geweest doet er niet toe.
Er zit een heleboel machteloosheid, woede verdriet opgeslagen bij de vrouw.Men heeft dit een plaats kunnen geven en er mee om leren gaan.
 
Maar er is een beeld ontstaan over de man wat sterk beperkend kan werken.

Alle vrouwen onder elkaar hebben deze patronen met elkaar in stand gehouden omdat dit een vorm van overleven was die noodzakelijkerwijs in stand gehouden moest worden om het doel (de ying) energie niet op deze aarde te laten verdwijnen maar in stand te houden.

Om deze energie de gelegenheid te geven zich te kunnen vervolmaken en om dit te kunnen blijven volhouden ondanks moeilijke omstandigheden.

De vrouw heeft haar verzet en onvrede leren omzetten in verschillende patronen op het geestelijk gebied wanneer zij iets niet wil.
De een gebruikt het wapen het zwakke poppetje, de ander het emotionele, weer een ander de stoere vrouw of het domme blondje,mijn man is een macho of hij begrijpt mij niet, hij luistert niet etc.

Al naar gelang de situatie pakt men als vrouw deze patronen bewust/onbewust op.

Door de samenvoeging van beide energieën in elk mens roept dit bij de vrouw een weerstand op in de vorm van alle boven geschreven reacties.
Immers het is een veilige weg die zij gekozen heeft om verzet te bieden.
Wanneer zij het in de materie zou zetten en dit zou gaan verwoorden dan stelt zij zich kwetsbaar op naar de man en dat wil zij niet meer.


Zij wil wel kwetsbaar zijn, maar zelf de controle te houden tot waar de pijngrens ligt.
Op het moment dat de pijn of het verdriet aangeraakt wordt is het veilig om een schuilplaats te hebben.
Want één ding weet zij zeker. Zij wil nooit meer het slachtoffer worden van....

Net zo lang dat men aan dit patroon vast houd, komt er geen vrede in welke vrouw ook.
Er is te veel pijn en verdriet dat er toe bijdraagt niet totaal te kunnen ontspannen.
Want dan wordt alles immers sterker voelbaar en tastbaarder.
 
Er ontstaat een angst in de vrouw. Het kan twee kanten heen.
Zich laten vervallen in de machteloosheid van het kan niet anders ( oude patroon) of het opstaan en de nieuwe energie leren vertrouwen dat dit alleen maar meer kracht in zichzelf oproept.
 
Om dit te kunnen zal men eerst voor een groot deel moeten leren om de dingen anders te benaderen en controleren of dit wel klopt.
Men komt er dan vaak achter dat deze zienswijzen die men er op nagehouden heeft niet meer kloppen.
Nog meer verwarring dus.
 
Men kan nu op een veilige manier leren kijken en ervaren wat de yang energie werkelijk inhoud.
Dan krijgt men langzamerhand meer inzicht in de man en leert dat ook hij deze weg heeft moeten gaan en zijn pijnen en verdriet daarin heeft moeten dragen om de yang energie op aarde te kunnen laten ontwikkelen en op deze aarde te laten voortbestaan.
Daardoor ontstaat automatisch een stuk begrip over het handelen en wandelen van de man en de angst om weer de "underdog"te moeten spelen wordt daardoor kleiner.

De volgende fase is er een van uit de eigen comfortzone komen en leren toegeven dat er veel dingen bij de vrouw zelf ligt.

Dat de man handelt zoals hij handelt en men dit dient te respecteren.
De vrouw wordt geconfronteerd met de eigen maskers die zij opzet.Is zij bereid deze af te zetten?


Het ja zeggen is makkelijk, maar dit houdt in dat men gebruik zal moeten maken van de eigen mogelijkheden en wanneer men dit niet wil, men kleur zal moeten bekennen en zich niet meer kan verschuilen achter een van bovenstaande patronen.

Men zal duidelijkheid dienen te geven over wat men wel en niet wil.
Het gevolg daarvan is dat er een confrontatie plaats vind met een volgende angst.

Namelijk de angst om alleen te zijn of te staan.

Wat zal er gebeuren wanneer ik weiger of wanneer ik mijn eigen wensen nastreef.
Dan zal ik niet meer zo lief en aardig gevonden worden of dan vinden zij mij gek of dan val ik door de mand omdat ik een onechte rol gespeeld heb.
 
De vrouw wordt op dat moment geconfronteerd met de hoeveelheid eigenwaarde.
De bereidheid die zij eeuwenlang getoond heeft om water bij de wijn te doen ten koste van zichzelf en.....Dat zij dit niet meer wil, kan enz. Ondanks dat zij deze neiging nog steeds bespeurt.

En de vrouw begint om zichzelf te veroordelen als egoïst, niets meer voelend ,koude kikker etc. maar wanneer zij werkelijk dieper durft te kijken ziet zij dat zij aan het afscheid nemen is van een eeuwenoude visie.

De nieuwe visie is nog niet duidelijk en dit maakt het juist zo angstig.
Wat als deze visie niet juist is wat dan wat gebeurd er dan.
Dus is de eerste neiging of alles zelf dan maar afbreken of alles maar op blijven offeren.
Maar na een tijdje blijkt ook dit geen vrede meer te geven .

Wanneer de vrouw kan accepteren dat dit alles een gewenningsproces is en door de samenvoeging van beide energieën in zichzelf komt is er al heel wat gewonnen.
Zij leert inzien dat dit een van de redenen kan zijn dat zij meer behoefte heeft om een functie buiten het gezin te gaan doen.
Of juist deze functie op te geven omdat het haar duidelijk is geworden dat door zich te verzetten tegen het eigen vrouw zijn om de reden niet afhankelijk van een man te willen zijn, dit jarenlang de drijfveer was.

Het is op dit moment dus het belangrijkst eerst deze processen te leren accepteren en integreren.

Een belangrijke noot in het geheel is dat elke vrouw niet moet vergeten in de loop der eeuwen ook als man op deze aarde rondgewandeld te hebben en dat elke man ook eens als een vrouw op deze aarde is geweest.


Wie kan dan zeggen wat erger is.
Beide partijen hebben beide energieën al in zichzelf ervaren en de weg is vrij om deze in het nu tot uitdrukking te leren brengen.
Zonder schuld of slachtoffergevoel maar in vrijheid en met blijheid.

© Thea Lagendijk


 

To the English website