Larapinta

Wat is er aan de hand

Dit jaar is het een jaar waarin het vrouwelijke ying centraal staat.In het kort nog even wat dit betekent.
Alles op dit energie gebied waar de vrouw eeuwenlang een voorbeeld en draagster van is  geweest,emoties, het ontvangende ,intuïtie, zorgzaamheid, zachtheid, verdraagzaamheid, samen delen enz.
 
Al deze aspecten dienen nu in zijn volheid tot uitdrukking te komen in deze wereld.
Niet meer alleen bij de vrouw maar ook bij de man dienen deze aspecten tot ontwikkeling en toegevoegde waarde in zichzelf tot uitdrukking te komen.
Omdat dit nu alleen nog maar tot uitdrukking kan komen zoals deze energie bedoeld is en niet zoals het eeuwenlang gebruikt is (toen alleen de vrouw de verantwoordelijkheid en draagkracht daarin had), maar de man nu ook dit deel in zichzelf tot ontwikkeling dient te brengen.Dit kan heel veel verwarring met zich mee brengen.

Dit omdat er heel veel patronen zijn geweest die tot voor kort een noodzaak waren om deze energie in en op deze aarde te verankeren.Deze nu geen enkel effect meer hebben en overbodig zijn geworden. Maar de mens is een mens en heeft ergens in de loop van de geschiedenis een computerchip in zijn wezen ontwikkeld met de informatie dat bepaalde patronen in stand gehouden moeten worden. Omdat men de gedachte heeft ontwikkeld ,vanuit ervaringen opgedaan in het verleden, dat de computer niet meer werkt wanneer men deze chip en in dit geval patroon niet meer gebruikt.Toch zal men deze bekende informatie opnieuw moeten

herzien.Om dit te durven doen is moed voor nodig maar bovenal de bereidheid om deze chip of het patroon waar men in zit los te laten.
De mens heeft van nature de neiging om tot het uiterste vast te blijven houden aan het bekende en de angst om te falen is groot.Hij gaat vaak zelfs zover dat ondanks dat hij weet dat het pijn of oncomfortabel is, door met het patroon omdat het zo hoort en er niet gezeurd moet worden of het teveel moeite vind om de dingen te veranderen.
Dit door het diepe collectieve trauma wat in elk mens zit dat men niet mag falen en men als mens allemaal wel eens een keer gefaald heeft.
Dus heeft de mens zichzelf in de loop der eeuwen aangeleerd om wanneer iets niet naar tevredenheid verliep, de oorzaak buiten zichzelf neer te leggen omdat er toch geen andere oplossing was.
Nu in deze tijd zijn er overal oplossingen voor, maar de mens heeft zo weinig zelfvertrouwen over dat hij deze oplossingen niet meer vertrouwd.
 
Iedereen heeft wel in zijn leven een situatie mee gemaakt waarop hij/zij eindelijk de moed had iets te veranderen en wanneer dit niet direct lukte hij/zij voor mislukkeling neergezet is geweest als voorbeeld voor anderen om maar volstrekt niets in deze richting te ondernemen. Iedereen loopt met zo'n stuk pijn rond. Of dit nu uit dit of vorige levens stamt, is niet belangrijk, maar de pijn die er door ontstaan is heeft men wel mee te maken en deze dient opgelost te worden.

Omdat de man eeuwenlang als man de yang kracht heeft moeten verankeren en de drager van deze energie is geweest, heeft dit ook bepaalde patronen opgeroepen.
De man was er om te zorgen dat zijn gezin kon eten en veilig was dus ging hij op jacht en voerde oorlog.

Wij kunnen dus spreken dat de man drager was voor het materiële aspect en dit moest leren uit drukken en in stand houden, en de vrouw voor het geestelijk aspect en dit heeft moeten leren uit te drukken en in stand houden.

Juist omdat zowel de ying- als yang -energie in een afzonderlijke positie tot de hoogst mogelijke uitdrukking is gebracht is het mogelijk geworden om dit nu in zowel man als vrouw beide energieën samen te voegen en te leren daaraan een evenwichtige uitdrukking te gaan geven.
Wanneer dit gescheiden zou blijven is het onmogelijk om zonder dwang een evenwicht te verkrijgen.De dualiteit zou alleen maar door een gevecht tot stilstand kunnen komen.
Niet omdat men dit zo graag wil maar gewoon omdat dit een eeuwenoud patroon is geweest en het begrip door ervaring van wat de ying of yang energie inhoud niet bewust van binnen uit ervaren is, maar meer door de verhalen van de ander is gekend.
Met andere woorden, deze energieën zijn gezien en gekend vanuit het dualiteitprincipe.
Het gevaar wat hierdoor ontstaan is kan men in de hele geschiedenis van de mensheid terug vinden.Manipulatie, winnaar of verliezer, dader of slachtoffer.
Het lag er maar net aan waar en hoe de rol gespeeld werd.

Nu is de tijd gekomen dat de mens kan leren inzien dat zowel de dader als het slachtoffer dezelfde rol gespeeld hebben en er geen onderscheid is.Dat dit een tijd is van samenvoegen en bewust worden dat niemand beter of slechter is maar elk mens gelijkwaardig is aan en met elk ander mens.
Wat de mens van elkaar onderscheid is alleen maar de manier waarop men deze rol speelt.Deze verschilt van mens tot mens.
 
Als voorbeeld neem ik iemand die verdrietig is.De een lost het op om te huilen de ander door te lachen.
Maakt dit de een minder verdrietig dan de ander? Nee,alleen de manier waarop men er naar kijkt en tot uitdrukking brengt vanuit de eigen ervaring maakt dat de een de huilende persoon begrijpt en de ander de lacher.
 
Omdat de mens steeds verder van het eigen gevoel is gaan staan en meer en meer in de materie is gaan vluchten om de ontevredenheid of zorgen de baas te kunnen blijven, is hij ook doof geworden voor de eigen stem.
Laat staan voor die van een ander.
De mens is uiteindelijk zo angstig geworden dat hij vaak niet eens meer durft te kijken of luisteren naar zichzelf.
En dit is wat als eerste vereist is om zichzelf weer te leren herkennen en zichzelf tot uitdrukking te leren brengen.
 
Waar het om draait is dat de mensheid zich weer bewust wordt van zichzelf als mens.
Dat hij niet een afgescheiden deel is van alle andere mensen.
Dat elk individu op deze aarde is om zijn eigen zijn tot uitdrukking te brengen.
Niets meer en niets minder.
De mens heeft het nodig zichzelf weer te vertrouwen en te erkennen dat al wat hij nodig heeft er al is.
Het is het opnieuw leren ontdekken van wat er werkelijk nodig is om zichzelf te kunnen uitdrukken.

Omdat de mens zolang bezig geweest is zichzelf te bewijzen dat hij het leven op deze aarde aan kan, is hij vergeten te kijken naar die dingen waar hij in is gegroeid.
Dit hele proces van de mensheid is een gevolg van het feit dat de mens verder op de ladder van evolutie is gekomen.
 
Dit is een van de raadselen over het einde van de veelbesproken mayakalender.
Toen deze is gemaakt was het nog niet zeker of de mensheid dit groeiproces zou kunnen/willen volhouden.
Temeer omdat er veel afgebroken zou moeten worden. Daarom zijn de uitspraken gedaan dat de wereld zou vergaan.
Deze waren gebaseerd op de mogelijkheid dat de mens zou kiezen niet meer als mensheid te willen functioneren op deze aarde.

Nu, in deze tijd is de mensheid nog met dit collectieve angsttrauma verbonden en wordt geconfronteerd met deze vernietigingsdrang waarop nog velen reageren.
Men heeft zich "hard"gemaakt om, wanneer dit zo ver zou zijn, men het "aan " zou kunnen.
Daar is en wordt door bepaalde machtsleiders zeer dankbaar gebruik van gemaakt.
 
Maak een mens angstig en hij geeft de strijd op uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.
Omdat de mens deze angst bewust of onbewust met zich meedraagt is hij een gewillige speelbal geworden en geweest voor diegenen die "beter"wisten.
Daarom is het zo belangrijk om de dingen in het juiste perspectief te leren zien.
 
Ik weet nog dat ik op een van mijn "reizen" door een van mijn leraren werd getraind om het verschil tussen oost en west te leren begrijpen.De noodzaak en het plan waar dit mee te maken had.
 
Een van mijn vragen was waarom men in de oosterse landen zo overmatig bijgelovig was en alles deed vanuit het gezegde dat het de wil van God, Boeddha, Iman Mahdi, Mohammed Allah etc. was. In het westen wordt dit ook vaak gebruikt als de wil van

God maar toch op een heel andere wijze dan in het Oosten.
Ook dat deze mensen vaak werkten en wanneer zij voldoende hadden gewoon niet meer werkten.

Het contrast voor mij als westerling was erg groot.
Immers het westen was en is nog steeds bezig alles in de materie te zetten. Een groot huis een grote auto 3 of 4 maal per jaar met vakantie.
Presteren bewijzen dat je iemand bent en door de meeste westerlingen als statussymbool wordt gezien.
Ben je bekend heb je volgelingen heb je geen machtsfunctie dan ben je niets waard.

Kijk maar hoe men in de jaren 60 alle buitenlanders naar binnen haalden om de wc schoon te maken en ze warm verwelkomden.
Nu in deze tijd dat het slechter gaat worden zij er niet meer om gerespecteerd want zijn zij een bedreiging geworden voor het geval wij zelf dit werk moeten doen en zij ons in de weg staan.
Niet omdat zij buitenlander zijn maar gewoon om de reden dat men ze als bedreiging is gaan zien. Het ergste is dat men vaak zichzelf te goed vindt voor dit baantje en er niet voor uit wil komen.
Alleen al als men dit openlijk zou toegeven zou al heel veel agressie oplossen in de mens zelf.
En een effect geven van een zodanig grote omvang, dat het hele probleem al voor 3/4 opgelost zou zijn.
Immers wij hebben deze spiegel dan niet meer nodig?.

Terugkomend op het gesprek met een van mijn meesters.
Hij verklaarde mij dat vanwege het evolutieplan het noodzakelijk was dat zowel de ying als de yang energie in alle aspecten die er mogelijk waren en worden op deze aarde neergezet moesten worden om, wanneer de tijd rijp was deze energie ook in de mens zelf verder samen te voegen om meerdere mogelijkheden te kunnen creëren.
Dat het daarom een gevolg was van dit proces.dat omdat het eerst alleen de voorbereidingstijd was en nog niet mogelijk was voor de mens om dit op de juiste manier te interpreteren.
 
Alles wat een mogelijk gevaar voor de mens en andere natuurrijken op zou kunnen leveren door onjuiste schadelijke interpretatie werd onbewust en in het ontastbare gehouden.
Dit juist om in het nu als voorbeeld te kunnen dienen.

De oosterse mens heeft nu de taak om het bijgeloof dat het gevolg is van een overmatige ying energie om te zetten in yang energie ofwel daadkracht.
Het westen zal het overmatige van deze yang kracht (materie) meer om moeten zetten in ying kracht gevoel en intuïtie.

Dit hele proces heeft er voor gezorgd dat het in de afgelopen jaren steeds makkelijker is gemaakt om naar deze oosterse landen te reizen en vanuit het oosten naar het westen.
 
Ook is dit een van de redenen dat er in elk land meer vreemdelingen zijn gekomen om dit hele proces de mensheid op een natuurlijke wijze te laten wennen aan het proces van samen delen.
Wanneer er gesproken wordt over samen delen ziet de mens dit vaak alleen als een uitwisseling van materiële energie.
Maar het is bedoeld als vermenging en uitwisseling van ying en yang materie en geest. Gevoel en denken is samen intuïtie.
Omdat de mens van nature de neiging heeft alles te verwerpen wat vreemd is hebben de meesters er voor gekozen het eerst van buiten af te tonen en dan, vanuit de vrije wil van de mens de keuze te laten om dit in zichzelf te integreren.
 
Daar elk mens een eigen taak heeft, dus verschillend in het leven staat, heeft hij ook veel niet nodig voor wat bij hem/haar hoort.
De mens is nu aangekomen op heen punt waar hij zichzelf bewust wordt van zichzelf en van wat hij /zij nodig heeft om te kunnen bestaan zoals hij bedoeld is en wordt gestimuleerd deze taak te aanvaarden ja of nee.
Dit wil niet zeggen dat men er direct klaar voor is om dit geheel uit te voeren.
Maar wel dient de bereidheid en keuze vanuit de juiste intentie gezet te worden.
 
Het is nu ja of nee zeggen tegen wie je werkelijk bent.
Niet vanuit wat of hoe je wilt zijn maar gewoon hoe en wat je bent in al zijn aspecten in zowel ying als yang energie.
Niet het een of het ander, maar het totaal van energieveld dat je bent als mens.
 
Dit alleen al geeft veel verwarring bij de mensheid.
Lukte het voorheen nog het ying of het yang opzij te zetten en deze niet de aandacht te geven.
Nu lukt dit niet meer. Het effect van deze energieën afzonderlijk zal ik apart beschrijven.
Door dit samen voegen van de beide energieën ontstaat er in elke mens een soort kortsluiting.Hij merkt dat wat hij ook doet,het anders uitwerkt dan voorheen.
Dat is ook logisch want er is iets vermeerderd in de mens dat een juiste plek moet zien te vinden om tot uitdrukking te komen.

© Thea Lagendijk

 

To the English website