Larapinta

Veranderingen op het fysieke gebied

De veranderingen welk op het fysieke gebied zullen plaatsvinden zijn al in volle gang.

Men heeft in de afgelopen jaren veel meer last van spieren en gewrichten gekregen.
Wat onder meer te wijten is aan het feit dat wij meer lichtenergie gaan uitstralen .
Onze spieren en aderen komen hoger in ons lichaam te liggen.
Dit om ons voor te bereiden om in de toekomst weer in een fijnstoffelijker lichaam te kunnen functioneren.

Onze botten worden ook van een andere structuur voorzien, daar het de oude DNA gegevens los mag gaan laten en er een open informatiesysteem kan plaats vinden.
Als voorbeeld: Al onze informatie van al onze ervaringen uit dit en vorige levens en ook deze van onze voorouders liggen in onze DNA strengen opgeslagen.

Dit noemde men de Karmische verbindingsfactor.

Wanneer er in de familie iemand was die b.v kanker had, dan werd deze informatie bij de hele generatie opgeslagen in het geheugen .
Met als gevolg dat er onderbewust een verbindingsfactor naar deze ziekte werd gelegd en de herkenning van deze cellen gemakkelijker is dan voor iemand die deze ziekte niet in de familie heeft.

Zodra wij als mens iets te leren hebben dan werken wij dit uit door een verstoring in ons energieveld.
Wanneer wij daar niet op reageren door welke oorzaak ook dan moet ons proces op het fysieke gebied duidelijk worden gemaakt.

Eeuwenlang was het dat dit via de informatie ging welk wij kenden en daaraan gebonden waren dit op deze wijze te doen.
Door de nieuwe mogelijkheden van nu hebben wij de mogelijkheid gecreëerd dit niet meer op deze wijze te hoeven ondergaan.

Maar dit houdt in dat alle informatie uit ons DNA geheugen gewist moet worden.
Elke stap die wij doen om bewuster te worden leidt er toe dat er een stukje geheugen gewist wordt en er een gezondere levenswijze mogelijk is.
Daartoe kunnen er veranderingen in het lichaam plaats vinden welk voorheen niet mogelijk waren.
Dit kan in de eerste instantie een gevoel van branden of hitte aanvallen oproepen in het lichaam.

Ook delen van onze hersenen die wij nog niet eerder gebruikt hebben worden door ons ontwakingsproces tot werken aangespoord.
Elk stukje meer bewustzijn leidt er toe dat wij andere delen van onze hersenen gaan gebruiken en meer mogelijkheden van onszelf gaan (her)kennen.

In de eerste instantie kan dit gepaard gaan met hoofdpijn en/of maagklachten.
Immers, wanneer wij bewuster worden zullen wij weer een illusie los moeten laten en deze staan sterk in verbinding met onze zonnevlechtchakra (de maag).

Er komen meer kristallijne vormen in onze hersenen wat in de eerste fase veel hoofdpijn kan geven.
Naarmate wij bewuster worden en deze nieuwe kanalen in het hoofd van energie voorzien die stroomt, neemt de hoofdpijn af.

Ook ons lager denkvermogen (normen en waarden) moet op een hoger plan gebracht worden.
Houden wij vast aan oude patronen welk geen nut meer voor ons hebben dan kan ons lichaam dit ook duidelijk maken door hoofdpijn.

Een klier welk sterk betrokken is bij het transformatieproces is o.a de hypofyse.
Deze staat o.a. in verbinding met ons hormoonstelsel en heeft ook een sterke verbinding met de buik (heiligbeenchakra) waar ook onze creativiteit en uitdrukking van onze gevoelens liggen.
Daar wij meer met ons innerlijk oog gaan waarnemen is de werking van deze klier sterk aan het veranderen.

Omdat wij nog steeds de neiging hebben alles wat wij zien d.m.v. het fysieke oog te vertalen en er te weinig bij stilstaan wat en hoe wij werkelijk zien wordt deze klier vaak overbelast.
Hetgeen zich kan uiten in sterke (over)vermoeidheid.
In de toekomst zal steeds duidelijker worden dat een groot deel van vermoeidheidsklachten en -ziekten opgelost kan worden door de mensen bewuster te maken van wat zij werkelijk zien en voelen en dit niet weg te drukken in het onderbewustzijn.

Daar ook ons hartcentrum gestimuleerd wordt om verder te openen kunnen er klachten ontstaan als hartkloppingen en zelfs lijken op een hartaanval.

Ook zal onze ademhaling gaan veranderen. Deze zal meer en meer vanuit het hart plaatsvinden.
Er zullen veel gevallen zijn die op een hartaanval lijken,maar dit niet zijn.
Het is het gewenningsproces van de nieuwe ademhaling dat plaats vindt en het lichaam moet er aan wennen om zuurstof op een andere manier te verkrijgen.Ook dit is een gewenningsproces.

Ook het thymuschakra wordt in deze tijden aan een verandering blootgesteld.
Meer en meer zullen de wetenschappers er achter komen dat ons immuunsysteem sterk aan het veranderen is.
Het zal niet meer reageren op situaties, medicamenten zoals het voorheen gedaan heeft.Er komt een grotere gevoeligheid voor medicijnen.Steeds meer mensen zullen allergische reacties geven op het gebied van medicijnen.Dit omdat het eigen immuunsysteem sterker wordt, heftiger reageert wanneer er iets is dat niet bij de persoon in balans is of past en wij er anders mee om moeten leren gaan.

Beter naar het eigen lichaam luisteren en bewuster daarmee omgaan.
Ons immuunsysteem zal sterker op vervuiling gaan reageren.
Niet alleen de vervuiling die in het algemeen bedoelt wordt.
Het is juist de reactie op de vervuilende gedachten.
De reactie op te harde klanken en disharmonische klanken.

Door onderzoek zal blijken dat wij een geheel ander patroon hierin gaan krijgen.
Dit is ook noodzakelijk, daar ons lichaam door onze evolutie steeds verfijnder wordt en dus ook gevoeliger voor alle energieën.

Daarom hebben wij een versterkte functie van de thymusklier nodig.

En zullen daardoor de (on)bewuste roofbouw op ons lichaam en de gevolgen daarvan leren herkennen.

©Thea Lagendijk
 

To the English website