Larapinta

Veranderingen in de Natuurrijken

De veranderingen welke er in de natuurrijken plaats zullen vinden zijn veel.

Daar wij als mensheid ons steeds bewuster worden krijgen wij meer inzicht in de werking van de natuur.
Wij zullen gaan inzien dat alles uit energie bestaat en er natuurwezens zijn die ervoor zorgen dat deze energie in balans gehouden wordt.Wij zullen ons bewuster worden dat wij via ons denken daar veel invloed op uitoefenen.
 
Door ons ongeorganiseerde denken hebben wij in de afgelopen eeuwen veel van deze wezens in een disharmonie gebracht.
Het was voor hen eenvoudig weg niet meer mogelijk om een balans in onze natuurrijken te houden.
Dit omdat zij dan anders de wetten van de vrije wil van de mens zouden overtreden.
Daar deze wezens door de constante disharmonie op aarde uit balans zijn geraakt zijn er grotere natuurrampen dan nodig ontstaan.

Wanneer wij als mens maar eens beseften welk een schade wij onszelf en anderen toebrengen met onze gedachten.

Als voorbeeld: een mens is zich bewust dat hij boos is maar neemt niet de verantwoordelijkheid om daarin verandering in te brengen en te onderzoeken wat dit hem/haar te zeggen heeft .
Als mens zijnde hebben wij de neiging om deze boosheid dan naar een ander te projecteren en leggen de oorzaak buiten onszelf m.a.w. wij leggen de schuld of oorzaak bij een ander.

Daar het onze energie is en niet die van de ander, krijgt deze energie geen kans om in balans te komen en gaat zo een eigen leven leiden.
Niet alleen gaat het een eigen leven leiden, maar komt ook op plaatsen en energievelden terecht waar het niet hoort.
Met alle gevolgen van dien.
Daardoor kunnen er dan b.v. stormen en orkanen ontstaan welke niet meer te voorspellen zijn.

En dit gebeurt op vele manieren op onze aarde en elke vorm van disharmonie wordt dan steeds onhandelbaarder.
Dit is een van de vele aspecten waar men als mens zijnde veel veranderingen ten goede kan brengen.

In het dierenrijk vinden ook veel veranderingen plaats.
Vele dieren zullen als bemiddelaar gaan optreden tussen de mens en de andere natuurrijken.
Omdat de mens het lager denken heeft vervolmaakt, is de dierenwereld nu aan de beurt om het mentale aspect te gaan ontwikkelen.
Ook zullen zij behulpzaam zijn op telepatisch niveau te leren communiceren.

Daar zij ook te maken hebben met de aardse wetten, zullen er vele diersoorten verdwijnen omdat zij niet meer nodig zijn om de aarde in een bepaalde balans te houden.
Er zullen nieuwe,verfijnder soorten ontstaan op de nieuwe aarde welk een beter evenwicht vormen in en voor de natuur.
Er zullen veel nieuwe vogelsoorten ontdekt worden.

De plantenwereld zal ook gaan veranderen.
Ook hier zullen vele soorten verdwijnen en er zullen veel nieuwe kleuren gaan ontstaan.
Veel mensen zijn al aan het experimenteren om een beter evenwicht op de aarde te doen ontstaan.
Men zal er achter komen dat kleur ook van grote betekenis zal zijn qua werking van de planten en bomen.

Verder zal er nog meer onderzoek gedaan worden op het gebied van water.
Dit niet alleen voor onze planeet maar ook van de invloed op en van de mens.
Masaru Emoto heeft hierin al zeer ver gevorderde informatie en kennis vrijgegeven.

Ook het mineraalrijk ondergaat een enorme verandering.
De structuur van de mineralen zullen in de toekomst sterk veranderen en zullen veel meer als een hulpmiddel bij bepaalde ziektes worden ingezet.
Het zal blijken dat zij juist die mineralen zullen bevatten welk wij als nieuwe mens nodig zullen hebben om ons immuniteitssysteem te kunnen versterken.
Zij geleiden de energieën op een betere manier in en door het lichaam

Mede hierdoor zal de medische wereld dit niet meer kunnen ontkennen daar zij ook geen andere oplossing kunnen bieden en zien dat deze mineralen een effect hebben op die ziektes welk de medische wereld niet kan oplossen met medicamenten.

Na juni 2009 zal alles zich in een zeer snel tempo gaan ontwikkelen.

©Thea Lagendijk
 

To the English website