Larapinta

Veranderingen aarde en kosmos

De veranderingen welke er op de aarde en in de kosmos plaats vinden hebben sterke invloed op elkaar. Het gezegde is niet voor niets:zo boven, zo beneden.

Daar onze aarde het hartchakra geopend heeft en de mensheid daardoor in staat wordt gesteld om de dualiteit op te geven en een grote stap voorwaarts te doen in het evolutieproces, is het mogelijk geworden dat wij meer contact en bewuste samenwerking met andere levens vanuit het Universum kunnen krijgen.

Wij hebben al kunnen horen dat er meerdere ringen van planeten ontdekt worden en ook dat de mogelijkheid van leven op andere planeten buiten de aarde meer en meer geaccepteerd wordt.

Mijn eigen informatie hierover verkregen via mijn verschillende vrienden vanuit die werelden geef ik in het kort hier weer.

Er zal meer uitwisseling van kennis gaan komen over het effect van geluid, trilling, kleur en bovenal. onze gedachtenkracht. Deze kennis zal in juni 2009 geactiveerd worden in het aardse plan en energiebereik.Het is aan de ontvankelijkheid van de mensheid wat hij tot uitdrukking laat komen.Er is een gewenningsperiode van ca. 3 maanden nodig om op deze energie te kunnen reageren.
Er zijn in ons universum bepaalde planeten welke sterk betrokken zijn bij het evolutieproces van de aarde en de mensheid.
Velen zijn in opleiding geweest op een van deze planeten om de werking van de verschillende energieën te leren en om kennis op te doen over het effect van de dualiteit.

Deze planeten zijn o.a. Venus, Mars en Saturnus.

In de toekomst zal blijken dat ons sterrenstelsel zal veranderen en dat er meer is achter ons eigen sterrenstelsel dan gedacht.

Om het leven in ons eigen stelsel veilig te stellen zal de mens zich eerst bewuster van ons eigen stelsel moeten worden en  en universele wetten van onze aarde en de verschillende planeten leren respecteren.De effecten en wisselwerking van de aarde en planeten op zijn minst leren accepteren en begrijpen.
Dit geeft aan dat men allereerst een verbinding moet hebben met onze eigen zon.Het is voor de mens (en om de mens te beschermen tegen te impulsieve daden) alleen mogelijk een verbinding te krijgen via deze poort. Zolang deze verbinding niet in een bepaalde bewuste stabiliteit heeft is het voor de mens
niet mogelijk om een juiste interpretatie van de ervaringen op welke manier dan ook te geven.
Men noemt het ook wel het zielebewustzijn of leven vanuit het hart. Bewust uitdrukking geven aan mens- Zijn.

Er is nu al veel samenwerking met de planeten en sterrenstelsels,maar het grootste gedeelte speelt nog steeds via het onderbewustzijn van de mens af.

Wel wordt er via regeringen al bewust met deze levens gecommuniceerd en men zal zich niet meer kunnen onttrekken om dit ook aan het grote publiek te
vertellen.De tijd om alleen de macht en kennis over deze werelden te willen hebben is voorbij. Het tijdperk van samen delen is aangebroken en kan niet meer,ondanks alle tegenwerking van bepaalde machtliefhebbers, aan de mensheid ontnomen worden door eigenbelang.

Het is de bedoeling dat er een bewuster contact komt met andere levensvormen en dat wij als mens onze verantwoording gaan zien en nemen voor de effecten van ons handelen en te beseffen dat ons handelen niet alleen de aarde beïnvloed, maar ook gevolgen heeft voor levens in ons hele sterrenstelsel
en daarbuiten.

In de toekomst zal men bewust naar diverse planeten kunnen reizen via onze lichtlichamen om daar te leren om op een verantwoorde wijze met ons handelen om te gaan.
Wij zullen worden geholpen door deze wezens om onze kennis uit te breiden en te gebruiken.  

De planeet Venus zal zeer sterk betrokken zijn bij het verbeteren van onze planeet.
Mars zal op een bepaalde manier betrokken zijn bij de stabiliteit van de beschermende lagen om onze planeet heen.

Saturnus is meer betrokken bij het evolutieproces van alle natuurrijken op aarde en treedt op als bemiddelaar naar de andere universa.  
Zij speelt een zeer grote rol in samenwerking met Jupiter om de mensheid te helpen dit grote overgangsproces te kunnen volbrengen.
Zij heeft er voor gezorgd dat er mogelijkheden voor de mensheid gecreëerd zijn welk het mogelijk maken om de aarde van zijn dualiteitsaspect los te
kunnen komen en vanuit een dieper bewustzijn verder te kunnen evolueren zonder de aarde hierbij te vernietigen.

Aan ons als mensheid uiteraard de keuze.

©Thea Lagendijk

To the English website