Larapinta

Seti 8

Hier komt een deel ter sprake welke effecten van onze vroegere ervaringen er zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.
Zowel op individueel als collectief gebied.
Het geeft een nieuwe levenswijze aan om een gezondere omgeving te creëren.

Seti

Gegroet, lieve vriendin.
Juist gehandeld. Dit is wat er bedoeld wordt met To Be. Zijn en ervaren.
Ja, dit is een demonstratie geweest om te laten ervaren wat er met energieën, wanneer zij niet erkend worden en in het onbewuste deel van onszelf verstopt worden, gebeurd.
Zo ook met alle gedachtekrachten.
Er wordt niet daadwerkelijk bedoeld dat, wat men denkt een exacte kopie is van uw gedachten, maar wel dat de richting bepalend is.
Dus de aandacht waarmee wij een gedachte omhullen en voeden.

De intentie waarmee een gedachte gevoed of omhuld wordt is zeer bepalend voor de ervaringen welke wij op roepen.
Is deze gevuld met angst, zullen er situaties ontstaan waardoor wij gevuld worden met angst. Dit zelfde is wanneer wij ons voeden met liefde, geluk etc. de voeding (basis) dus is zeer, zeer belangrijk.

Kijk dus niet naar wat je overkomt, maar, welke basis ligt er aan ten grondslag.
Wat komt er naar voren toe en hoe gaan wij met deze basis om.

Terecht heb je vaak op gemerkt dat er in de gehele psychologie van heden niet op de juiste manier met de mensen om gegaan wordt.
Er wordt te zeer de nadruk gelegd op de omstandigheden, maar niet gekeken welke de emotie is en hoe deze emotie steeds weer verplaatst wordt.
Maak de mens bewust door niet naar de situatie, maar naar het gevoel hier achter te kijken. Waarmee is dit gevuld en men kan dan leren deze basis op een andere wijze te leren voeden.

Stel dat iemand angstig is dan kan men zeggen hij of zij is angstig voor spinnen, maar juist dit gegeven is niet meer belangrijk.
Het gaat er nu in de toekomst alleen nog maar om de mens in te laten zien dat er angst is en te leren deze niet weg te drukken, maar deze juist in al zijn volheid te accepteren en toe te laten. Dat dit ook een deel van hen zelf is.
Niets meer en niets minder.
Door alle benamingen en onderzoeken van waar deze angst komt, bv. dus de spinnen, is nu in deze tijd niet relevant meer.
Het gaat nu om de zuivere bewustwording van elke emotie.
En de inzichten daarin te onderwijzen hoe elke emotie zijn uitwerking heeft.
Wanneer deze uitwerking volledig gezien en begrepen wordt (de effecten die deze hebben op het creëren van het eigen leven) dan verdwijnen vanzelf de bijwerkingen en de onbewuste bedoelingen (creaties dus), welke er in die persoon zijn leven steeds weer de kop op steken. Puur onthecht zijn dus en het duidelijke niet oordelen.

Uw maatschappij is er zo op gericht dat al het niet wenselijke verdwijnen moet.
Wat het doel voorbij gestreefd heeft om het in zijn ware context te plaatsen.
Hoe kan men als mens zonder angsten leven?
Dit kan niet bestaan daar er in uw dualistische wereld altijd een tegenhanger zal moeten zijn. Daar de mensheid bezig is uit deze dualistische wereld te stappen zal men dan ook alles wat kan leiden tot of vasthouden aan deze dualiteit verwijderd moeten worden.
Er is geen plaats meer voor wil men de trialiteit toelaten.
Zolang er dus een oordeel over wat dan ook geveld wordt, is dit niet mogelijk.
Vandaar ook onze benadrukking om niets meer te benoemen en het trachten te accepteren zoals het is.

Wanneer er op deze manier gewerkt wordt en men dit kan aanvaarden, zal men het lagere mentale lichaam de rust geven om dit in balans te brengen (in balans te komen).
Ja, het is de linker hersenhelft welke een zeer grote rol speelt in dit geheel.
Er zit in dit gedeelte een bepaald punt naast de hypofyse welke hier een zeer sterke invloed op uit oefent.
Dit punt staat ook in verbinding met bepaalde delen van de kaak.
Uw onderzoekers zullen de komende jaren meer aandacht aan dit gedeelte gaan schenken en geholpen worden om de betekenis van het hele bestaansniveau van de werking van dit punt in zijn volle omvang gaan beseffen.

Dit punt speelt ook een grote rol in het zelfhelende vermogen van de mens.
Het is verbonden met een punt aan het hoofd aan de rechter slaap en wordt snel geactiveerd wanneer er emotionele indrukken zijn welke verwerkt kunnen worden.
Door dit punt even aan te raken komt er aan, in uw aardse termen genoemd, stresssituaties snel een einde.
De persoon ervaart dan een acceptatiepunt in de situatie en kan deze helderder en duidelijker overzien en integreren.
Kunt u zich voorstellen hoeveel medicijnen dit zal schelen?.

Op dit punt aan de rechter kant gedrukt ontstaat er rust en zelfvertrouwen.
Het is zoals wij het nu even voor u omschrijven, het bewustwording- en acceptatiepunt.
Er zijn nog enkele andere belangrijke punten welke wij u later bekend zullen maken.

Na deze enerverende avond wil ik je de rust gunnen.
Dank dat toch de keuze gemaakt is te schrijven. Zo schieten wij op.
Een levendige Lichtgroet, Seti.
 

To the English website