Larapinta

Seti 7

Hier wordt er verder in gegaan op het open gaan van de nieuwe bewustzijnsniveaus.
De keuzes welke er gemaakt kunnen worden en het herkennen van de verschillende energieprocessen en leren om hier bewuster gebruik van te maken.
De vaardigheden welke ontwikkeld kunnen worden in groepsverband.
Bovenal de les in vertrouwen.

Gegroet, hier is Seti.

Ja, deze dag was heel leerzaam.
Het was bedoeld om te kijken in welke mate je in staat bent om de gegeven kennis in de materie te brengen.
Het is juist gegaan. Maar bedenk dat jij met de kennis bekender bent dan diegenen waaraan je dit mede deelt.
Heb dus wat meer geduld met hen.
Ja, de reacties worden sterker door het licht wat zich meer concentreert en dit geeft reacties af.

Dat is ook waarom wij zo voorzichtig zijn met deze kennis en met het toe laten van die zielen welke nog twijfels hebben.
Het is anders een te grote verstoring en dit is niet de bedoeling.
Begrijpt u nu waarom vertrouwen in en met elkaar zo belangrijk is?.

Om alles in balans te brengen en vrijwillig met deze energie het werk te doen welk voor elke taak en ziel bedoeld is, is de bewustwording en de acceptatie van de verantwoordelijkheid nodig.
De komende tijden gaan de mensen zich dus meer herinneren en beseffen dat hun eigen leven alleen door hen zelf in handen genomen kan worden.
Een ieder kiest het zijne.
Vaak o zo vaak is de mens geneigd alleen maar naar de uitwerking op korte termijn te kijken maar het is zo belangrijk voor de komende tijden dit niet meer te doen.
Alles maar dan ook alles is gebaseerd op samenwerking.
Wanneer dit besef tenminste op alle velden geaccepteerd kan worden ( en dit wil niet zeggen dat dit dan in zijn geheel geaccepteerd is) maar dat men bereid is hiervoor open te staan .
Dan is er een verandering in energie mogelijk.

De zelfhelende capaciteiten zullen sterk in werking worden gezet en het begrip wat energie doet en hoe ermee om te gaan zal steeds meer door gaan dringen bij de mensheid.

De vrije tijd welke er steeds meer zal zijn, zal worden gebruikt en is daar ook voor bedoeld, om bewust te gaan creëren.
Dit alles onder de leiding van de betreffende meesters en ingewijden op dit pad.

Vele meesters zijn al op uw aarde en hebben het werk al opgepakt.
En zijn bezig de benodigde scholen en centra op te zetten, of diegenen te inspireren welke deze taak op zich zullen nemen.

Wij hebben het gehad over klank en muziek.
Er zal meer aandacht aan deze gegeven worden.
De juiste klanken zullen aangeleerd worden welke bij en voor bepaalde doeleinden het meest geschikt zijn.
Zelf weet je wat klank doet en wat dit voor invloed heeft op het hele functioneren van de energiebron van elke ziel.

Wanneer bepaalde stappen gezet zijn, zal het hart-chakra verbonden worden met die groep of die groep van zielen welke bij een gedeelte van het plan horen om de communicatie soepeler met elkaar te laten verlopen.
Uiteraard zullen er zich nog wat gewenningsprocessen in de persoonlijkheidssfeer van de samenwerkende zielen op doen.
Maar dit is van voorbij gaande aard en minder hardnekkig dan ten tijde van het vroegere Lemurie.
Ja, je bent verbaasd om geen Atlantis te horen, maar deze tijd is voorbij.
Er waren daar te veel groeperingen welke ieder voor zich de macht wilde behouden en dit is in de toekomst van de aarde niet meer van toepassing.
Er zal veel kennis nog vanuit die tijd worden herinnerd en gebruikt, maar dit zal blijken dat dit niet meer functioneert in deze tijd.

Het grote verschil ligt in de energieverschuiving welke uw aarde doorgemaakt heeft en daardoor is deze kennis verouderd, daar zij gebaseerd is geweest op het werken vanuit het zonnevlechtcentrum der aarde.
Slechts een kleine groep kent het verschil van effect wanneer er nu met deze energieën gewerkt wordt en dit zal de komende tijd voorlopig ook zo blijven.

Zodra de mensheid in staat is om een tamelijk stabiele factor in te bouwen en deze weet te bewaren om tot de 5e ring van onze zo dierbare planeet te worden toegelaten, dan zal er verdere instructie plaats vinden voor het verdere deel der mensheid.
Nu is dit nog voorbehouden aan de oudere zielen.
Dit is ook de reden waarom er zo veel oude zielen incarneren.
Zij zullen de weg wijzen naar het pad van een ieder.

Zoals al meer beschreven is, de kinderen zullen het grote voorbeeld zijn.
Deze zielen welke nu gaan incarneren zullen hun kennis ten toon spreiden om de mensheid te laten in zien dat er veel nog mogelijk is voor elke ziel op deze aarde.
Uiteraard zal dit in het begin wat verwarring af geven daar deze zielen ook extra vatbaar zijn voor elke emotie en gedachte.
Zolang deze in alle oprechtheid plaats vinden is er niets aan de hand.
Maar elke onoprechtheid in woord en daad zal gekend worden.
Daar deze zielen zo zuiver waar kunnen nemen is het zaak dat alles op alles gezet wordt om de mensheid er van te overtuigen van de noodzaak om al wat is in liefde en eerlijkheid te behandelen.

Deze zielen zijn door hun hoge trilling uiterst gevoelig voor disharmonie.
Met alle gevolgen van dien wanneer dit niet in juiste banen geleid word.
Vandaar de noodzaak dat er speciale centra komen en scholen waar specifiek naar de kwaliteiten van elke ziel afzonderlijk gekeken wordt en er niet meer massaal een zelfde formule gehanteerd kan worden.
Er zijn al scholen welke met dit project aan de gang zijn en hiermee experimenteren.
Er zullen scholen gaan ontstaan waar deze kinderen verblijven gedurende een aantal jaren. Vaak zal de familie van deze kinderen hier ook een functie in krijgen om deze kinderen toch deze tijd en de liefde in een familiekring te laten ervaren.

Er zal veel aandacht aan het spelen gegeven worden en aan de verantwoordelijkheid welke bij de kinderen snel duidelijk gemaakt zal worden.
De nadruk zal dus liggen op ontspanning en de eigen capaciteiten tot uitdrukking leren brengen onder elke omstandigheid.
De ouders zullen de les in liefde uit drukken zeer sterk gaan aan voelen en de verschillende manieren ervan gaan ervaren.
Wij hebben hier nu al plezier om hoe de reacties van deze ouders zullen zijn wanneer zij kennis maken met deze nieuwe uitdrukkingen in liefde.

Voor nu is het weer voldoende. Rust zacht in het licht. Seti.
 

To the English website