Larapinta

Seti 6

Hier gaat het erom de les te leren om weer te durven liefhebben in zijn vele vormen.
Welke emoties voor rol spelen hierin.
Een uitdaging tot een emotionele wedergeboorte vanuit het hart en de effecten welke deze hebben op ons en onze gezondheid.
Ook wordt hier de nadruk gelegd op de effecten welke deze op onze kinderen hebben.
De nieuwe opvoedingsmethoden voor zowel jong als oud.
Ook worden de effecten van kleuren aangeroerd.


(dit omdat ik op dat moment niet echt wilde schrijven, maar mijzelf verplicht voelde.)
Seti:
Je bent niet verplicht te schrijven. Wij mogen niet tegen de vrije wil ingaan.
Natuurlijk vinden wij het prettiger wanneer je ons gehoor geeft maar mogen en kunnen jou niets verplichten.

Zoals gezegd zijn en vinden er grote veranderingen plaats.
Zowel op uw aarde als in het universum.
Ja, er zal zeer veel veranderen de komende jaren.
De mensheid maar ook alle natuurrijken zullen een dusdanige verjonging ondergaan dat er langer beschikt kan worden over de voertuigen .
De leeftijden zullen ouder worden, dit mede door het feit dat dit een keuze is van vele zielen welke deze tijd door en mee willen maken daar deze (een hergeboorte kun je het noemen) van een planeet is, bij leven.

Zoals inmiddels al veel is beschreven en gezegd was uw aarde bedoeld op te houden.
Maar door de grote herzieningen, en ook al lijkt dit van niet, maar toch meer het open staan voor liefde en eenheid, konden wij dit project verder aanvangen.
Dit heeft veel werk gekost bij elk rijk wat hierbij betrokken is.
Aanpassingen, versnelde groei enz.

Maar nu verder op dit moment voor uw planeet.
Er zullen vele scholen verrijzen welke er zorg voor zullen dragen, ja ook de uwe, twijfel niet, dat er een bewuste keuze gemaakt kan worden en waar de inwijdingen gedaan kunnen worden.
Speciale plekken in de natuur over de gehele aarde worden op dit moment geschikt gemaakt om de mens hun inwijdingen te kunnen geven.
Vandaag bent u zelf op zo’n plek in wording geweest. Het was juist wat u daar ervaarde.
 

De scholen zullen uit diverse graderingen bestaan.
Gerangeerd op basis van inwijdingsgraad .
Er zullen om in uw termen te spreken, ashrams gevormd worden en dit alles onder leiding van de meesters welke in een constante telepathische verbinding zullen staan met deze scholen.

Er zullen er vele zijn die zich geroepen voelen hier aan mee te werken, maar dit zal op een basis van gelijkheid moeten geschieden.
Er zullen vele mysteriescholen zijn welke het grootste deel van de mensheid zullen helpen bij het ontwaken.
Daarnaast zijn er scholen welke er bewust zullen gaan werken om de energie van de aarde in balans te brengen en te behouden.
Een van uw prinsessen is daar al geruime tijd mee bezig.

Dan zullen er scholen komen voor het mineralenrijk en de natuurwezens.
Ook zal er een school komen welke gewijd is aan het tijdreizen, zoals wij dit noemen.
Er zal geleerd worden hoe zich te verplaatsen middels gedachtekracht en hoe op meerdere plaatsen aanwezig te kunnen zijn.

Ook voor uw kinderen, de zielen welke zullen incarneren, zullen speciale scholen komen om hen langzaam aan het ritme van de aarde te laten gewennen en hun krachten op deze manier in de materie te gaan leren benutten.
Daar deze zielen zeer kwetsbaar zijn omdat zij al aan een hogere trilling gewoon zijn, zullen er rustplaatsen gecreëerd worden, waar deze kinderen op bepaalde tijden zich weer kunnen op laden aan, zoals u het noemt de bron.
Dit alles zal op een zeer bewuste wijze plaats gaan vinden.

U zult zien dat de vegetatie van uw aarde een andere kleur zal gaan krijgen, welke neigt naar blauw.
Vanuit ons gezichtsveld neigt het meer naar het groen.
Daar deze trilling de eerste 500 jaren nog het makkelijkst op het hart-chakra inwerkt en gecombineerd met andere kleuren/trillingen kan worden.
Deze tint is er in vele schakeringen en zal steeds verfijnder naar buiten komen.
Dit om het spierstelsel wat sterk met deze kleur verbonden is, soepeler te laten werken.
Het leidt er ook toe dat men minder geneigd zal zijn om uw aardse krachten via het lichaam te gebruiken.
Is het u niet opgevallen dat er op dit moment op uw aarde veel nadruk wordt gelegd op spieren en de belasting hier van?.

Ook de krachtsporten zullen verminderen.
Men heeft dit niet meer nodig en men zal er steeds meer achter komen, dat gedachtekrachten de eigenlijke krachten zijn.
Ook zal men hierdoor meer gaan samenwerken, simpelweg, de krachten gaan bundelen wanneer men aan een project bezig is.
Dit zal dus de komende tijden gaan gebeuren en meer aandacht krijgen.

Gezien de veranderingen op uw aarde zal het noodzakelijk zijn zich op een juiste manier met deze aarde te verbinden.
Velen hebben nog de verbinding van hun herkomst voor de geboorte op uw aarde bij zich en neigen er naar zich op de zelfde manier zich op uw planeet te verbinden.
Maar juist dit is een grote les van deze aarde, om te leren dat elke planeet zijn eigen manier van hechten en verbinden heeft.

Onterecht wordt er dikwijls bij u gezegd dat men niet wil aarden, maar het is meer dat (en uzelf was er ook een) het aanleren van de zwaartekracht/trilling van de planeet belangrijker is. In de toekomst zal dit probleem minder worden daar de aarde haar trilling dan der mate verhoogd heeft dat de herkenning van het getal sneller daar is.
Ook het feit dat men steeds meer ontwaakt heeft hiermee te maken.
Er zullen 3 grote universele talen gaan komen waarmee men zal communiceren.
Deze talen zullen naar voren komen en herkend worden naarmate men verder in het plan wordt ingewijd.
Velen spreken deze taal al in hun dromen en tijdens de nachtelijke trainingen.
Maar er zal steeds meer blijven hangen in het dagbewustzijn.

De snelheid van evolutie zal voortgaan maar men zal dit binnen 15 tot 20 aardse jaren gewoon zijn geworden en het zal niet meer op vallen.

Dit is het voor vandaag. Ik groet u mijn wederwezen, Seti.
 

To the English website