Larapinta

Seti 5

Hier wordt er over het mentale effect gesproken welke deze evolutionaire groei voor ons in petto heeft.
Er wordt uitgelegd welke effecten het heeft op deze vermogens wanneer wij bereid zijn om onze schaduw te accepteren en integreren.
Er de noodzaak van in gaan zien dat beide zijden nodig zijn om het geheel te kunnen begrijpen en waarderen.
Daardoor zal een nieuwe benadering van het leven mogelijk worden.
Wij krijgen meer inzicht in de natuurprocessen en leren deze beheersen.
Wij leren om te gaan met de mogelijkheden om deze te transformeren om onze wensen te vervullen of aan onze behoeftes tegemoet te komen.

Ja, het is juist, hier ben ik weer, Seti.
Op dit moment vindt er een kleine verschuiving in de as van de aarde plaats.  Dit is weer een verdere sprong in de tijdloze dimensie.
Deze actie zorgt er voor dat de komende tijd de communicatie vanuit onze dimensies beter zijn weg kan vinden en ook beter ontvangen wordt.
Deze energie is het welke je nu zo juist aan voelt.
Het transformeert het fysieke lichaam weer een stukje hoger en wordt aan gepast om deze verhoogde trilling te kunnen verwerken.

De 4e ring is nu geopend van onze planeet voor diegenen die hier hun lessen kunnen leren en er rijp voor zijn.
Ja, dit heeft sterk te maken met de blauwe Linoth trilling om de samenwerking met Mikaal , zo jij hem noemt, te bevestigen.

Er wordt op dit moment veel gelegenheid geboden veel los te laten.

Ook zullen er vandaag vele zielen die verkozen hebben in een andere dimensie te werken, uw aarde verlaten.
Tevens worden er vandaag nieuwe ankers in de aarde ingebracht om de werking van deze energieën in de materie te kunnen zetten.
Ja, je bespeurt het zelf al. veel frisse lucht is nodig en dit om de verbondenheid met de natuur in het geheugen en bewustzijn te laten plaats vinden.
Het is zeer noodzakelijk voor het gehele stelsel, maar juist ook voor de mensheid om deze verbindingen te kunnen voelen.
Dit zorgt er voor dat de angst waarover wij gesproken hebben, verminderen zal.
Ja, u ziet uw dieren reageren ook sterk op de trilling van ons, laat hen maar gewennen.
Deze dieren zijn de voorlopers voor hun ras en wereld om van jullie te leren hoe om te gaan (of niet) wanneer zij het denkvermogen ontwikkelen.
Zij nemen veel leerstof op.
Dit is ook de reden waarom een van uw katten zo vaak voor uw beeldscherm zit.
Zij leert en ziet de formules welke voor uw menselijk oog nog verborgen zijn.

Op onze planeet zijn er ook dieren.
Er wordt samengewerkt op een wijze dat ook zij hun verantwoordelijkheid hebben.
Begrijpt u nu ook waarom er zo vele dieren naar u toe komen en in uw nabijheid willen zijn?.
Dit alles heeft te maken met het grote experiment.

Er is dus op onze planeet zoals gezegd een samenwerking met de dieren om een communicatie met alle wezens tot stand te kunnen brengen.
Sommigen worden getraind om als middelaar tussen verschillende rassen te dienen.
Velen hebben hun levens ter beschikking gesteld in ons experiment en dit heeft hen een grote stap voorwaarts gebracht in het evolutieproces.
De karmische schuld aan de mensheid is hier volledig recht door getrokken.

Tussen de 2e en 3e ring van onze planeet is er een ruimte gecreëerd waar alle rassen bijeen komen om, zoals u het noemt, te helen en aangepast te worden.
Ik bedoel hiermee dat, wanneer u slaapt er aan u gewerkt wordt om beter te kunnen functioneren.
Door het vele werk wat wij op het moment hebben gebeurd het ook dat dit tijdens het waakbewustzijn moet gebeuren.
Dit is een van de redenen dat men ineens in slaap valt of afwezig in gedachten is.
Dit en deze, noem het transportatieportalen, heeft elke planeet welke zorg draagt voor een van de energiestralen.
Het is de bedoeling dat de mensheid dit zelf gaat bepalen en kiest wanneer het nodig is om voor een hernieuwde opleiding hier te komen.
Velen van u zijn al bezig dit proces bewust te ervaren.

Dit is ook waarom, wanneer uw ras dit volkomen beheerst, de dood niet meer op de oude manier van overlijden noodzakelijk is.
Men neemt dan bewust afstand van het omhulsel en creëert bewust een nieuw dat beter bij de veranderde omstandigheden past.
Deze fase is in gang gezet en zal de komende jaren meer bekendheid gaan krijgen.

Zie je nu de noodzaak in van pure concentratie en de bereidheid van acceptatie zonder ook maar een oordeel te vellen?.

Gezien de experimentele fases welke zich afgespeeld hebben zijn er vele zielen geweest welke zich beschikbaar gesteld hebben uit liefde voor u als mensheid.
Daar deze experimenten nog pril waren wisten wij nog niet welke effecten dit zou hebben op de stoffelijke lichamen.
Wilt u en kunt u zich voorstellen dat tijdens het creëren er wel eens verminderde concentratie was of om het in aardse termen uit te leggen, een stroomstoring?.
Dit heeft als gevolg dat sommigen een vrij vreemde vorm verkregen hebben, maar dit alles hebben zij uit liefde gedaan voor u.
Ik vraag dan ook om bekend te maken en het begrip te stimuleren voor deze wezens van liefde.
Opdat zij erkend zullen worden in hun liefdevolle taak.

Er zullen de komende tijden meerdere van deze wezens op deze aarde gaan incarneren, opdat zij u kunnen laten gewennen en van hun lessen kunnen leren.
Ontvang hen met liefde en open armen, zij hebben het nodig om deze liefde in en op uw aarde te voelen en ervaren om te helen en te weten dat er geen uitgestotenen zullen zijn onder hen die met zo veel liefde zichzelf opgeofferd hebben.
Zij hebben het nodig.
Voor nu groet en licht in liefde, Seti, dank voor je tijd .
 

To the English website