Larapinta

Seti 4

Dit hoofdstuk verteld over het gevolg van onze evolutie en hoe dit verder kan gaan verlopen voor zowel de mensheid als alle andere levens in ons stelsel.
Dat nu de tijd rijp is om bewust contact met deze levens te kunnen maken.


Seti:
Wij gaan weer verder over ons leven hier. Ik heb je verteld over onze dierbare planeet.
Veel zul je je de komende tijden gaan herinneren.
Je krijgt ook een cadeautje van hier. De persoon is al bezig welke je het zal schenken. Dit ter herinnering aan ons.

Wanneer de buitenste ring volledig gekend is van onze planeet, kan men naar de volgende overstappen.
Jij bent daar veel geweest en er is je ooit verteld dat je vele ringen in je hand had.
Ja, dit zijn de kenmerken welke door ingewijden herkend wordt.

Bij de tweede ring aangekomen krijgt men te maken met de liefde voor al wat leeft in niet alleen ons universum, maar ook datgene wat buiten ons stelsel ligt wordt een klein beetje erbij betrokken.
Het kan voor sommigen noodzakelijk zijn wanneer men hier is aanbeland dat, zo men het in aardse termen noemt, stage te gaan lopen op andere planeten om de omstandigheden en gewoontes te leren van de andere bewoners.
Hierbij zijn de planeten Venus en ja Pluto, sterk betrokken.
Deze beiden zorgen voor de balans en de juiste interpretatie van de gewoontes van andere stelsels. Hier krijgt men ook een taak toegewezen om een deel toezicht te houden onder leiding van een meester.
Samenwerking is hier een groot goed.

Komt men voorbij deze tweede ring dan zal men moeten leren wat totale verantwoordelijkheid inhoud.

Men wordt op zichzelf teruggeworpen om alleen maar te creëren en wanneer dit niet volgens plan verloopt, de concentratie beter te kunnen bereiken.
Ook wordt hier de kracht van het hart en denken getest.
Ik bedoel hiermee de liefde en de wilskracht welke zo noodzakelijk zijn bij dit proces. Ja, je herinnert je dit op dit moment een stukje.
Velen zijn in het verleden ook hier tot op deze ring geweest en hebben daar inderdaad door bepaald misbruik van sommigen welke deze kennis beter beheersten, een angst gekregen om alleen te zijn.
Dit is door de verbinding met uw aarde ontstaan, dat er een oerangst is ontstaan.
Dit is nimmer de bedoeling geweest, maar door te vroege ontwaking en stimulans van kennis is dit gezien, maar niet begrepen, en ook niet juist geïnterpreteerd.
Wij zijn blij dat wij dit nu in kunnen lossen en de gelegenheid kunnen bieden om deze angsten los te laten bij en voor de mensheid.
Door te vroege expansie van bepaalde capaciteiten is dit te veel verspreid in de materie.
Heden ten dage is het veel van deze angst welke bij de mensheid naar boven komt en ervoor zorgt dat zij de grip op hun leven willen houden.
Dit is een groot probleem en het enige wat wij van onze kant kunnen doen is om te laten zien dat deze angst overbodig is.
Dit is ook een van de redenen dat men angst heeft voor, zo u het noemt, buitenaardse wezens. De mensheid heeft te veel benadrukt dat men alleen was in het grote geheel en daardoor is de grote slaap ook ontstaan.

De dwaasheid van sommige machthebbers in het verre verleden, maar ook nu nog van sommigen, heeft dit zeer versterkt.
Vandaar nogmaals, dat wij zeer zuinig zijn geweest met onze kennis en nu de ring Niet Verder versterkt hebben met deze hogere trillingen.

Het is onmogelijk om vanaf de 3e ring met onzuivere bedoelingen binnen te komen.
Het wordt te moeilijk om dit voor het menselijke brein uit te leggen, maar zie het als een chemische formule waaruit wij bestaan en elke gedachte of daad heeft zijn eigen trilling. Zodra men een onzuivere trilling zou hebben kan men niet leven op de verdere ringen.
Dit gebeurt al op vele planeten en is ook de reden dat uw onderzoekers van de planeten niet veel van het leven waar kunnen nemen.
Al wat zij zien is nog van het oude leven voor het grote experiment.

Ook wij zijn hierdoor verder geëvolueerd en men zal in de loop der jaren steeds meer gaan ontdekken.
Wij kunnen dit dan ook meer vrij gaan geven omdat de mensheid als geheel een hogere trilling is gaan accepteren en hier beter mee om kan gaan.

Elke planeet is verantwoordelijk en staat in dienst van een van de grote levens uit dit stelsel. Er wordt voor gezorgd dat de energie van een van deze levens uitgezonden wordt op elke trilling en schakering van kleur, afhankelijk van de hand van evolutie en taak van dat leven. Dit geldt niet alleen voor de aarde, maar voor het hele stelsel en universum.
De gehele tijd wordt er zorg voor gedragen dat elk levend wezen in het universum en elk rijk voorzien wordt van energie.

Wij hier op onze planeet dragen zorg voor en zijn sterk betrokken bij, wat u noemt, verzorgen van de 1e straal, en in de keuze maken welke planeet of levens/natuurrijk er toegelaten kan worden tot een hogere trilling, of geschikt is om een andere straal er bij te hebben of welke teruggetrokken zal worden.
Je ziet er is veel werk te doen. Wij doen dit alles met plezier.
Heden ten dage is er zoveel moois en nieuws ontstaan.
Wanneer je alleen maar de prachtige kleurschakeringen kon zien zoals wij dit doen en welke kleuren er bij zijn gekomen.
Ze zijn van zulk een prachtige tinten en ik zal trachten tijdens een droom om dit te tonen aan je.
Dit is ook de reden op uw aarde dat er vele veranderingen in kleur en klank plaats vinden.
Het is ook juist aangevoeld door je dat op dit moment de kleuren nog niet juist zijn welke bij uw aarde en energievelden horen.
Dit omdat er een grote reorganisatie plaats vindt.
Planeten komen en gaan, bewoners worden verplaatst enz. nu ga ik daar nog niet op in.

Ik zal daar in het 2e boek op terug komen.
Voor nu laat ik je gaan. Het is tijd.
Namaste. Van Seti.

 

To the English website