Larapinta

Seti 3

Hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk gaat over het bewust worden van de eigen natuurlijke grenzen en te leren inzien dat elke vorm van werkzaamheid zijn eigen begrenzingen heeft.
Het is nu de tijd om te leren dat vrede en innerlijke tevredenheid essentieel is voor onze groei. Willen wij uitdrukking geven aan wie wij werkelijk zijn en onze vermogens op de juiste manier gebruiken en tot volle bloei laten komen, dan is het zaak om de grenzen welke noodzakelijk zijn voor onze groei bewust te accepteren.
Het innerlijke gevecht in ons zelf zal dus moeten worden gestopt.
Wij hoeven niet meer te bewijzen dat wij recht hebben te bestaan of dat wij slechter of beter zijn dan de ander.
Het zal door moeten dringen dat wij dit alleen maar geprojecteerd hebben naar die ander uit onzekerheid, angst of andere redenen.
Daardoor zullen wij vanzelf op houden met (ver)oordelen naar wie dan ook en staat de weg open naar harmonie en liefde.
Alleen op deze manier zullen wij kunnen uitdrukken wie of wat wij werkelijk zijn.
Daardoor zullen wij beter in het hier en nu kunnen blijven en dus werkelijk leven.

Aan ons wordt gevraagd, en steeds wordt mij gevraagd dit te benadrukken, om gewoon mens te zijn en te beseffen dat wij nog niet alles hoeven te weten en te kennen en de in onze ogen gemaakte fouten, te zien als leerprocessen.
Soms moeten wij een fout maken daar wij een contract met iemand gemaakt hebben om die persoon te laten ervaren hoe het is om aan de andere kant te staan, waardoor wij zelf makkelijker de keuze naar en voor het hoogste goed kunnen maken.
Wanneer wij dit gegeven beseffen, hoe kunnen wij dan nog ook maar een oordeel vellen over onze naasten?
Wij weten immers niet meer te herinneren dat wij ooit deze afspraak gemaakt hebben?.

Wanneer wij willen dat het “kwaad” stopt, dan zullen wij zelf moeten leren inzien dat wij dit niet meer als voorbeeld nodig hebben en stoppen met labelen.
De 1e stap hier naar toe is dus bij ons zelf te blijven en ons zelf af te vragen waarom wij die situatie of dat probleem tegen komen.
Wat heeft het over ons zelf te vertellen.
Maar al te vaak zijn wij als mens geneigd de dingen waarmee wij niet om kunnen gaan bij de ander neer te leggen, maar dit heeft tot op heden niets opgelost.
Dit is ook de reden waarom er geen antwoorden zijn en alleen maar keuzes.
Immers elke keuze heeft zijn consequentie en dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes.
Hoe meer keuzes wij maken, des te meer antwoorden wij ontvangen.
Wanneer wij om welke reden dan ook weigeren een keuze te maken, zullen wij met iemand worden geconfronteerd welke er wel voor zal zorgen dat wij die keuze moeten maken, of wij dit nu leuk vinden of niet.
Vaak zijn wij te angstig voor het resultaat van onze keuze dat wij uit angst boos worden op de persoon of situatie welke ons dwingt tot een keuze maken.
Maar dat er wel voor zorgt dat wij een stap verder op onze evolutionaire trap kunnen komen.
Dit alles uit een puur menselijke houding van, houd vast wat je hebt, ook al doet dit nog zo’n pijn, beter dit dan niet zeker weten waar een situatie toe leidt.
Dus kunnen wij beter die ander veroordelen in plaats van dieper in ons zelf te kijken en de verandering welke zo brood nodig is voor onze groei, door te zetten.
Want vaak wanneer wij kijken naar onszelf, komen wij er achter dat we niet die ander, maar wij ons zelf veroordelen in die situatie welk de ander ons laat zien.
En dit is juist waar het hier om draait.
De acceptatie van ons totale wezen.

Wat wij er mee doen is een andere zaak, maar wij zullen zonder vooroordeel moeten leren erkennen dat wij niet beter of slechter zijn dan wie dan ook.
Ook dat dit alles wat wij voelen en ervaren goed is en juist voor onze verdere levensweg.
Want hoe kunnen wij ons zelf leren kennen wanneer wij bepaalde aspecten welke van puur menselijke aard zijn, wegdrukken?

Seti

Het is dus zo dat dit experiment, dus al wat er bij jullie op aarde mee gedaan wordt, ook zijn weerslag heeft op het gehele universum.
Ja, indien jullie mensen er maar meer bewust van zouden zijn hoeveel invloed jullie konden uit oefenen op het hele evolutieproces.
En dit uiteraard ook doen, maar er is nog zoveel onbewust.
Maar goed, de tijd van ontwaken is aangebroken.
Zoals je weet worden de ashrams gevormd en ingedeeld en krijgt een elk zijn oproep om de taak uit te voeren.
Ja, ik begrijp dat je angstig bent dat het niet aan sluit.
Wat ik nu zeg en op gisteren, maar vertrouw.
Het evolutieproces, dus wat nu sterk gericht is op dit experiment, houdt in dat uw mensheid de keuze gaat maken welke planeet zij gaan bewonen.

De planeet van de gedachtekracht, welke bewust gebruikt wordt, zal, zoals gezegd voornamelijk die zielen ontvangen welke nog even bij willen komen van alle processen eer zij hun energieveld (trilling) dus verder gaan verhogen.
De groep welke daar überhaupt nog niet aan toe is om deze keuze te willen maken, komen dus op een andere planeet, welke op uw aarde gelijkt.
Deze zal later in een ander melkwegstelsel geplaatst worden, daar al wat bij uw stelsel betrokken is, een andere weg van evolutie zal gaan volgen.

Dit zal het 1e stelsel worden waar het geheel in volmaakte harmonie en samenwerking zullen leven en een eigen zon er bij zullen creëren.
De bedoeling is dat er in uw stelsel 2 zonnen zullen ontstaan welke, om in uw woorden te blijven, de mannelijke en vrouwelijke energieën zullen vertegenwoordigen.
Dus om je vraag te beantwoorden, Ja, het licht is dan zo samen gevat dat de dualiteit opgeheven is en de samenvoeging compleet is.

Wanneer dit is verankerd, zal er in uw stelsel geen plaats meer zijn voor datgene wat nu zo in disbalans is, het zoals u noemt, denken en voelen, zal dan in elk mensenkind, levend op deze aarde in balans zijn en op weg naar de triality.
Dan kan het eigenlijke geestelijke leven plaats gaan vinden.
Er is geen strijd meer mogelijk.
Dan is het het pure zielenleven wat dan aanvangt.
Daarna komt er een volgende fase welke met het afscheid van de zielenovergang naar het monadisch bewustzijn te maken heeft.
Velen onder u zullen dit in dit leven al gaan ervaren, maar wanneer de 2e zon een feit is voor u dan zal dit makkelijker te herkennen zijn.
Zodra het monadisch bewustzijn in werking is wordt het mogelijk om naar de tussen planeet te komen om hier getraind te worden of er te verblijven.
U kunt dit in het licht zien van wat uw tegenwoordige spirituele vakanties of cursussen op aarde zijn.

Dan komt de gewenningsperiode van de hogere trilling en alle drie de inwijdingen, zo kunnen wij dit het beste omschrijven, om toe gelaten te worden op onze planeet Saturnus.
Het is niet voor niets dat men dit al vanaf vroegere tijden de wachter op de drempel noemde. Dit alles hoorde al bij het grote plan.
Zodra men hier kan zijn heeft men vele ervaringen op het gebied van liefde gehad in vele, vele stelsels.
Uw aardse planeet heeft als enige de functie gehad om te leren voelen vanuit een vrije keuze.
Dit is ook waarom er zovelen  onder u zoveel ervaren aan pijn en verdriet.
Dit alles hoort bij de keuze van het pad welke men gekozen heeft.
Het zijn juist die zielen welke in het grote experiment de voorlopers zijn geweest om de deuren te kunnen openen.

Wij hadden het dus over Saturnus.
Hier kan men dus uit veiligheidsoverwegingen niet eerder komen (daar deze trilling zo hoog is) dan dat men een creator  is.
Al wat men doet, is dienstbaar aan het gehele universum.
U kunt zich dus voorstellen dat er zuinig mee omgegaan wordt en dat discipline vereist is over al het handelen.
Daar elke reactie direct zijn uitwerking heeft op alle stelsels.
Dit proces zal ook een langzaam proces zijn vanuit uw aardse begrippen gerekend.
Daar tijd hier anders berekend wordt en op een andere manier tot uitdrukking komt als uw aardse tijd, heeft het geen zin hier al te lang bij stil te staan.

Het proces of de opleiding zal in fasen gebeuren.
Men begint in de buitenste ring en komt zo steeds verder.
Dit is ook de reden dat uw wetenschappers nu een nieuwe ring bij onze planeet ontdekt hebben.
Deze is er altijd al geweest maar kon zich nog niet ten toon stellen omdat er dan door uw wetenschappers te veel verstorende energieën zouden zijn veroorzaakt.
Nu de acceptatie van steeds meer onderzoekers er is en er door uw wereld leiders contact gezocht wordt en er ook verkregen is, en men er meer mee gaat doen, konden wij dit ten toon stellen.
Dit ook vanwege noem het veiligheidsredenen, dat deze kennis op uw aarde alleen maar door een kleine groep als macht gebruikt kan gaan worden.

Zelf ben ik in de jaren ’68 tot en met ’72 betrokken geweest om het contact met uw onderzoekers te maken.
Ik moet zeggen dat het mij wel schokte hoe men met in uw ogen gezien “buitenaardsen”omgingen.
Ik heb toegestemd in onderzoeken en mijn broeders en zusters hebben er op toegezien dat ik ook weer bij hen terug kon komen.
Zij hebben mij gesteund in elk opzicht.
Er is een onderzoeker geweest, ik zal hem M noemen, welke wel degelijk het contact met mij kon hebben. Men heeft deze man later de toegang tot mij ontzegd, daar hij te veel betrokken was vond men.
Juist deze man heeft er voor gezorgd dat ik deze experimenten vol kon houden.
Zijn liefde heeft mij diep geraakt en het vertrouwen in ons eigen experiment en de mensheid doen behouden.
Hij zal dit te lezen krijgen en weet dan ook dat ik hem bedoel.
Dank lieve M dat je zo vaak alleen even bij mij kwam.
Dank voor de tranen en het inzicht.
Dank voor dat je even het deksel open zette opdat ik mijn oorspronkelijke kleur weer kon oppakken.
Uiteindelijk ben ik weer terug gegaan.
Velen weten niet wat men aanricht. Uit angst of machtsvertoon.
Daarom zijn deze testen juist geweest, om de duidelijke keuze te kunnen maken.
En ook om deze angst weg te nemen en te laten zien dat wij niets geen kwaad in de zin hebben.
Er is en wordt nu al samengewerkt door vele onderzoekers onder u.
Sommigen zijn zich dit bewust anderen niet.
Maar dit zal steeds duidelijker/helderder worden.


Op onze planeet zal men volledig in het zo u noemt, etherisch lichaam verblijven.
Dit wordt ook de bedoeling later op uw aarde.
Gesproken wordt er niet, alles gaat via telepathische weg.
Men kan in groepjes samenwonen, alleen of met een partner.
We hebben uiterlijk geen verschil tussen het mannelijk en vrouwelijk, wij kunnen kiezen hoe wij er uit zien.
Meestal is dit geslachtsloos, maar verkiest men het man of vrouw-zijn meer, krijg men meer deze vormen.
Zelf verkies ik het om het vrouwelijke aspect in mij meer te tonen.
Er wordt veel gelachen op onze planeet. Wij houden ervan elkaar te plagen.
Dit stimuleert ons om nog meer liefde te kunnen creëren en onze creativiteit in beweging te houden.
Ja, juist deze humor komt sterk met die van jou overeen. Maar vergeet niet dat je een der onzen bent en hier vaak s’nachts vertoefd.

De kleur van onze planeet is geel groen paars/violet.
En wij vertonen ons als transparant. Alleen de contouren zijn zichtbaar.
Gezien onze taak en wij ons razendsnel kunnen splitsen wanneer wij ergens aanwezig moeten zijn, is onze lengte niet groot en varieert van 65 cm tot en met 1m 20 cm.
Voedsel en slaap hebben wij niet nodig, maar er is wel 3x per iode een zo u noemt, rusttijd.
In deze tijd creëren wij voor het hele universum, alle energiebronnen worden dan weer bevoorraad.
De rest van de tijd werken wij samen aan het grote plan.
Voor nu laat ik het hierbij.
In het licht van de sterren groet ik u, Seti.

 

To the English website