Larapinta

Seti

Naar aanleiding van zeer recente gebeurtenissen heb ik besloten alvast een deel van mijn informatie van maart 1995 die ik doorgekregen heb op de website naar buiten te brengen zodat de mensen die niet met Larapinta in verbinding staan deze informatie ook kunnen lezen.

Deze informatie is bedoeld als een gegeven welke men naar eigen herkenning en waarheid zal kunnen beleven.
Neem er uit wat aanspreekt en laat datgene dat nog niet begrepen wordt los.
Het is geschreven om als informatie te kunnen dienen in de komende  en soms verwarrende tijden.
Het is van die liefdevolle wezens afkomstig welke zo graag de mensheid bij willen staan in de grote evolutiesprong en welke ons al zo vele tijden bijgestaan hebben.
Daar de tijd steeds naderbij komt dat wij deze wezens weer op deze aarde kunnen ontmoeten is het een noodzaak dat wij beseffen waar dit voor dient en dat zij met open armen ontvangen worden.
Zij hebben zoveel liefde te geven, het is aan ons om dit te accepteren, of het anders te laten, zonder ook maar een oordeel te vellen in welke zin dan ook.

De informatie van deze gegevens zijn tot stand gekomen via telepathische communicatie met mijn liefdevolle verwante van gene zijde Seti, en anderen die ik mijn familie noem. 

Bij elk hoofdstuk heb ik een voorwoord over de essentie over wat er in dat hoofdstuk besproken wordt.
De reden dat ik de tekst zelf zo min mogelijk heb aangepast en gekozen heb voor deze vorm is om de zuiverheid te behouden van de informatie, zodat iedereen de energie die er in de manier van het woordgebruik liggen op zijn/haar manier kan interpreteren en ontvangen.Daar ben ik speciaal op gewezen.

In de hoop met deze gegevens een liefdevolle ontvangst en samenwerking en begrip te kunnen creëren voor elk levend wezen in het gehele universum draag ik deze gegevens dan ook op aan de gehele mensheid.
Opdat zij mogen ontwaken uit enkele eeuwen oude slaap en zich weer de liefde durven herinneren en de mogenlijkheid oppakken deze in zijn hoogste vorm op aarde uit te drukken.

Hoofdstuk 1

In dit hoofdstuk draait het om het bewustwordingsproces.
Hoe het leven bewuster uit te gaan drukken
De patronen daarin te leren herkennen en deze om te leren zetten in een betere kwaliteit van leven en zelf de verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen leven.

Seti spreekt. Seti


Het gaat om het vrijkomen van de (ver)nieuwende energieën op deze aarde en wat de uitwerking daarvan is op de mensheid.
Deze energie lijkt in de eerste instantie een afbrekende werking te hebben.
Dit heeft te maken met de inzichten die de mensheid door het bewuster van zichzelf zijn verkrijgt en de patronen gaat zien die de illusies daaromtrent, duidelijker laten herkennen.
De mens is van nature geneigd vast te houden aan vaste patronen.
Door bewuster te zijn van deze patronen ervaart de mens sneller wat deze patronen hem/haar opleveren en beseffen dat zij de consequenties van deze patronen niet meer kunnen wegdrukken in het onderbewustzijn.
Wil de mens een andere uitkomst dan zal zij een ander patroon uit moeten kiezen.
Op deze manier wordt alle illusie van een of andere macht of invloed buiten zichzelf die er voor zorgt dat men handelt zoals men handelt teniet gedaan en geeft de mens weer het bewustzijn van vrijheid in keuze en van zelf verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid terug.

Het is simpelweg de keuze van het patroon die de kwaliteit bepaald over hoe de mens in welke situatie dan ook reageert.
Het feit dat men als mensheid van nature vasthoudend is zal deze gehechtheid aan vaste patronen en normen en waarden niet onderschat mogen worden.Het is belangrijk te beseffen dat daar veel tijd en werk aan zichzelf voor nodig is om dit proces te vervolmaken.
In elk geval heeft deze energie een uitwerking op de mensheid waardoor men voor de bewuste keuze gesteld zal worden om stappen te gaan zetten naar het dragen van de eigen verantwoordelijkheden in en voor het leven op deze aarde.

De reactie van het emotionele lichaam en de emotionele beleving.

Omdat deze nieuwe energieën de mensheid confronteren met de oude (oer)angsten en een gelegenheid bieden om deze totaal te transformeren en transmuteren in een begrip ver voorbij het hedendaags denken, zal de mensheid er voor moeten waken dat zij deze vernieuwde energie niet weer om gaat zetten in haat of machtstrijd.
Dit omdat veel mensen de directere confrontatie van deze verhoogde trilling van energie in aanvang als zeer heftig kunnen ervaren.
Leer deze mensen beseffen dat het juist deze energie is welke de mensheid op het verdere pad naar evolutie en ook uitbreiding naar een grotere en meer omvattende liefde zal zijn.
Het gaat hier niet meer alleen om woorden, maar ook om de intentie van daden welke de mensheid in het leven zetten.
Het dragen van de eigen verantwoordelijkheid speelt hier de grootste rol in.

Ook moet de nadruk gelegd worden op het feit dat er altijd mensen zullen zijn welke de macht alleen voor zichzelf willen behouden en daardoor tegenwerking zullen bieden.
Dit kan op heel subtiele manieren tot uitdrukking komen maar ook door openlijk verzet tegen alle veranderingen.
Velen zullen hun plaatsen van macht in moeten ruilen voor diegenen welke een lange tijd getraind zijn voor deze nieuwe tijd.
Deze mensen zullen nu pas op gaan vallen en meer aandacht gaan krijgen.

Diegenen onder de mensheid die het liefst de macht in handen houden zullen beweren dat er tenminste een draadje los zit bij diegenen welke de moed hebben om nu de nieuwe taal te gaan spreken.
Zij zullen om bewijzen vragen welke zij, wanneer deze gegeven worden, van de tafel zullen vegen.
Veel zal lijken op 2000 jaar terug, met dit verschil, dat de mensheid nu mondiger is geworden en deze mensen sneller door de mand zullen vallen.

Ook zullen vele wetenschappers meer gaan ontdekken en inzien dat veel van wat niet zichtbaar is vanuit uw fysieke wereld gezien, zich toch op de een of andere manier tot uitdrukking brengt in uw wereld.
Zij zullen geholpen worden bij vele van hun onderzoeken en velen weten dit al en werken bewust hetzij onbewust al samen met de engelen en wezens (ik noem het liever onze broeders en zusters )van andere planeten.
Er zal steeds meer kennis vrij komen en de mensheid leert steeds beter hoe het leven te creëren en daarin  verantwoordelijkheden te nemen.
Het hele leven zal er op gericht zijn samen te delen, ongeacht ras, kleur, cultuur etc.

Seti

Nawoord Thea

Aan ons de keuze.
Kiezen wij voor de liefde en het samen delen of voor het eigen ego welke gericht is op alleen het persoonlijke belang en voordeel.

To the English website