Larapinta

Psychologische veranderingen

De psychologische veranderingen welk er nodig zijn om ons evolutieproces te kunnen doorlopen kunnen we omschrijven als een 180 graden andere benadering van onze waarnemingen.

Er zijn nieuwe kanalen in werking gezet in onze hersenhelften waarvan wij niet eerder wisten hoe deze te gebruiken.
Er is een constante impuls om (weer) te voelen en ervaren wat voor elk individu het juiste is.  
Het is een tijd om weer ja te durven zeggen tegen ons eigen zijn.
En alle normen en waarden welk wij vastgehouden hebben van uit een schijnzekerheid te gaan her-zien.
Dit houdt in dat er veel zogenaamde veiligheid losgelaten dient te worden en dat is niet altijd even gemakkelijk.

Er wordt gevraagd om niet meer naar antwoorden te zoeken, maar om in te leren zien dat er keuzes gemaakt dienen te worden en er op leren vertrouwen dat er vanuit deze keuzes de antwoorden ontstaan.
 
Dit kunnen wij alleen maar doen wanneer wij werkelijk de keuze vanuit ons zelf maken en niet ter wille van het een of andere gewin of ervaring van uit het verleden.
Alles wat wij op dit moment doen is gebaseerd op een duidelijk gegeven.
Het is een tijd waarin wij de dualiteit om kunnen zetten in eenheid .
Met andere woorden, in deze tijd kunnen wij elke oorlog (dualiteit) wanneer wij dit willen in onszelf stopzetten.

Door te kiezen voor eenheid en al onze aspecten in ons zelf te accepteren en deze niet meer te benoemen als goed of slecht, stopt het gevecht tegen onszelf.
Wanneer wij toestaan dat wij mogen zijn die wij zijn krijgen wij vrede in onszelf en hebben wij de projectie van onze onbewuste gevoelens niet meer nodig vanuit de buitenwereld en stopt deze strijd.

Het is noodzakelijk te leren dat wij niet meer onze wilskracht op de eerste plaats zetten. Maar te beseffen dat het nu om onze intentie draait.
Het is de mate van de betrokkenheid die bepaalt hoe een situatie zich ontwikkelt.

Wanneer wij vanuit wilskracht een keuze maken geven wij onszelf of de situatie niet de ruimte om een andere mening te mogen hebben.Met het gevolg dat er innerlijk een verzet ontstaat waardoor hetgeen je wilt bereiken juist niet gebeurt.
Wanneer wij onze intentie duidelijk maken hoe graag wij iets willen, ontstaat er ruimte en voelen wij ons minder bedreigd.
Daardoor kunnen wij ook beter bij onszelf blijven, immers het is onze intentie en niet die van de ander of situatie.

Met deze achtergrond zet je het gevecht in jezelf stop en geeft jezelf de ruimte om het in het eigen tempo te kunnen doen,maar ook dat je, wanneer het niet bevalt er op terug kan komen.
Er ontstaat dus altijd een win-win basis daar iedereen de vrije keuze heeft om erin mee te gaan ja,dan nee.
Zo alleen kom je erachter hoe iets voor jou aanvoelt en wat je werkelijk prettig vindt.

Wij weten niet wat het zal brengen omdat het hele proces zo nieuw is en wij nergens op terug kunnen vallen.
Eeuwen lang zijn wij gewend geweest om ,wanneer wij onzeker waren een bevestiging aan de buitenwereld te vragen.d.m.v. een partner, vriend, werk etc.
Nu gaan wij, of wij dit nu willen of niet, steeds meer bespeuren dat wij daar geen vrede meer mee hebben of dat zo het niet meer werkt.

Patronen die wij misschien ons leven lang uitgevoerd hebben en gedacht dat wij er vrede mee hadden,blijken ineens tegen te staan of ons ontevreden te maken.
Wij kunnen er van in paniek raken omdat we niet weten hoe anders er mee om te gaan.

De eerste reactie is dat wij als mens tegen beter weten in toch maar blijven vasthouden aan deze patronen.
Dit lijkt in de 1e instantie te werken maar wij komen er snel genoeg achter dat het stemmetje in ons hoofd niet meer zwijgt.
Het is dan zaak om niet in de paniek te raken en te hooi en te gras op zoek te gaan naar een kant en klare oplossing buiten ons zelf.
Om rust te creëren is het belangrijk om de situatie zonder oordeel te bekijken en jezelf af te vragen wat deze situatie jou te vertellen heeft.

Waarom kom jij die situatie tegen en niet iemand anders?.
Daarin ligt een grote uitdaging om te leren accepteren dat jij  het zelf bent die deze situatie heeft opgeroepen om er van te leren.
Zie dit dan ook als een hulpmiddel en niet als een belemmering in jouw leven.
Het maakt het makkelijker om tot een keuze te kunnen komen.
Het enige wat nodig is is een eerlijke benadering naar jezelf hoe het voelt.

De uitdaging ligt in het feit te leren accepteren dat wij onszelf niet hoeven te veroordelen om onze menselijke (on)hebbelijkheden.
Deze te leren zien als een trigger welk ons aanspoort om in beweging te blijven en te groeien.
Zouden deze er niet zijn dan stond ons leven stil en konden wij niet groeien.
Alles zou blijven zoals het was.
Zie het als water. Wanneer het stroomt blijft het helder maar zodra het stilstaat gaat het stinken.

Verder zullen wij gaan ontdekken dat wij steeds telepathischer worden.
We kennen allemaal wel het gevoel dat wanneer de telefoon gaat wij weten wie er belt.
Dit gaat steeds meer op elk levensgebied tot uitdrukking komen en men moet leren hier bewuster mee om te gaan daar er in de toekomst alleen nog maar op deze manier gecommuniceerd gaat worden.

Tevens zullen wij gevoeliger worden voor kleur en klank.
Wij zullen beter de inwerking van de energie van beiden leren begrijpen en welk een invloed dit heeft op ons leven.

Ook onze gedachten die wij hebben komen steeds sneller tot uitdrukking.
Dit als les om te gaan beseffen hoe wij werkelijk denken over iets. Wat onze ware gevoelens over iets zijn maar dit opzij hebben gezet en daardoor een onbewust deel van onszelf is geworden. Om dit bewust te kunnen gaan hanteren om zodoende ons leven zelf te leren creëren en om in te zien dat het
onze eigen gedachten zijn die de situatie(s) in ons leven oproepen.

Het leert ons dat wij alleen zelf de verantwoording voor ons leven dragen en dat wij er zelf voor kiezen hoe wij in een situatie gaan staan.
Er wordt in de toekomst alleen van ons gevraagd ons zelf te zijn zonder gevecht maar op basis van acceptatie.

Ook gaan wij leren om meer in het hier en nu te leven en de tijd te leren zien als iets wat betrekkelijk is.
Wij zullen ook bewuster worden dat er andere werelden zijn welk wij voorheen niet konden waarnemen.
Dit gebeurt meestal eerst door bepaalde lichtflitsen te zien of een soort rookwolkjes.
 
Wij zullen onze zelfhelende vermogens weer gaan her-ontdekken en weer meer met de natuurwezens gaan samenwerken om onszelf te kunnen helen.
Een van de oorzaken dat het zorgstelsel in Nederland op zijn kop is gezet heeft hier duidelijk mee te maken.
 
Dit als een duidelijk duwtje in de rug voor de mens om hem te stimuleren de eigen verantwoordelijkheid hierin meer op te pakken en ook om een samenwerkende factor te kunnen bewerkstelligen om zowel de reguliere als de alternatieve kant tot samenwerking te brengen.
 
Veel van wat er nu aan ziektes afspeelt valt niet meer wetenschappelijk te verklaren.
Meer en meer zal er door de wetenschappers erkend moeten worden dat er meer is dan zij kunnen zien en verklaren.
Daardoor zal er ruimte komen tot een eerlijke samenwerking en niet meer een op basis van gewin enerzijds of angst.
 
Vele wetenschappers weten dit al en werken al met dit gegeven, maar zij zullen nu de kans krijgen om dit naar buiten te brengen.
Er zullen in de toekomst vele simpele oplossingen voor bepaalde ziektes aangedragen worden met behulp van wezens uit de andere werelden.
Deze methoden en bewuste samenwerking met hen zal steeds meer gaan plaats vinden.
 
Een van de methodes welk ik zelf doorgekregen heb voor deze tijd is door gewoon simpelweg met een rode roos een bad te nemen(of wanneer dit niet beschikbaar is een voetenbad),dit een effect geeft op ons energielichaam en er een helingsproces in gang wordt gezet.
 
Er zijn ook nog enkele drukpunten en andere methodes gegeven,maar deze moeten onder begeleiding gedaan worden.
In mijn praktijk heb ik dit uit getest en er zijn wonderbaarlijke resultaten mee geboekt.
In de toekomst zal er een boek komen waarin er dieper op de veranderingen en het hoe en waarom in gegaan wordt.

Voor nu is het belangrijk dat wij weten dat alleen nog maar de wet van samen delen sterker tot uitdrukking gaat komen.
Aan ons de keuze om mee te helpen om zo sneller tot vrede in ons zelf en de wereld te komen of
dit te weigeren en het ons zelf onnodig moeilijker te maken.

©Thea Lagendijk
 

To the English website