Larapinta

Het denken voorbij. Tijd voor het speelbord van het hart.

Het denken voorbij. De tijd voor het speelbord van het hart is aangebroken.
Het zal iedereen opgevallen zijn dat er veel meer en snellere confrontaties zijn op elk gebied van het leven die een grote transformatie in het leven van de mens teweeg brengt. Over de hele wereld en alle natuurrijken is deze transformatie aan het versnellen en zijn de gevolgen daarvan merkbaar.
De grootste frustratie van de mens over deze veranderingen ligt in het denken. Denken geeft beelden die de realiteit verdraaien. De mens creëert beelden die gebaseerd zijn op doorgestane ervaringen en/of gebaseerd op de eigen zelfgemaakte normen en waarden.
In deze tijd wordt de mensheid geconfronteerd met al deze zelfgemaakte denkbeelden. Er wordt aan de mens gevraagd deze denkbeelden in het licht van de waarheid te toetsen.
Vaak komt men er dan achter dat er van deze denkbeelden weinig overblijft wat klopt.
Dat de realiteit van het hier en nu heel anders is.
De mens is echter zo geketend aan deze denkbeelden dat vaak de gehechtheid aan deze denk-beelden niet meer herkent wordt.
Omdat dit een collectief patroon van de mensheid is maakt dit voor diegenen die deze denkbeelden wensen los te laten het er niet makkelijker op.

Er is juist door al deze zelf gevormde denkbeelden zoveel dat door het verstand geaccepteerd is als ”normaal”, ” logisch”,” terecht of onterecht” ”goed of kwaad” enz.
Iets waardoor de mens steeds maar weer in een gevecht met zichzelf komt wanneer hij de stem van het hart hoort spreken. Ook de omgeving werkt daar vaak aan mee bewust of onbewust.
Door alle confrontatie’s in deze tijd waarin juist deze denkbeelden los gelaten dienen te worden, is de mens in een positie gekomen waarin het lijkt dat hij niets meer weet en dat er niets meer klopt.
Bij alles wordt een vraagteken gezet. Is dit echt? Of niet?
Het gevolg daarvan is dat de mensheid steeds onzekerder wordt en nauwelijks meer durft te handelen of meer en meer controle gaat uitoefenen op alles in zijn omgeving.
Dit is een van de redenen waarom er op dit moment zoveel relaties stuk lopen.
Op het moment dat de mens bereid is te erkennen dat zijn/haar leven voor het merendeel gebaseerd is op denkbeelden(illusies) die niet meer de (uit)werking hebben zoals zij voorheen hadden, kan de transformatie plaats vinden.
De mens leert dan weer het verschil te herkennen tussen het hoofd en het hart dat spreekt.
In de eerste instantie geeft dit heel veel spanning en stress. Immers, er is niemand die zijn gevoel bevestigen kan dan alleen maar hijzelf?. En zal dit gevoel ook kloppen?.
Wanneer de mens naar dit gevoel durft te luisteren en handelen. Dan zal hij steeds meer leren te onderscheiden wat de stem van zijn hart of de stem van zijn hoofd(zelfgemaakte denkbeelden) is.
Het zal er toe bijdragen steeds meer de controle los te durven laten en de innerlijke stem te vertrouwen en volgen.
Wanneer de mensheid de moed heeft dit door te zetten en naar deze innerlijke stem te luisteren,zal er snel van de huidige (noodzakelijke)chaos in de wereld over zijn.
Steeds meer ziet men over de hele wereld dat mensen op durven te staan voor de eigen mening. Steeds meer blijkt daaruit dat elk mens hetzelfde wenst.
Vrede en samenwerking zonder strijd.
Wanneer men iemand op straat of waar dan ook tegen komt. Besef dan ook dat deze persoon ook bezig is om af te rekenen met deze oude denkbeelden. En de strijd die hij misschien uitlokt alleen maar een teken van de onmacht is waar wij als gehele mensheid op dit moment mee te maken hebben.
Bedenk dan dat deze onmacht alleen geheeld kan worden door begrip en mededogen. Bovenal het samen delen van de ervaringen over de soms angstige stappen die men dient te nemen of genomen heeft. Stappen die ieder lid van de mensheid nu maakt zonder te weten wat de uitkomst daarvan zal zijn.
Elk lid van de mensheid heeft hier op dit moment mee te maken. Elk op het eigen gebied en niveau.
De oplossing van chaos naar orde en rust is simpel.
De erkenning dat iedereen op dit moment zijn eigen speelbord van dit leven aan het zoeken en/of (her)bezetten is. Dat het enige speelbord waarop nog gespeeld kan worden het speelbord van het hart is weten wij allemaal. Door het delen van de ervaringen en de erkenning dat men daar soms moeite mee heeft maakt het voor iedereen een stuk makkelijker.

Het speelbord van het hart
Aan de mens gegeven
Om in harmonie en respect
Met elkaar te kunnen leven.
©Thea


 

To the English website