Larapinta

Effecten Komeet ISON

 

De komeet ISON zorgt er voor dat er meer, laat ik het sterrenstof noemen, in het stelsel waar de aarde ook toe behoort, vrij komt.

Dit houdt in dat er meerdere mogelijkheden ontstaan voor de mensheid om gebruik te maken van deze energie.

Nog nooit is de mensheid zo ver geweest om deze capaciteiten te leren ontwikkelen.

Deze energie heeft niet alleen betrekking op de mensheid maar beïnvloed al wat leeft.

 

Het zorgt er ook voor dat  de mensheid gevoeliger wordt en daardoor bewuster van wat energie is en doet. Uiteraard hangt dit samen met de mate van bewustheid in elk mens. Maar er is niemand meer die de ogen kan sluiten voor deze veranderingen.

De energie is neutraal maar de mens wordt zich bewuster hoe hij zelf deze energie gebruikt. Voorheen was het nog mogelijk dit aan een ander toe te schrijven maar nu heeft de mens te maken met de effecten van het eigen gebruik van de energie.

Laten wij als voorbeeld het gevoel nemen dat wanneer er iemand opbelt. Vaak gebeurt het dat je weet wie het is. Kon men dit voorheen als toeval bestempelen, nu wordt het steeds duidelijker dat men deze informatie op de een of andere manier ontvangt. Deze manier van energie werking noemt men telepathie wanneer men de gedachte opvangt of  helder voelend etc. Wat er in deze tijd plaats vindt is dat de mens bewuster wordt van deze effecten van energie op zijn lichaam en/of handelen  emoties en denken.

De grootste verwarring die er op dit moment bij de mensheid is komt door de idee alsof men nieuwe zaken ontdekt . Maar wanneer wij verder kijken naar deze ontwikkeling zijn deze ervaringen niet nieuw. Het enige verschil is dat de mens zich er bewuster van wordt. In de loop der eeuwen heeft de mens zichzelf aangeleerd om te kunnen overleven. Dit heeft als gevolg gehad dat men zich steeds meer is gaan afsluiten voor veel zaken die pijn opleverden of waar geen oplossing voor was en men er mee moest leren leven. Men kan als het ware stellen dat de mensheid meer bezig is geweest met overleven dan werkelijk te leven.

Nu in deze fase van de mensheid wordt er aangegeven dat het tijd is voor de mensheid om  zich bezig te gaan houden met leven. Hoe het leven werkelijk bedoeld is. Dit houdt in dat de mens geconfronteerd wordt met alle illusies die er in de loop der eeuwen opgebouwd zijn en de mens er afscheid van kan nemen. Maar de hoop van de mogelijkheid echt te kunnen leven is voor de mens zo diep weg gestopt omdat deze hoop steeds weer door omstandigheden van oorlog macht en geweld de kop werd ingedrukt. Nu durft de mens zich bijna niet meer over te geven aan het feit dat deze vrede  samen delen en in harmonie naast en met elkaar leven zonder zich te hoeven beschermen daadwerkelijk mogelijk is. Langzamerhand ziet men toch overal dat steeds meer mensen er voor uit durven komen dat men deze vrede kiest en bereid is voor het echte leven op te komen. Ongeacht de bedreigingen die door de machthebbers gedaan worden. De hopeloosheid die er vele eeuwen rond gewaard heeft is nu bezig omgekeerd te worden in hoop. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Dat men daardoor eerst veel angsten  dient los te laten en een andere bredere  kijk op zichzelf en anderen dient te ontwikkelen is een taak waar de mensheid nu voor staat. De veranderingen zullen doorgaan. De vrije keuze is voor de mens de manier waarop deze veranderingen plaats zullen vinden. Makkelijk of moeilijk. Maar dat het een overwinning zal worden voor en op het leven is wel duidelijk. Er zullen in de toekomst voldoende adviseurs komen om de mensheid te ondersteunen in dit proces. Zij zullen de mensheid met raad  en daad bij staan op de nieuwe weg. Iedereen jong en oud kunnen nu het leven gaan creëren wat zij graag wensen. De enige voorwaarde is dat men bewust is /wordt van de eigen verantwoordelijkheden die bij dit leven horen en deze accepteert. En de schade opruimen die er veroorzaakt is vanuit de daden uit het verleden. Zonder enige veroordeling  naar zichzelf of anderen. De mensheid heeft immers allemaal deel gehad aan deze ontstane chaos. Maar zie het ook vanuit het licht van evolutie. Alles heeft er toe bijgedragen dat wij nu deze kans als mensheid krijgen. Mooier kan niet.

Ondanks dat er veel is dat lijkt op vernietiging.Kijk ook eens naar alle nieuwe mogelijkheden die er daardoor ontstaan zijn en nog gaan komen.Er zullen veel nieuwe ontdekkingen komen op het gebied van gezondheid en de manier waarop de behandelingen gegeven gaan worden zal veel meer op de persoon gericht worden. Ook in het onderwijs zal veel meer aandacht geschonken gaan worden op het effect dat de kinderen ondervinden bij de gekozen vorm van leren.


© Thea Lagendijk

 

 

To the English website