Larapinta

De mensheid wordt wakker

Het activering en stimulatieproces waaraan de mensheid onderhevig is als gevolg van het natuurlijke evolutieproces neemt steeds sterkere vorm aan.
De mensheid wordt meer en meer geconfronteerd met het bewuster gebruik leren maken van de eigen keuzen in het leven en de consequenties daarvan.
Men kan steeds minder gebruik maken van “alle hulpmiddelen” om onder deze keuze uit te komen.
Steeds meer wordt de mens geconfronteerd met het feit dat men een vrije keuze heeft.

Door deze confrontatie(s) komt de mensheid er ook langzamerhand achter dat men veel, heel veel deze vrije keuze heeft laten liggen in de loop der eeuwen.
Enerzijds door geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de eigen daden, anderzijds omdat de gelegenheid er om welke reden dan ook, daar niet was.
En daar staan wij nu als mensheid midden in het proces van wakker worden.

De mens komt er langzamerhand achter dat hij nogal slordig met dit grote goed van vrije keuze om is gegaan. Er zijn de machthebbers, die dit graag zo willen laten, er zijn de mensen die het wel gemakkelijk vonden en vinden, en het merendeel van de mensheid, dat bang is geworden om deze keuzes uit te spreken.
Niet omdat zij dit niet willen, maar moeten erkennen dat zij vergeten zijn hoe met deze vrijheid om te gaan.
De mensheid komt er langzamerhand achter dat men zich vastgeklampt heeft aan een luchtbel die over de hele wereld aan het oplossen is.
Dat men vergeten is hoe het is om vanuit zichzelf te leven.
Het gevolg van dit bewustwordingsproces is dat men uit paniek zich steeds heftiger gaat vasthouden aan luchtbellen die er al lang niet meer zijn,
of dat zij bezig zijn op te lossen.
Door deze verwarring is de mens geneigd het eeuwenoude patroon van maatjes zijn in de moeilijkheden steviger vast te houden.
Met als gevolg dat men alleen nog maar kijkt naar die dingen die er niet zijn en elkaar daar steeds meer mee besmet.

Men is hevig op zoek naar een andere invulling voor dit gemis aan leiding.
De enige mogelijkheid om dit menselijke spel te doorbreken is om zelf het heft weer in de eigen hand te nemen en weer te leren om op zichzelf te vertrouwen.
Te leren accepteren en inzien dat men voor niemand meer een invulling kan zijn, maar dat er ook geen mens, dier, ding in de wereld is dat een blijvende invulling kan geven.
De mensheid is er achter aan het komen dat wij allemaal en al wat bestaat een aanvulling kan zijn en geen invulling.
Men komt er achter dat het enige dat telt de eigen ervaring en de eigen motivatie en gedachten over en met de kwaliteit van leven alleen vanuit ons zelf kan komen.
De rest heeft geen blijvende waarde. Men komt er ook achter dat al datgene waar men op vertrouwde ook aan deze verandering onderhevig is.
Vaak bestempelt men dit als een achteruitgang.
Maar is het misschien een hulpmiddel voor de mensheid om te leren weer gebruik te maken van de eigen creativiteit.
Om te leren inzien dat, waar wij dan ook tevreden of ontevreden over zijn, dit alleen maar te danken is aan onze eigen inspanning.
De mens wordt uitgedaagd zich meer hierover in te spannen en de eigen mogelijkheden te benutten.
Doet hij dit niet, is er ook niets mis mee. De mens weet dan in elk geval waar het aan ligt wanneer de kwaliteit van leven niet beantwoord aan zijn wensen.
Bevalt het niet, neem dan actie. Heb je daar geen zin in, ook prima, maar loop niet te klagen en sleur de medemens niet mee in het rijk van ik wil wel maar ik kan niet.
Juist in deze mooie maar moeilijke tijd is de mensheid in de gelegenheid gesteld om de eigen capaciteiten weer tot leven te wekken.
Maar dan zal de mensheid eerst moeten begrijpen wat leven inhoud.
En dit begint in de eerste plaats bij de verantwoordelijkheid voor het eigen leven op zich te nemen. Leuk of niet.
Wij als mensheid zijn bedoelt als lichtdrager te functioneren in dit zonnestelsel. Om een centrum van licht te worden.
Maar dan zullen wij eerst alles wat donker is leren begrijpen en onze zienswijze daarover transformeren en transmuteren.
Dan pas zijn wij op weg om onze taak als mensheid op ons te nemen. Dus voorlopig hebben wij nog veel te doen.
Dus ga niet op zoek naar een of andere guru buiten jezelf die het voor jou oplost, maar ga zelf aan de slag en kijk naar de mensen die een voorbeeld voor jou zijn ,zonder idolaatheid jouwerzijds,  
en je helpen om de eigen creativiteit te ontwikkelen in plaats van vaak tijdelijke oplossingen te bieden.
Dus steun elkaar en wanneer men zo nodig aan iemand wil trekken, trek dan elkaar naar de top van het hoogste kunnen.

To the English website