Larapinta

Contact en UFO,s

Er is mij aangegeven dat er vanaf september 2009 grotere  activiteit van de ruimteschepen zal gaan plaatsvinden. Er zullen 3 verschillende vormenzichtbaar zijn.

Deze zijn afkomstig van Mars, Venus en Saturnus. Ook zal men gaan proberen bewuste contacten te gaan leggen om de angst weg te nemen bij velen.Deze contacten kunnen bij iedereen verschillend zijn. Dit omdat men beslist geen diepere angst wil veroorzaken. Maar juist de mens langzaam aan deze contacten wil laten wennen. Er zal geen inbreuk op de eigen menselijke wil gedaan worden. Elk mens bepaalt zelf wanneer hij/zij er aan toe is.

Het gevolg van een contact kan een verhoogd energieveld zijn.Het kan een bepaalde irritatie oproepen of onrustig gevoel dat men niet kan plaatsen.Het beste is om iets te gaan doen zodat men het denken niet te veel gaat overbelasten.Tracht de ervaring niet te veel te verklaren, laat het voor wat het is.
Deze reacties kunnen gebeuren, maar hoeft niet. Het is een gevolg van de informatie die gegeven is tijdens het contact maar nog niet in het bewustzijn opgenomen kan worden. De onrust die men voelt is dat men weet dat er iets is, maar er niet bij kan.Laat het zo.

Wanneer de tijd rijp is zul je het weten.


© Thea Lagendijk
 

To the English website