Larapinta

Bekijk alles vanuit het licht en omring het met liefde

Bekijk alles vanuit het Licht en omring het met Liefde.

Zeer zeker de jeugd dient men op dit moment te omringen met extra liefde en begrip.
Zorg dat zij zich thuis voelen op deze aarde en in het gezin.
Tracht niet te oordelen.Wat er ook gebeurt.
 
Dit wil niet zeggen dat wij maar alles moeten accepteren wat ons overkomt.
Nee, maar handel niet uit boosheid of wrok.
 
Neem de eigen plaats in en pak de verantwoordelijkheid die daar bij hoort op.
Met respect voor diegenen die anders denken of handelen. Wij weten nooit waarom die ander zo handelt.
Bedenk dat er geen mens op deze aarde is die niet op zoek is naar vrede en harmonie.

Door onszelf zonder masker te durven tonen kunnen wij bijdragen aan een harmonieuzer verloop van de hele geschiedenis van de mensheid.
En wie weet, wanneer jij jezelf durft te zijn en ook je mening durft te geven wanneer deze gevraagd wordt en daarnaar handelt misschien help jij dan weer iemand om dat voorbeeld te volgen.

Er zullen veel veranderingen zijn op het gebied van wonen en werken.
Dit alles ook weer om een ieder zijn plek waar hij het meest tot zijn recht komt, in te laten nemen.

Relaties op alle gebieden zullen afgerond worden wanneer zij ons niet meer tot nut zijn.
Wij kunnen deze niet meer geforceerd handhaven. Dus laat deze los...in liefde.
 
©Thea Lagendijk

To the English website