Larapinta

2013 Het jaar van de (water)Slang

2013 is het jaar van de water-Slang.Dit is het conservatieve type Slang, gevoelig en scherpzinnig, maar houdt niet zo van veranderingen. Maar de aard van slang is juist dat hij veranderlijk is.

Slang geeft een duidelijk beeld aan de mens op welk gebied dit jaar de lessen liggen en waar de mens in het systeem vast zit omdat hij maar een deel van zichzelf gebruikt of kent

en vasthoudt aan alleen maar dat ene deel van hem.

Het eerste dat mij te binnen schoot was de associatie met de kundalinikracht die de dubbele slang als symbool wordt weer gegeven.
Wanneer wij kijken naar het evolutieproces waar de mensheid aan begonnen is en de stap die wij na 21 december 2012 definitief gedaan hebben, is dit niet zo verwonderlijk.

In iemands energielichaam langs de wervelkolom loopt een recht kundalini kanaal deels door de wervelkolom, dit heet het middenkanaal.

Linksonder bij de stuit begint het maankanaal ofwel de ‘ida-nadi’ genoemd. Rechtsonder bij de stuit begint het zonnekanaal of de pingala-nadi genoemd.

Deze kanalen winden zich via de belangrijkste chakra's om het middenkanaal naar het centrum van het hoofd. Deze zijkanalen worden in het caduceus-teken voorgesteld als slangen.

De windingen in deze kanalen lopen om de chakra's, de grote energiecentra in het energielichaam.

Het zonne- en het maankanaal stromen midden in het hoofd, ter hoogte van het zesde chakra uit in het middenkanaal.

De vleugels bovenin de staf verwijzen symbolisch naar het vermogen van buitenlichamelijke verplaatsing dat gestimuleerd wordt als een stroom kundalini-energie het bovenste gedeelte van het hoofd bereikt.

De vorm van de Mercuriusstaf of caduceus) weerspiegelt dus de energiekanalen van het kundalini-systeem in de rug en verwijst naar de genezende aspecten van dit systeem.

 

De kundalini-energie is net zo onlosmakelijk met ons leven verbonden als ons energielichaam, de aura of de chakra's en is ook essentieel voor het leven.

Deze energie helpt op fysiek niveau mee aan de vorming en ontwikkeling van het lichaam tijdens het gehele leven. Bij ziekte of onbalans kan de kundalini in actie komen om te helpen bij de genezing.

Deze energie kan het emotieleven en het gedachteleven versterken maar ook verstoren wanneer dit niet in balans is.

Ze kan op spiritueel niveau tot piekervaringen leiden en kan helpen om momenten van eenwording te realiseren.

Naarmate het systeem van de kundalini-energie zich verder ontwikkelt, opent het vele deuren voor spirituele ontwikkeling.

Ze kan de mens helpen bewust contact te maken met de innerlijke bron in zichzelf al is deze kundalini-energie niet zelf deze bron. Maar wordt zo een weg naar innerlijke (zelf)realisatie.

 

Wanneer wij deze eigenschappen vanuit het standpunt bekijken van het grote evolutieproces waar de mensheid in zit en alle veranderingen die deze met zich mee brengen, kunnen wij spreken vaneen jaar waar veel veranderingen in plaats zullen vinden.

Het zal een jaar worden waarin de mensheid nog meer zal worden geconfronteerd met de noodzakelijke veranderingen, maar ook de eigen weerstand daar tegen.

De mens zal worden geconfronteerd met al die zaken die gebaseerd zijn op een te verstandelijke benadering en alles wat gebaseerd is op oude ervaringen, normen en waarden die geen nut meer hebben zal men dienen te herzien.

Er wordt bij de mensheid op aangedrongen om de problematieken op het gebied van het tonen van genegenheid en liefde op te lossen.

Deze op een andere manier te benaderen en te integreren. Met andere woorden.

De mensheid wordt nog meer aangespoord en op een dieper niveau de beweegredenen te onderzoeken die hem weerhouden de eigen individualiteit te tonen.

Dit alles om deze kundalini-energie bewuster te leren gebruiken als hulpmiddel tot het weer hernieuwde contact met zijn innerlijke bron en het bewustzijn daarvan.


Deze stimulans van energie geeft op een lager niveau versterkte seksuele gevoelens en wordt deze energie uitgedrukt door middel van seksualiteit.

De slang is in de Chinese dierenriem het teken dat het meest seksueel gericht is. Onderzoek, in het bijzonder naar het menselijk gedrag hoort, net als betrouwbaarheid ook bij dit teken.
Er zullen dit jaar dus ook nog veel van deze problemen en schandalen aan de oppervlakte komen.
Ook in de relatiesfeer kan dit veranderingen geven.

Er zullen dus veel escalaties op dit gebied voor kunnen komen, maar ook veel veranderende inzichten en oplossingen daar in.
Omdat het element water er ook bij betrokken is kunnen wij spreken van een jaar waar veel lessen en transformaties mogelijk zijn op emotioneel gebied.
Er zullen veel onderzoeken zijn op het gebied van menselijk gedrag.Ook zullen er veel mysterieuze zaken ter sprake komen en veel veranderingen op elk gebied.

Veel nieuwe ontwikkelingen zullen hun weg vinden, maar er zal een behoorlijke weerstand vanuit conservatieve richtingen komen.

Ook zullen er op financieel gebied veranderingen zijn die de mens een heroriëntatie over dit aspect zullen geven.

Omdat de slang gewend is zijn geluk aan zijn financiële omstandigheden af te meten zal hij deze waarden dienen te herzien.

Tot zover het jaar van de slang.
 

To the English website