Larapinta

Veranderingen in deze tijd

De veranderingen die er voor de mensheid zijn en komen zijn enorm.
Deze liggen op het gebied van het leren inzien dat wij zelf de creator zijn van onze eigen omstandigheden.
Ook om te leren omgaan met deze nieuwe bewustzijnsverruiming en de gevolgen welke deze hebben.
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de aarde en alle natuurrijken.
Hierdoor,willen wij verder kunnen evolueren, is het nodig dat wij onze verantwoordelijkheden niet meer ontlopen maar deze leren accepteren.

Daarom is het nodig dat wij leren begrijpen hoe en wie wij zelf zijn en waarom wij handelen zoals wij handelen.
Zolang wij ons dit door anderen laten vertellen hoe en wie wij zijn, geven wij onze kracht weg en blijven wij in een vicieuze cirkel ronddraaien.

Eeuwenlang is er door een grote groep zogenaamde spirituele mensen misbruik gemaakt van deze wetenschap en heeft men om de macht deze kennis verdraaid naar een wereld waarin de mens dacht dat bepaalde capaciteiten alleen maar voor een kleine groep was weggelegd.

Niets is minder waar.

De invloed van deze mensen is zo groot geweest, dat de mens totaal willoos is geworden wat betreft het eigen kunnen.
Er zijn veel mensen geweest die toch verder wilden zoeken maar op een groot dwaalspoor gebracht zijn.
Men dacht, dat spiritualiteit betekende dat alles wat te maken had met menselijke trekjes, te moeten ontkennen of bevechten.
Dit heeft grote verwarring gebracht onder diegenen die bewuster werden van zichzelf en heeft er voor gezorgd dat velen afhaakten.
Omdat het ontkennen van ons mens-zijn juist het tegenovergestelde bewerkstelligde.

Men ging steeds meer beseffen dat het niet lukte om, hoe spiritueel men ook bezig was, het menselijke aspect niet uit te schakelen was.
En ging dit maar interpreteren al dat men niet voldoende zijn best deed , of niet waardig genoeg en men gaf daardoor de moed op.

Nu, in deze tijd, is dit zelfde proces weer bezig.
Met dit verschil dat alle misbruik welk er eventueel door een ander mens gemaakt zou kunnen worden om de macht voor zich alleen te houden, dit niet meer mogelijk is.

De tijd is gekomen dat elk mens op deze aarde vrij kan kiezen om zelf het heft in handen te nemen en op te staan in volle kracht.
Of om zijn kracht weg te geven, maar dan op een basis van uit het volle bewustzijn dat hij dit vrijwillig doet.

Zodra de mens deze keuze gemaakt heeft zal het hem duidelijk worden dat het er niet om draait de mens in hemzelf te verloochenen, maar juist om deze mens die hij is bedoelt te zijn te leren accepteren zonder oordeel te vellen over wat dan ook.  
Om de donkere plekjes in zichzelf niet weg te dringen maar in het (dag) licht te onderzoeken en in liefde te leren accepteren dat dit bij het mens-zijn hoort.

Dan kan men het een plekje geven en zeggen DAG LICHT omdat er meer begrip en inzicht is ontstaan.
Zo is men werkelijk spiritueel bezig en zet men de geestelijke ofwel Goddelijke mens op aarde neer.

Enkele betekenissen van het woord Spiritueel: spirit = geest; energie; spie-ritueel: wig, bout ofwel datgene wat iets bij elkaar houdt of samen brengt.

©Thea Lagendijk

In deze rubriek:


 

To the English website