Larapinta

Verantwoordelijkheid

De tijd van totale openbaring van het Spiritueel licht  op deze aarde nadert snel.
Dit houd ook in dat alles wat de tegenpool daarvan is ook tot uitdrukking komt om samen gevoegd te worden als een nieuwe eenheid.
Al wat de mensheid opgebouwd en afgebroken heeft komt nu in zijn volste kracht tot uitdrukking.
Nu wordt de mens uit gedaagd om de volle verantwoordelijkheid op te pakken om een nieuwe en betere samenleving met elkaar op te bouwen.
Nu ook wordt de mens geconfronteerd met de eigen waarheid en gevraagd om de balans in hemzelf op te maken.
Velen trachten nog steeds de eigen verantwoordelijkheid af te kopen door de situaties buiten zichzelf te leggen. Of de waarheid die zij vaak jarenlang  geroepen hebben er veel voor over te hebben om wereldvrede te bewerkstelligen en nu de keuze krijgen voorgelegd daadwerkelijk te staan voor deze keuze laten liggen.
Zou de mens nu eerlijk blijven tegenover zichzelf dan kunnen zij niet anders dan toegeven dat zij niet  bereid zijn om ook maar iets  in te leveren wanneer het om het algemene belang draait.
Dan is het  excuus heel gemakkelijk gemaakt dat het echt niet anders kan.
Zelf kom ik dit nu ook steeds meer in mijn eigen praktijk tegen.
Soms schrik ik van mijzelf wanneer ik terug kijk naar de tijd dat ik de keuze gemaakt heb om te blijven leven om de mensheid verder te helpen in deze tijd.
Steeds vaker verlies ik de moed en het geloof in de mensheid en denk ik dat het merendeel toch blijft kiezen voor de persoonlijke belangen i.p.v. het algemeen belang.
Ik zie meer en meer de mensen die het algemeen belang voor ogen hebben de moed opgeven en verbitterd raken.
Tegen deze mensen wil ik zeggen : houd moed en blijf geloven in een juiste afloop.
Helaas zijn deze laatste stappen zwaarder dan noodzakelijk omdat het merendeel van de mensheid er nu achter komt dat zij helemaal niet zo bereid zijn om zich in te zetten  wanneer zij een keuze moeten maken die hen iets kost vanuit persoonlijk belang, gewin etc. Blijf eerlijk en oprecht naar jezelf en de ander . Dan weet je waar in te investeren en op wie en wat je daadwerkelijk rekenen kan in de komende tijden en ook voldoende kracht zal hebben om alles te kunnen doorstaan.
Tegen diegenen die de verantwoordelijkheid niet wensen te dragen zou ik willen zeggen: “ Stop met jezelf en een ander een masker voor te houden. Deze zijn voor iedereen zichtbaar. Geef deze illusie op en kom uit voor die je bent. Niet om wie je wenst te zijn.
 
Kom ik nog even op het aankomende weekend van 12 en 13 december .
Daarin worden deze onderwerpen aangeraakt. Ook de verdere integratie van jouw andere delen vanuit de andere dimensies  en hoe daar gebruik van te kunnen maken.
De inschrijving stopt op 9 november .
 
Voor nu aan allen Veel Liefde Licht en Kracht toe gewenst.
 
 
Hij die het echte van het onechte weet te (h)erkennen is een ware levenskunstenaar.
Thea
 

 

To the English website