Larapinta

Oproep

OPROEP
Ik doe een oproep aan iedereen met fibromyalgie en allerlei reumatische of andere klachten die bij mij een behandeling/consult en of de tai chi 13 volgt en/of gevolgd heeft.Ook in het verre verleden.
Graag zou ik in het kort de resultaten en ervaringen van een ieder  per mail willen ontvangen.Zowel op geestelijk als lichamelijk gebied.
Dit vanwege het feit dat er bepaalde eisen door het zorgstelsel gesteld worden en ik het met deze werkwijze niet eens ben.
Op deze manier wil ik niet alleen voor mijzelf maar ook voor andere hulpverleners die, buiten het vereiste papierwerk en het vakjesjargon waar de client in terecht komt en het naar mijn mening beperkte vrijheid werken, een deur openen.
Maar daar zijn de resultaten voor nodig van de ervaringen van de clienten zelf. De Namen zullen niet bekend gemaakt worden. Wanneer dit nodig is zal daar eerst toestemming voor gevraagd worden.De reacties zullen met de eerste letter van de voor en achternam weergegeven worden.
Door deze reacties van u hoop ik voldoende materiaal te verzamelen om de aandacht naar ook andere methodieken weer te geven en aan te tonen wat deze effecten  bij de clienten oplevert zodat er ook voor deze groep een vergoeding vanuit de verzekeringsfactor zal kunnen komen.
Mijn doelstelling is dat een ieder de vrijheid heeft om te kiezen zijn/haar manier van het omgaan met de klachten en niet in een vast hokje wordt neer gezet.
Elk mens is anders en men kan de mens niet in 1 of 2 categorieen verdelen.
Ik hoop op jullie medewerking te mogen rekenen.
Voor nu nog een fijne voortzetting van de zomervakantie gewenst.

Tot slot nog een spreuk:
Hij die de gebaande wegen betreedt , zal nooit iets nieuws ontdekken.

HARTelijke Groet,
Thea

To the English website