Larapinta

Nieuwsbrief september en cursusinformatie 2013

Beste lezer,

De vakantie zit er voor de meeste mensen al weer op en de dagelijkse bezigheden komen weer tevoorschijn.
Het is een mooie zomer geweest en zelfs nu kunnen wij nog genieten van prachtige dagen zodat het werk weer makkelijker went.

Voor Larapinta is het tijd om het programma voor het najaar te leveren.
Vanwege alle veranderingen die er al plaats gevonden hebben maar ook nog plaats gaan vinden (en hiermee doel ik ook op de komeet ISON die tussen oktober 2013 en januari 2014 dicht in de buurt van de aarde komt) de effecten daarvan op de mensheid en al wat leeft op deze aarde en het gehele universum.
Rekening houdend met deze effecten en de vragen die er door kunnen ontstaan is het programma van dit seizoen hier op afgestemd. Dit alles weer in samenwerking met de informatie afkomstig van de Meesters en Engelen die mij mijn hele leven al begeleiden. Daar komt nu de gelegenheid om op bepaalde technieken dieper in te gaan en/of te verbeteren.
Ook Master Jules zal met zijn klanken weer regelmatig aanwezig zijn.
Hij heeft aangegeven zijn energie bij elke muziek /klank activiteit te activeren. Of dit nu bij de Tai Chi 13 of andere cursus is. Hij zal aangeven wat de beste klank/muziek voor dat moment is.Uiteraard wordt er alleen uitleg gegeven wanneer dit bij een cursus van toepassing is.Dus NIET bij de Tai Chi 13.

Natuurlijk is dit de Tai Chi 13 op de dinsdag en donderdag.


Verder is er terug van weg geweest de cursus 13 chakra's.
Voor diegenen die de certificaten gehaald hebben is er een opfris cursus waarin of liever gezegd waarop er wordt ingegaan op het gebruik van de chakra symbolen in de nieuwe tijd.
Welke symbolen kunnen nu het meest gebruikt worden en hoe kan de ondersteunende werking daar in versterkt worden.
Ook wordt er in gegaan op de bij de chakra's horende klank geur en mineraal.
Voor diegenen die nog geen cursus met de 13 chakra-symbolen gehad hebben staat de beschrijving op de website.


Chakra's zijn de vertaalstations van de hogere dimensies naar het fysieke lichaam. Zonder deze vertaalstations zouden wij deze informatie afkomstig van de hogere dimensies niet kunnen begrijpen en integreren in ons lichaam. Omdat een groot deel van het contact met deze hogere dimensies verloopt via het lichaam kunnen wij het belang daarvan niet onderschatten.
Hoe beter men deze informatie begrijpt des te makkelijker komt men bij de eigen levensopdracht en de uitdrukking van het werkelijke Zijn uit.
Men kan dus zeggen dat chakra's met ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden te maken hebben. 
Omdat elke chakra bestaat uit energie is het belang van klank geur en kleur belangrijk. Welke geur(en) kleur of klank(en) er bij welke chakra hoort is dus belangrijk.

Omdat er in deze tijd veel vragen oprijzen heb ik besloten om een tarotcursus te geven waar men de betekenis van de tarot kaarten en nummers kan leren met enkele simpele leggingen.
Deze cursus kan men verder gebruiken om de betekenis van andere kaarten beter te kunnen begrijpen.
Of dit nu engelenkaarten of andere kaarten zijn.


De ander is je spiegel, woensdagavond 9 oktober 2013


In deze tijd waarin de mens geconfronteerd wordt met alle eigenschappen die een mens bezit heeft men de neiging om die eigenschappen waar men zich niet bewust van is of moeite mee heeft, te spiegelen aan de buitenwereld.
Mensen in je omgeving weerspiegelen vaak een eigenschap die bij jezelf niet in balans is. We vinden diegene: brutaal, arrogant, streberig, harteloos, te tolerant, overdreven vriendelijk, lelijk, en noem maar op. Je kunt je blijven storen zich aan de eigenschappen van een ander en commentaar blijven geven, echter dat verandert de situatie niet. Zeker niet wanneer deze personen in je directe omgeving zijn (familie, collega’s, buren) . Dan kan dit soms tot stressvolle situaties leiden, waarbij iedere persoon moeite moet doen om een ‘normale’ sfeer te behouden. Hoe dan hier mee om te gaan? Door eerst helder naar jezelf te kijken. Hierdoor ben je in staat om neutraal naar de ander te kijken en te leren zien waar jou valkuilen en kwaliteiten liggen en hoe daar mee om te gaan.


Je thuis voelen in je lijf, vrijdagavond 8 november 2013 
je lichaam weerspiegeld niet alleen je genetische aanleg maar ook je innerlijke zijn, hoe je in het leven staat. Het kan zijn dat je van mening bent dat je lijf hier en daar anders zou moeten zijn. Toch is je lichaam jouw unieke landkaart van hoe jij je leven leeft en hoe je het leven ervaart. Door je lichaam te accepteren zoals het is, accepteer je jezelf steeds op een dieper niveau. 
Dit ben jij, in al je facetten.
Je eigen ruimte innemen, vrijdagavond 22 november 2013 
Jouw eigen ruimte is de ruimte, binnen je gezin en de maatschappij, die je nodig hebt om jezelf in het dagelijks leven te kunnen ontplooien, om te laten zien wie je bent en waar je toe in staat bent. Maar al te vaak hebben we ons, op een bepaald moment in het leven, laten beperken door de ander. Hierdoor kon je de heelheid van wie je in essentie bent, niet meer ervaren. Door deze afscheiding van de eigen essentie is er een blokkade ontstaan. Door deze ruimte in je leven weer te herkennen en in te nemen heel je je oude pijn en kom je steeds dichter bij wie jij bent. Met speciale (adem)technieken neem je de ruimte in van je lichaam en leer je steeds meer aanwezig te zijn in het moment.

Leven vanuit het hart Weekend 30 oktober en 1 december 2013
Dit weekend is er op gebaseerd om het hart weer te leren vertrouwen en van daar uit te handelen en leven.
Maar al te vaak schiet men in het denken of wordt men angstig wanneer men geen manier ziet om pijn of emotie te verwerken.
Het gevolg daarvan is dat de mens dan op die gebieden onbewust vanuit het hoofd gaat leven en het hart er niet meer bij durft te betrekken.
Met als resultaat dat men zichzelf steeds tekort doet en zichzelf in een visuele cirkel blijft beperken met gedachten en/of angst waardoor de pijn /verdriet alleen maar heviger wordt.
Er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen in de heling die er is wanneer men vanuit het hart leeft
Er worden technieken aangedragen om:
Te ontspannen vanuit het hart
Het hart te helen
Leven vanuit het hart
Verbinden vanuit het hart

Inschrijven voor alle cursussen kan op de inschrijfavond of per mail. 
De inschrijving is pas geldig wanneer het bedrag is overgemaakt en een bevestiging is ontvangen.
Voor alle cursussen gelden de voorwaarden van Larapinta.
Voor diegenen die zich voor meerdere cursussen opgeven geldt een korting van 5% oplopend tot 10%. 
Uitzondering is het weekend Leven vanuit het hart.Dit telt niet mee.
Het bedrag van de cursus kan men overmaken onder vermelding van de cursus op rekening 1890679 ten name van T.Lagendijk te Nieuwerbrug.

Tot slot nog een nadenkertje:

Wanneer ik alles bezit wie ben ik dan
Wanneer ik niets bezit 
wat blijft er dan over?

Ik hoop jullie weer allemaal te mogen begroeten.
HARTelijke groet
Thea

To the English website