Larapinta

Nieuwsbrief september 2015

Beste [firstname],

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Larapinta na de zomervakantie waarin het verdere programma van dit jaar besproken wordt .

zoals iedereen op dit moment te maken heeft met zaken die afgehandeld dienen te worden en waarin geen uitstel meer kan zijn ben ook ik daar mee deze zomer druk bezig geweest.

Vandaar de late en korte nieuwsbrief.

Op dit moment kan ik het volledige programma van Larapinta nog niet in zijn geheel aanbieden.

Er zijn nog wat onduidelijkheden die daarmee in verband staan. Wel is zeker dat de Tai Chi 13 Lessen starten op dinsdag 29 september en donderdag 1 oktober 2015. Omdat er voor bepaalde lessen meer aanvraag is gekomen is er een wachtlijst  ontstaan.

Uiteraard hebben de “ vaste klanten” voorrang maar om dit overzichtelijk te houden zijn er een paar regels veranderd. Wanneer men inschrijft dient men zich per email voor of op de inschrijfdag op te geven. Ook al is het geld gestort even een berichtje sturen dat men weer aan de lessen deel wenst te nemen. Het volledige bedrag op de rekening te voldoen of contant op de inschrijfdag bij Larapinta of in onderling overleg.onder vermelding van de dag en les-tijd. 

Stuurt men geen email dan zit het risico er in dat de plaats vergeven wordt naar iemand op de wachtlijst.Wees dus a.u.b alert.

 

De inschrijfavond is op maandag 21 september van 19:00-20:00 uur

Lestijden: dinsdag 18:45-20:00 en 20:30-21:45 uur

            donderdag 18:45-20:00 uur

De Prijs is voor de cyclus van 10 lessen nog steeds € 77,50

 

Het verdere programma zal later bekend worden gemaakt.

Dit is afhankelijk van de huidige ontwikkelingen die er plaats vinden in de wereld om zo goed mogelijk de juiste hulp en ondersteuning in de processen te kunnen geven.

Dit moment zit ten wij als mensheid in een definitieve fase van afscheid.

Afscheid van alle zaken die betrekking hebben op angst macht of machteloosheid, manipulatie etc.etc.

De mensheid wordt nu definitief geconfronteerd of liever gezegd krijgt nu echt de gelegenheid om het onderscheid te kunnen en mogen maken van wat nu werkelijk belangrijk is in het leven.

Men ziet dat velen als gevolg van angst voor eigen leven het eigen land moeten verlaten.

Ook mede dankzij natuurrampen dat men niet meer op de plek kan blijven waar men woonde.

Het is hoog tijd dat er voor alle situaties een reële oplossing komt.

Maar deze kan alleen ontstaan wanneer elk mens de hand in eigen boezem durft te steken en erkent dat wij allen er aan mee gewerkt hebben op welke manier dan ook dat deze vaak (on)menselijke situaties zijn ontstaan.

Op dit moment van schrijven zullen velen met de grootste angst en macht veroorzaker geconfronteerd worden d.m.v. de beurs. Het materiële aspect heeft er in de loop der eeuwen voor gezorgd dat de mens daar een schijn zekerheid in heeft opgebouwd. Men heeft zich afhankelijk gemaakt of is dit geworden door gemanipuleer van vele instanties die daardoor een alleenrecht hebben verworven.Lang heeft de mens zich aan de eigen verantwoordelijkheid kunnen onttrekken en daardoor het heft vrijwillig uit handen gegeven.

Wij kunnen dus niet meer spreken van rechtvaardigheid en samen delen als wij zelf toestaan dat een ander beslist over de eigen gang van zaken.

Daarom is het de afgelopen zomer en nu zeer heftig geweest voor de gehele mensheid. Men kan niet meer om het feit heen dat men de handen ineen dient te slaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Ook dienen wij in te zien dat dit niet een twee drie verwezenlijkt kan worden. Daarvoor is de gehele mensheid te ver van zichzelf af gaan staan om dit begrip en acceptatie niet alleen voor en naar zichzelf maar ook naar de medemens te doen ontstaan en daadwerkelijk uit te voeren.

De mens dient eerst te leren begrijpen dat er vaak gehandeld is uit angst en dat de medemens net zo angstig is. Wanneer wij bereid zijn om dit op een andere manier te benaderen en de eigen angsten onder ogen durven zien dan komt men sneller tot het besef dat deze angst eigenlijk helemaal niet bestaat ,in elk geval vele malen minder prettige gevoelens en emoties geeft dan wanneer men er naar kijkt.Daardoor komt dan vanzelf de ruimte en creativiteit die voor een bepaalde situatie een oplossing kan geven.

 

Door de reden van de eigen handelingen beter te begrijpen komt men al een stuk dichter bij zichzelf en de ander uit.

In de vakantieperiode heb ik een lezing/workshop over het begrip eenzaamheid gegeven.

Aan het eind van deze avond was elke deelnemer zichtbaar opgelucht en creatiever in het oplossen van eigen situaties dan daarvoor.De uitdrukking die zij allen gaven was dat door eerlijk naar de emotie te kijken er veel meer helderheid was gekomen waardoor oplossingen voor de hand lagen en de angst vele malen minder de motivator in het handelen was.

 

Er zullen de komende dagen nog wat schokkende ervaringen kunnen ontstaan die een angst kunnen veroorzaken.

Wees er van bewust dat je zelf de keuze hebt om in de angst mee te gaan of deze te laten bij waar het vandaan komt.

Het is een bijzondere gelegenheid om zowel ons zelf als de ander te helpen genezen tegen het monster angst dat in wezen een machteloos klein mensenkind is dat nog moet leren hoe met bepaalde emoties om te gaan.

Ik wens jullie allemaal een liefdevolle angstloze geboortetijd toe van het nieuwe ras liefdevolle mensheid geheten.

 

Hartelijke groet,

Thea

To the English website