Larapinta

Nieuwsbrief november 2013

Beste lezer,

Hier weer wat nieuws vanuit  Larapinta  en over de ontwikkelingen in de wereld.

Op 23 september was het 10 jaar geleden dat de deuren van het eigen centrum zijn open gegaan. Ik wil die mensen bedanken die daar aandacht aan hebben gegeven.

Het was opmerkelijk dat er veel oud cursisten waren die er even bij stil gestaan hebben en een blijk van dank gaven over wat Larapinta betekent heeft voor hen.

 

Hier komen wij uit op de veranderingen die in de wereld plaats vinden.

De onderlinge betrokkenheid en het samen delen waar het allemaal om gaat worden steeds meer gezien en ervaren door de mensen.

Het wordt steeds zichtbaarder waar men werkelijke aandacht en betrokkenheid aan geeft.

In veel relaties raakt het juist die punten aan waar er verbetering in kan brengen of juist los dient te laten. Of dit nu op het thuisfront of op werkgebied en/of vrienden en kennissenkring plaats vind.

Het één is niet meer los van het ander te zien. De mens wordt er op geattendeerd  dat alles met elkaar verbonden is.

Het is een tijd van opbouwen en los laten. Het los laten dient te worden gezien in het licht van die omstandigheden /personen etc. die geen toegevoegde waarde meer hebben voor de eigen ontwikkeling.

Deze kunnen de noodzakelijke groei van de mens in de weg staan. Door deze los te laten kunnen de nieuwe mogelijkheden en creativiteit van de mens beter en makkelijker tot uitdrukking gaan komen.

Door de effecten van de komeet ISON  in ons zonnestelsel  wordt de mensheid steeds meer geconfronteerd met de ware Bron in zichzelf.

Wie en wat men werkelijk is en wat de bedoeling van het menselijk bestaan inhoud. Elk mens voelt dat hij op weg is terug te keren naar zijn werkelijke zijn.

Het verlangen om zichzelf te zijn en uit te drukken speelt een steeds grotere rol bij de mensheid. Men kan dit zien in b.v.  de opstanden overal ter wereld tegen het opgelegde gezag. De beperkingen opgelegd door de overheid enz.

De mensheid is in beweging gekomen om een betere maatschappij te creëren.

Het lijkt allemaal op chaos maar deze dient eerst opgeruimd te worden om een beter klimaat van samen delen en leven te kunnen realiseren.

Dat dit angst oproept bij velen is een gevolg van de  totaal nieuwe manier van leven die de mensheid dient te leren en uit voeren.

Alles wat op oude normen en waarden is gebouwd dient de mensheid los te laten.

Veel macht misbruik is er geweest in het verleden en er zijn helaas mensen die deze macht niet wensen los te laten. Daarom creëren zij steeds een vorm van angst bij de mensheid om zodoende deze macht uit te kunnen blijven oefenen.

Omdat de mensheid met elkaar verbonden is door middel van het collectief geheugen is deze angst een besmettelijk virus.

De enige manier om hier los van te komen is om bewuster met het eigen leven om te gaan en te weten waar de eigen kwetsbare plekken liggen.

Wanneer men daar aan werkt  op de juiste wijze bouwt men vanzelf een immuniteit op die onkwetsbaar maakt voor elke beïnvloeding dan ook.

Om deze kwetsbaarheid op de juiste manier op te  bouwen dient men wel bewust vanuit het hart te leven en handelen om vanuit zachtheid en mededogen de eigen weg te gaan die bij het eigen leven hoort.

Ongeacht de mening van anderen. Hoe kan men dit doen?

Lees meer hier over op de website onder komeet Ison.

To the English website