Larapinta

Nieuwsbrief mei 2011 Iasos etc.

Beste Lezer,

Onderwerp:Wat gebeurt er in deze tijd; Liefde; meer informatie over de workshops met Iasos.

In deze tijd hoor ik van de mensen dat er steeds meer vragen komen over de vele veranderingen die men ondergaat.Zowel in en wat er gebeurd met zowel het fysieke lichaam, het emotionele lichaam en het mentale lichaam.
Hierop staat al veel beschreven op mijn website ik noem ze nog even:
Veranderingen aarde en kosmos
Psychologische veranderingen
Mentale vervuiling.
Maskers af, durf te leven
Bekijk alles vanuit het licht en omring het met liefde.
Een paar punten ter aanvulling lijken mij noodzakelijk gezien de vele vragen op deze gebieden.
Op dit moment zijn wij aanbeland in ( zoals mijn informatiebronnen het noemen) het jaar van de vrouw.
Dit wil zeggen dat dit het jaar van algemene doorbraak is om weer te kunnen openstaan voor datgene wie en wat wij in werkelijkheid zijn.
Dit geldt voor zowel man als vrouw. Immers zonder yang geen ying en andersom.
Wij kunnen alleen maar juist functioneren wanneer wij beide delen in onszelf samenvoegen.Daartoe is het noodzakelijk dat wij ons zelf bewust worden en zijn, van zowel het ying als het yang in onszelf en dit in de materie tot uitdrukking brengen.
Doen wij dit niet dan kunnen wij, hoe graag wij dit ook wensen, onszelf niet worden.De Yang kracht staat voor het actieve handelend aspect in de mens en de Ying voor het ontvangende, koesterende aspect, de intuïtie.
Voorheen kwam dit ying aspect meer bij vrouwen tot uitdrukking omdat de vrouw dit als taak had dit te vervolmaken en de man de taak had het yang energie te vervolmaken.
Ik heb daar vorig jaar 2 workshops over gehouden.

Nu is de mensheid op een punt gekomen dat men deze twee krachten in zichzelf kan samenbundelen.
Dit is een must voor de mensheid wil men verder kunnen evolueren.
Doet men dit niet, dan zal men blijven hangen in oude patronen, normen en waarden die geen enkele voeding meer krijgen.
Het is zoals heel duidelijk merkbaar is bij elk mens,in elk land en over de hele wereld in een versneld proces terecht gekomen.
Het omvat alle natuurrijken en gaat verder in het gehele universum.
De veranderingen zijn er en er is geen weg meer terug.
Het is meegaan met de stroom van veranderingen, niet goedschiks,dan zullen er dingen plaatsvinden om op een hardere manier deze veranderingen tot stand te brengen.
Dit jaar wordt alles tot een punt gebracht waarin de mensheid de eigen plaats in zal en kan nemen.Men komt op die plaats te zitten waar men het meest kan betekenen om hulp te verlenen aan diegenen die deze hulp nodig hebben.Op zijn minst de voorbereidingen er toe.
Weigert men dit samen- delen, dan zal men zich niet meer kunnen verschuilen achter het niet beter weten,maar een duidelijke keuze factor aangereikt krijgen om deze keuze als nog te maken en daarnaar te handelen.
Wordt echter deze keuze niet gemaakt vanuit de ware intentie en berust deze alleen op eigen gewin, dan zal dit geen vaste bodem krijgen en "valt"men door de mand.

Dit is een van de redenen waarom er op dit moment zoveel verschuivingen in relaties plaats vinden.
Wanneer de betrokken partijen vanuit de basis samen delen gericht zijn,dan zal de relatie op een hoger niveau gaan functioneren.
Dit geeft ook veel verwarring, vooral in de relaties met een partner.
Datgene wat geen toegevoegde waarde meer heeft zal worden verwijderd en het is een gewenningsproces om op een nieuwe manier uitdrukking te geven aan wie of wat men werkelijk is.
De mensheid is van nature zo gewend om zichzelf vaak ten koste van het eigen zijn aan te passen, dat dit in eerste instantie een schrik en angstreactie kan geven.
Maar men kan zich niet meer verschuilen achter het oude rollenpatroon.Men wordt hoe dan ook geconfronteerd met de eigen patronen en reacties.
De fout die de meeste mensen dan gaan maken is dat men zichzelf gaat veroordelen om datgene wat op dit moment niet lukt en ook omdat men niet meer in de welbekende comfortzone kan blijven zitten.
Of men legt de schuld van de eigen ontkenning bij de ander neer.

Dit is wat men nu van alle kanten kan horen en zien in het wereldgebeuren.
Ik schrik wanneer ik de uitspraken hoor van mensen die toch beter kunnen weten en de eigen betrokkenheid en aandeel nog steeds niet bij zichzelf zien en het bij alleen het land of regering, vriend of werknemer neerleggen.
Wij allen hebben bewust en onbewust mee gewerkt aan deze processen.
Het zij door onze handeling, gedachten of normen en waarden die wij van een ander en onszelf verwachten.

Als voorbeeld neem ik even Griekenland omdat ik net zelf met vakantie daar ben geweest en de situatie vanuit het standpunt van de Grieken ook heb kunnen horen.
Terug in Holland hoorde ik veel de opmerking dat die Grieken geen belasting betalen en dat zij dit ook maar moeten doen.
Weinig mensen staan er bij stil dat zij zelf daarvan ook mee geprofiteerd hebben en nog doen.Ikzelf incluis.
Wanneer ik in Griekenland uitgebreid ga eten met alles er op en er aan ben ik met twee personen gemiddeld € 25, - kwijt en dat is nog veel.
Zou ik ditzelfde in Holland doen, dan ben ik minstens € 180, - of meer kwijt.
Dit omdat het verschil is tussen belasting betalen of niet en deze prijzen het voor de een mogelijk en voor het ander noodzakelijk maken.
Maar denkt iemand daar over na?. Nee, het is het oordeel en de weigering samen te delen hoe de levensstandaard van de ander is.
Dit is gewoon even een van de vele voorbeelden en daarmee wil ik aangeven hoezeer de mensheid van zichzelf vervreemd is.
Wij staan er gewoon niet meer bij stil om op een neutrale manier te kijken naar de ander. En zo zijn er veel voorbeelden op te noemen.
Men vraagt niet meer maar vult het in zonder verder te denken en te kijken.

Komen wij op de fysieke veranderingen van dit moment uit.
 
Elk stukje dat de mens bewuster wordt in welke zin dan ook, heeft een direct effect op het lichaam.
Zodra er een bewust stukje is wordt de mens direct gevuld met de nieuwe energie.
Dit wil zeggen dat er op dat moment een proces van uitwisseling plaatsvindt in het totale menselijk wezen.
Deze uitwisseling vindt in het fysieke lichaam plaats in de vorm van kleine kristalletjes.
Omdat deze de nieuwe energie beter kan geleiden en het voor de mens makkelijker maakt de oude patronen en karmische verbindingen in zowel lichaam als geest los te laten en het Lichtlichaam op te bouwen.
Dit kan in de eerste instantie veel klachten geven.
Hoofdpijn, pijn in gewrichten, hartkloppingen en benauwdheid.Het kan soms zelfs leiden tot klachten die op een hartaanval lijken en een herseninfarct. Wanneer men dan voor onderzoek bij een specialist komt is er vaak niets te vinden en kan men geen verklaring geven van wat er nu werkelijk aan de hand is. Als voorbeeld is ook de vele toename van reumatische klachten.
Deze hebben vaak te maken met onverwerkt verdriet, wat in deze tijd opgelost kan worden(men zal uiteraard zelf de keuze daarin moeten maken),maar ook met het feit dat de hele bot en spierstructuur aan het veranderen is.

Men krijgt steeds meer licht in het lichaam en wanneer men dit licht niet gebruikt om dit te laten stralen zoals het bedoeld is, dan heeft men sneller last. Ook omdat de vorm van het fysieke lichaam aan het veranderen is, kan dit de nodige klachten opleveren.
De spieren komen hoger in het lichaam te liggen, de eetpatronen veranderen daardoor ook sterk en men moet leren daaraan gehoor te geven etc.
Het enige dat wij als mensheid hieraan kunnen doen is om zoveel mogelijk toe te geven aan de innerlijke impulsen gebaseerd op het eigen zijn.
Gaan wij hier tegenin dan maakt men het zichzelf moeilijker dan nodig is.
Wij kunnen het proces niet meer tegenhouden en stoppen. Het is een logisch gevolg van de evolutie van de mens.
Iets waarvan de Maya's al veel langer van op de hoogte waren en dit ten tijde van de kalender nog niet wisten of de mensheid in staat zou zijn dit hele proces in te kunnen gaan.
Dit is het hele geheim wat men over 2012 steeds schrijft.
Wij zitten daar al midden in.Het is al gebeurd, alleen dienen wij dit in onszelf bewust te accepteren en mee om te leren gaan.

Om dit proces zo gemakkelijk mogelijk door te kunnen komen heb ik in de laatste jaren tijdens de workshops en weekenden veel mensen mogen voorbereiden.
Er zijn mij veel technieken en methoden aangereikt door mijn familie boven die het de mensheid makkelijker kunnen maken.
Uiteraard hangt het van de mens zelf af wat zij er mee doen.
Het is en blijft te allen tijde de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de mens zelf die hij daarin heeft.

Omdat dit een zeer beslissend en moeilijk jaar is voor de mensheid is mij door de "familie"duidelijk gemaakt om verschillende redenen,
om een keuze te maken Iasos hier bij te betrekken.
Deze man staat op een dusdanige manier in verbinding die het mogelijk maakt door middel van zijn muziek en workshops een nog diepere uitwerking vanuit het
onderbewuste naar boven te halen.
Door de samenwerking met hem is het mogelijk om de diepste trauma's in dit of andere levens opgelopen te helen.
En dit op een wel heel simpele manier. Gewoon luisteren en kijken naar de beelden.

Omdat ik via via te horen heb gekregen dat e.e.a niet helemaal duidelijk is over de workshops en het mij verbaasde dat daar door anderen een uitleg aan gegeven moet worden die hier niets over kunnen weten en men mij persoonlijk daar niet over benaderd heeft,leg ik deze punten(voor zover ik begrepen heb dat zij onduidelijk zijn) in deze brief nog even uit.
 
Ten eerste de avond van 30 mei REALMS of LIGHT.
Deze dvd geeft een concert met beelden die Iasos zelf bij zijn muziek gemaakt heeft en hij als tegemoetkoming om de kosten voor zijn komst naar Holland te kunnen waarmaken aan de mensen geeft.
Dit omdat hij enorm betrokken is bij het proces van de mensheid en daarbij zijn taak zo goed mogelijk wil doen en het voorbeeld wil stellen wat "samen delen" inhoudt.En geld noodzakelijk is maar niet op de eerste plaats staat.

Ten tweede de workshops.
Woensdag 29 juni is:

De Healing & Lichtlichaam Activatie door middel van geluid.
Tijdens deze workshop,(waarvan een demonstratie is gehouden in maart en een succes was), wordt er verteld over en hoe de effecten van muziek op de verschillende lichamen (emotioneel, mentaal, fysiek) inwerken waarbij methoden aangereikt worden om ons nieuwe( licht)lichaam te activeren.
Tijdens deze workshop kunnen de oude patronen losgelaten worden en/of inzichten
in het hoe en waarom van deze patronen begrepen worden.

De workshop van 30 juni

De Godin in elke vrouw
( alleen voor vrouwen).

Deze workshop is bedoeld om de opgelopen trauma's van vele levens en beschadigingen opgelopen door relaties met mannen te helen.
Veel vrouwen hebben de klacht dat zij niet begrepen worden of het niet duidelijk kunnen maken aan de partner wat zij bedoelen.
Dit is een van de gevolgen van de getraumatiseerde patronen.Die in de loop der eeuwen ontstaan zijn en nu opgelost kunnen worden.
Hier wordt het stukje werkelijke Ying aangeraakt van de vrouw die zij wezenlijk is en de drang zich zonder deze beschadiging te kunnen en willen uitdrukken.

Juist omdat veel vrouwen(maar ook mannen, wat hun ying kant betreft) zichzelf niet meer durven te tonen door vastgeroeste patronen en het heel moeilijk is daarvan los te komen, is deze workshop eigenlijk op dit moment een MUST voor elke vrouw.
De reden om gekleed te komen zoals men de godin in zichzelf ziet of waarneemt is bedoeld om zichzelf weer te leren respecteren als vrouw en dit in zijn geheel op een hoger plan tot uitdrukking te leren brengen. Exact zoals het bedoeld is, maar wat men vergeten is in de loop der jaren en nu vaak niet meer durft.De bedoeling is dus gewoon je mooiste kleding aan te trekken waarin jij jezelf het mooist vind.
Niets meer en niets minder.
Wil je verdere versieringen aanbrengen, is dit ook goed.Maar het uitgangspunt is dat men een energie van zuiverheid en blijheid met zichzelf op durft te roepen. Ongeacht wat een ander daarvan denkt of vindt.
Dit als hulp en inzicht dat, wanneer je jezelf niet respecteert, je dit ook niet van een partner kan verwachten of een vriendin.
Want het draait hierin niet alleen om het omgaan met het vrouwelijke aspect (de yingkracht) voor zichzelf te houden, maar dit ook naar buiten in de materie te durven neerzetten. Het omgaan met elkaar in een wederzijdse wisselwerking.
Elkaar te helen en van elkaar te houden.
Ongeacht het geslacht of "anders"zijn.
Er zijn vele vormen van liefde die wij vergeten zijn of niet meer durven uit te drukken.

Er wordt een speciale inwijdingsceremonie gegeven met behulp van de Verlichtende Vlam om daarin een ieder weer met deze
unieke gaven van het vrouw zijn te verbinden.

Ten slotte nog de workshop van 1 juli

Inter-dimensionaal spelen met Engelen, Deva's en Feeën.

Omdat de mens steeds dichter bij zichzelf komt te staan worden de verschillende dimensies van zijn ook steeds duidelijker.
De contacten met de verschillende wezens die de mensheid ter hulp staan kunnen ook makkelijker gelegd worden.
Tijdens deze workshop wordt er met deze wezens een contact gelegd dat gebaseerd is op de energie van de aanwezige personen.
Er vindt een interactie plaats op de manier die voor elke persoon aanwezig, toegankelijk is omdat die wezens aanwezig zijn die in de omgeving van de persoon zelf hulp kunnen bieden.
Juist om alle ernst van de mens te doorbreken wordt er vanuit die wereld aangegeven om dit met plezier te leren vragen en hoe dit het grootst mogelijk effect heeft op de hoogst mogelijke energie uitwisseling waardoor het minder moeite kost om te begrijpen wat er aan hulp gegeven wordt.

Ook hier geld weer dezelfde regel voor kleding als boven.Dit om een zo hoog en zuiver mogelijke energie te creëren.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, schroom niet te bellen of mailen. Laat geen onduidelijkheden ontstaan.
Niet tijdens of na de lessen want dan ben ik met iedereen bezig.

Tot slot nog een kleine spreuk.

Begin bij de Bron en houdt het water helder.
Vul het met liefde en het wordt kristal.
Waardoor je jezelf steeds helderder weer-spiegelt
Vul het met modder en het wordt onzuiver
En is er niets meer van jezelf om te spiegelen.

Ik hoop veel van jullie op een van de workshops te ontmoeten.

HARTelijke groet Thea 

To the English website