Larapinta

Nieuwsbrief maart 2013

 

Beste Lezer,

 

Deze nieuwsbrief is door de Meesters geïnspireerd en bedoeld als een oproep aan de gehele mensheid.

De mensheid staat in zijn geheel voor een belangrijke keuze. Doorgaan en de ogen gesloten blijven houden voor alle mis-toestanden in de wereld of verder gaan in het belang van allen.

Het samen delen is de enige optie die de mens nog rest. 

Wil de mensheid in zijn geheel als ras voort blijven bestaan dan zal de mens de totale verantwoording dienen te dragen voor al wat er op deze planeet gaande is.

Velen zijn daar al mee bezig. Maar even zovelen blijven zichzelf in slaap wiegen met de gedachte dat alles wel zal blijven zoals men het gewend is geweest.

Niets is minder waar. De situatie hangt nu in zijn geheel af van de keuze van de mensheid. Door alle kennis die de mens heeft ontwikkeld is de mensheid nu in een situatie terecht gekomen waarin zij niet meer de macht over de wapens heeft. Deze kennis heeft er toe geleid dat velen daar misbruik van zijn gaan maken. Nu in dit stadium dient de mensheid er van doordrongen te zijn dat het hier niet meer draait om een of enkele landen. Het draait nu om de gehele mensheid en de planeet aarde zelf.

Veel is er dat nog hersteld kan worden. Maar veel is er al gepasseerd dat alleen nog maar de schade beperkt kan worden. Mijn oproep aan jullie is de ogen niet meer gesloten te houden en zich niet door angst te laten leiden.

Lees het is nog mogelijk om deze catastrofe af te wenden. Maar alleen wanneer men totaal het roer omgooit.

Mijn broeders en ik hebben uw hulp daarbij nodig. Zet uw harten weer open en zie wat er werkelijk gaande is op uw planeet. Geef de enkele machthebbers geen keuze meer dan alleen die van de strijd opgeven. Alleen u als mensheid in zijn geheel kan dit te werk stellen.

 

De individualiteit is zover doorgevoerd dat uw jeugd straks geen toekomst meer heeft.

Wilt u dit veranderen dan zult u deze individualiteit drastisch dienen te verminderen en deze in zetten om uw ware afkomst op uw aarde te tonen.

Wij weten dat u het kunt. Het enige dat u hoeft te doen is weer terug naar uw afkomst te keren. Te luisteren naar wat uw hart u ingeeft en daarnaar te handelen.Stel uw harten weer open en durf te geloven en vertrouwen in een goede uitkomst.

Ik zie in allen het vonkje hoop dat er in uw harten zit. Geef deze vonk de gelegenheid om het als een sprankelend vuur over uw mensheid en planeet uit te storten. Dan kunnen wij samen wandelen en uw planeet en kinderen weer een toekomst geven in harmonie en vrede.

Veel zal er nodig zijn maar mijn broeders en ik staan klaar om u terzijde te staan. Maar dit kunnen wij alleen wanneer uw roep om samenwerking met ons vanuit het hart komt.

Wij mogen niet ingrijpen in deze vrije keuze die u als mensheid heeft.

De bereidheid is er al van velen maar wij hebben u nodig om dit plan tot uitvoer te kunnen brengen.

In liefde en licht  uw toegewijde dienaar M.

 

Naar aanleiding van deze brief zal op woensdagavond 13 maart 2013 een lezing gegeven worden over  Onthechtheid en geïnspireerd door de Meesters. Aansluitend  zal er een meditatie plaatsvinden geleid door een Meester. Ook zullen er vragen gesteld kunnen worden over deze lezing die door hem beantwoord zullen worden.

 

De visie op Onthechtheid, zeggen zij is het grote misverstand in de wereld.

De mensheid heeft moeite met dit gegeven omdat zij te veel de individualiteit heeft door gevoerd en daardoor het menselijk aspect voorbij is gegaan. Het is de verwarring over deze visie. Men denkt bij onthechtheid over totaal de individualiteit moeten opgeven wanneer men daarvoor kiest. Niets is minder waar. De mensheid is in al de voorgaande eeuwen bezig geweest de juiste weg te leren bewandelen tussen de geest en materie. Nu is de tijd rijp om dit in evenwicht te brengen in het hele menselijk bestaan. Velen zijn door dit streven vergeten het menselijk stuk daarbij te betrekken en overgeheld naar alleen het geestelijk leven. Anderen hebben juist als tegenwicht de materiële zijde gekozen. Nu wordt er gevraagd dit weer samen te voegen en de juiste manier om voort te bestaan als mensheid te garanderen.

Prijs €17.50 aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur

 

Wegens beperkt aantal plaatsen is het om teleurstelling te voorkomen, noodzakelijk om zich vooraf in te schrijven.

Dit kan vanaf heden. 

Het bedrag kan overgemaakt worden op reknr 1890679 t.n.v. T.Lagendijk te Nieuwerbrug. o.v.v. Lezing 13 maart 2013.

Inschrijving gaat op volgorde van betaling. Aanmelding is bindend. Dit betekent dat als je je terugtrekt je toch verplicht bent te betalen.

 

 

To the English website