Larapinta

nieuwsbrief maart 2012

Beste Lezer,

De confrontatie van tegenstellingen en nieuwe hoop.

De mensheid is op weg naar het creëren van een nieuwe tijd zonder angst.
Dit heeft als gevolg dat men geconfronteerd wordt met de hindernissen die dit nieuwe tijdperk in de weg staan. De  mensheid heeft immers eeuwenlang gebukt onder de illusie van angst geleefd. Opgelegd door de ervaringen van grootouders en ouders en de eigen ervaringen. Door deze angsten heeft de mensheid de eigen kracht weggegeven aan diegenen die het sterkst waren om de illusie die angst is, in stand te houden. Dit alles is nodig geweest om de mensheid op het punt te brengen waar zij nu staat. De weg terug naar wat altijd al is geweest maar diep in het onderbewustzijn is weggestopt. Namelijk de weg terug naar zijn die je bent acceptatie en tolerantie. Bovenal het besef dat wij als mensheid allemaal één zijn en er geen gescheidenheid is.

Elk mens is met elkaar verbonden. Of wij dit nu leuk vindt of niet. Dit dient men als eerste te beseffen
wil men ook maar enig inzicht in het eigen maar ook totale proces van de mensheid verkrijgen.

Overal in de wereld ziet men de mensen in opstand komen tegen het gezag dat opgelegd wordt. Men pikt het niet meer. En dit is een heel goed teken dat de mensheid langzaam maar zeker aan het ontwaken is uit de (zelf)opgelegde illusie van gescheidenheid en angst.
Dat dit gepaard gaat met geweld kan men helaas niet altijd ontlopen. Wat men wel kan is zoveel mogelijk te zorgen dat het besef van geweldloosheid sterker wordt en er geen oorlog of vernietiging voor nodig is. Het kan op een basis van samen de confrontatie aan gaan op een nieuwe manier.

De weg van de mens is lang gebaseerd geweest op tegenstellingen. Gelijk of ongelijk, goed of slecht enz..
Nu wordt er aan de mensheid gevraagd om al deze ideeën los te laten en er een nieuwe visie aan toe te voegen. De visie dat iedereen gelijk heeft maar de mensheid vaak gedacht heeft dat men te beperkt was om met deze visie om te gaan. Nu ,  in deze tijd worden alle tegenstellingen tot uitdrukking gebracht om van daar uit deze nieuwe visie te gaan leren delen en uitvoeren met elkaar.
Innerlijk voelt elk mens weer zijn ware aard. Dat dit het is waar men altijd op gehoopt heeft. Nu in deze tijd dat men er mee geconfronteerd wordt en de signalen steeds sterker worden dat elk mens het zat is dit niet te kunnen uit drukken om welke reden dan ook , komt deze hoop op vrede sterker naar voren.
De mens voelt dat hij/zij iets moet doorbreken, maar heeft nog niet de juiste weg daarin gevonden. Daardoor komt het conflict in zichzelf steeds sterker naar voren. Immers, er is eeuwenlang geëist dat men het wist?

Veel mensen klampen zich vast aan het jaar 2012 en dat de veranderingen dan definitief zijn.
Wat men vergeet is dat de mens zelf er zorg voor zal moeten dragen deze veranderingen door te voeren. Het is niet zo dat na 2012 alles anders is wanneer men zelf deze veranderingen niet uit voert.
Dit is waar naar mijn mening heel veel mensen bewust of onbewust hun hoop op hebben gezet.
Deze illusie wordt door vele bronnen gevoed. Alles schijnt alleen maar om 2012 en het eind van de Mayakalender te draaien.

Naar mijn mening is deze periode alleen maar bedoeld om het bewustzijn in de mens wakker te schudden dat er geen tijd meer is om te blijven hopen op wonderen van buiten af. De mensheid zelf zal dit "wonder"teweeg moeten brengen. Weliswaar met behulp van bronnen waar het merendeel van de mensheid geen notie van heeft. Alleen kunnen wij het niet meer redden. Dit mede omdat de mensheid in de hele geschiedenis nog nooit in de gelegenheid is geweest deze weg te bewandelen. En die hulp is er.

Vele Meesters zijn al onder de mensheid en treden naar buiten met hun visie om zowel aarde als mensheid verder in dit proces te begeleiden. De mens zal alleen bewuster dienen te zijn van deze hulp en beter leren luisteren naar de eigen innerlijke stem. Kijken naar de effecten van de eigen woorden en daden. Welke effecten deze hebben op zowel de mensheid zelf, de aarde en andere natuurrijken.

De mensheid heeft als eerste les te leren dat alles met alles verbonden is. In de eerste instantie te gaan leren waar en waarom men in een familie en andere situaties terecht gekomen is. Deze lijnen met elkaar te verbinden om de problematieken daarin op te kunnen lossen om zodoende de vereiste een-lijnigheid in zichzelf te verkrijgen waardoor de harmonie door begrip zowel in zichzelf en anderen kan worden hersteld.

Vele jaren geleden werd ik door verschillende familieleden vanuit de andere wereld meegenomen naar mijn vele levens op aarde. Er werd mij getoond wat de oorzaken van mijn huidige leven waren en de mensen waar ik mee te maken had. Familie, vriend, vijand en (zogenaamde)vreemden. Zij lieten mij de patronen zien die ik meegenomen had vanuit deze vorige levens opdat ik ze op kon lossen of op zijn minst begrijpen waarom dingen mij over kwamen. Het heeft mij veel begrip voor zowel mijzelf als naar anderen toe gegeven. Vele machtsstrijden die er anders ontstaan zouden zijn heb ik door dit inzicht kunnen stop zetten zo niet op kunnen lossen. In elk geval heeft het mij vrede en rust gebracht. Veel ervaringen zijn daardoor in een ander daglicht komen te staan en hebben mogelijkheden tot groei gegeven. Niet alleen voor mijzelf maar ook voor alle betrokkenen. Uiteraard was het vrij voor een ieder daar gebruik van te maken. Het heeft mij in elk geval de kracht en moed  gegeven de vele ervaringen in mijn leven onder ogen te zien en te dragen.

Er is mij door de familie "boven" duidelijk gemaakt dat de tijd rijp is om de mensheid meer inzicht in deze verbindingen te geven, zodat het proces van bewustwording waarin de mensheid zit weer een stap verder te kunnen zetten op het eigen pad.
Er zal over dit onderwerp een weekend gegeven worden 14 en 15 april 2012.
Lees meer hier over op de website van Larapinta. Opgave vanaf heden.


Er zijn vele draden nodig om een kleed te weven. Wanneer wij weten hoe en waar deze draden te vinden zijn en deze samen delen kan er één groot kleed ontstaan in de prachtigste kleuren waarop alle mensen plaats kunnen nemen met het inzicht dat wij allen gelijkwaardig zijn. T.L


Voor nu HARTelijke groet ,

Thea

 

To the English website