Larapinta

Nieuwsbrief Larapinta september 2010

Beste Lezer,
De zomer is al weer op zijn terugkeer en de vakantie is voor de meeste mensen voorbij.
Het is een bewogen zomer geweest voor de hele mensheid.Een zomer waarin de mensheid steeds weer de bevestiging heeft gekregen dat alles in en op deze aarde, kosmos en bovenal in zichzelf, de veranderingen niet meer tegen te houden zijn.
Neem alleen al de onvoorspelbare veranderingen in de natuur. Dit heeft ons duidelijk gemaakt dat,wat wij als mens ook menen te beheersen,de natuur daar geen onderdeel van kan zijn.En dat is juist. Wij dienen als mensheid ervan bewust te zijn dat er met de natuurkrachten niet te spotten valt en dat wij twee dingen kunnen doen.Er ons tegen verzetten of er in meegaan en onze plaats daarin vinden.Omdat wij ook een natuurverschijnsel zijn, zijn wij als mensheid ook onderhevig aan deze natuurkrachten in onszelf.Ook hier kunnen wij twee kanten op.Er in meegaan en naar onze eigen kracht luisteren en de eigen natuur leren beheersen,of er aan voorbij gaan en tegen alles wat in de eigen natuur ligt,in blijven gaan.Aan de mens zelf de keus. Dit is het voordeel van de mensheid. Wij hebben deze vrije keuze.Dit en de komende twee jaar wordt de mens steeds meer voor deze keuzes geplaatst.Blijven wij tegen onze eigen natuur in gaan dan
zullen wij het onszelf alleen maar moeilijker maken.Gaan wij met de eigen natuur mee,dan komt alles makkelijker tot uitdrukking van wie of wat wij werkelijk zijn.Wij komen dan steeds meer te weten wat onze ware natuur is en wat dit in houd.Elke illusie of belemmering van de mens zal naar boven komen om daar anders mee om te leren gaan.Steeds meer wordt de mensheid gestimuleerd om de relatie met zichzelf aan te gaan. Zichzelf meer in balans te brengen of anders uit te drukken om te leren in volledig zelfvertrouwen de verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan te dragen.
Elke belemmering daarin of dit nu door eigen opgelegde normen en waarden die niet meer van toepassing zijn, angst of een weigering om uit een bepaalde comfortzone te komen,of van buitenaf is opgelegd, zal worden weggehaald.Er zal een juiste relatie met zichzelf moeten ontstaan om de eigen taak in deze wereld uit te voeren.
Er is deze zomer overal veel afscheid geweest op het gebied van (oude) vrienden en veranderingen in en van relaties die geen toegevoegde waarde meer hadden. Dit wil niet zeggen dat die relatie geen nut had,maar dat op dit moment het alleen maar een in de weg staan van elkaar zou zijn geweest om de eigen weg te kunnen bewandelen.Ook zijn er veel relaties die noodzakelijk een tijdelijke afstand moeten hebben om een gedeelte alleen door te maken om de eigen verantwoordelijkheid zonder projectie of schuldgevoel, op te kunnen pakken. Deze relaties zullen, wanneer de les geleerd is weer bij elkaar komen. Veel nieuwe relaties zijn daarvoor in de plaats gekomen, hechter geworden,of zich nog aan het ontwikkelen.Ook zijn er veel mensen door het overlijden van een partner of goede vriend op zichzelf teruggeworpen.
Dit heeft veel vragen opgeroepen bij de mensen.Het waarom? Zeer zeker wanneer het een plotseling overlijden was zonder voorafgaande waarschuwing.Voor diegenen is het zeer zeker een bittere smaak om dit te moeten verwerken.Een beetje troost kan misschien geput worden uit het feit dat deze personen er bewust voor gekozen hebben om zo snel mogelijk weer te kunnen incarneren om in een beter en gezonder, in elk geval meer aangepast lichaam voor deze tijd de eigen taak op deze aarde te kunnen uit voeren. Ook omdat zij vaak een contract met partner of vriend hadden om te blijven totdat de achterblijver sterk genoeg was het alleen aan te kunnen.
 
Een van de gevolgen van al deze veranderingen is dat de mensheid gevoeliger is geworden voor de eigen angsten.Men raakt sneller in paniek en gaat op zoek  naar een oplossing  buiten zichzelf om deze angst de baas te kunnen.
Helaas is het nog zo dat de meerderheid van de mensheid zich nog niet realiseert dat de oplossingen al in zichzelf zitten en dat men alleen maar een andere manier van kijken naar zichzelf nodig heeft om deze oplossingen te zien. Teveel wordt nog uitgegaan van de gedachte dat men deze oplossingen alleen maar via een ander kan krijgen.
Het tegendeel is waar. Men kan alleen maar van een ander leren welke manieren/methoden er zijn om makkelijker bij deze oplossingen te kunnen komen.Wat de mens er dan mee doet is aan de mens zelf, maar dit is wel de weg van bewustwording en verantwoordelijkheid voor en van het eigen doen en laten waar de mensheid nu goedschiks of kwaadschiks mee te maken heeft en onder ogen zal dienen te zien om het vertrouwen in zichzelf in balans te houden of te( her)krijgen.

Deze zomer ben ik geschrokken van het aantal mensen in paniek dat een beroep op mij deed.
Niet omdat er mensen in nood zaten, maar de extremiteit van deze nood die soms schrikbarend hoog was.
Diezelfde reacties heb ik van meerdere hulpverleners gehoord.
Dat het moeilijke tijden voor iedereen zijn is een logisch gevolg van ons hele menselijk evolutieproces.Maar dit wil niet zeggen dat dit op deze wijze beleefd en ervaren moet worden.
Dit is absoluut niet nodig.
Dat dit op deze wijze gebeurd is het gevolg van het zoeken van de mensheid naar de oplossingen bij een ander in plaats van in zichzelf. En er helaas zat mensen zijn die hetzij bewust hetzij onbewust misbruik maken van de om hulp vragende persoon.De mensheid dient zich te realiseren dat de mensheid in de eerste instantie niet geneigd is om uit zijn zogenaamde comfortzone te stappen.

Dit is een puur menselijke houding en die de mensheid zoals ik het bekijk, als ingebouwde computerchip meegekregen heeft in het menselijk bestaan.Op het moment dat wij door welke omstandigheid ook gedwongen worden uit deze comfortzone te stappen, dan rent de mens als een dwaas heen en weer om een bevestiging te vinden dat het juist is om in die comfortzone te blijven zitten. Krijgt de mens die bevestiging niet bij de een dan gaat hij wel op zoek naar een ander die dit wel wil bevestigen voor hem.En een kat in nood maakt al rare sprongen, laat staan waar de mens toe in staat is.......alleen..... het werkt niet meer en er ontstaat steeds meer een grotere druk, boosheid omdat het niet meer luktin die comfortzone te blijven zitten,en een onnoembare angst voor het onbekende.En dit is waar helaas nog veel zogenaamde hulpverleners aan mee werken om deze angst nog groter te maken. Zij werken mee aan het vluchtgedrag van de mens in plaats van dit duidelijk te maken dat de oude manier totaal geen effect meer heeft. Vaak zijn zij zichzelf niet eens bewust van het feit dat zij dit doen, maar de gevolgen zijn destraseus. Zij zouden van veel meer dienst kunnen zijn wanneer zij de moed hadden om aan de mens te vertellen dat wanneer die mens niet bereid is deze comfortzone op te geven er geen verbetering plaats zal vinden.Maar dromdat een persoon er op vertrouwde de waarheid te horen ook al zou dit zijn dat deze persoon zelf (nog) niet anders wilde.
Hoe gevaarlijk dit kan zijn geef ik aan de hand van (een van de vele) een voorbeeld dat op de website www.larapinta.nl te lezen is.

 
Komen wij op het programma van Larapinta uit.

Door alle veranderingen in zowel lichaam en geest van de mensheid is ook een andere zienswijze en /of werkwijze noodzakelijk. Dit speelt zich op velerlei gebied af.
Larapinta biedt daarom dit seizoen een uitgebreid pakket aan dat gewoon thuis, maar ook vooreen ieder werkzaam in de hulpverlening of met een eigen praktijk, op simpele wijze toepasbaar is.Er zit veel bij dat in de loop der jaren door de familie boven aangedragen is om dit in deze tijd te kunnen gebruiken om diegenen te ondersteunen die graag anders willen.
De workshops en cursussen vullen elkaar aan en kunnen door elkaar toegepast worden in praktijk, op school of gewoon thuis of als versterking van een andere bestaande behandelmethode.

Het zijn simpelweg verschillende ingangen van benadering en met verschillende diepgang omdat er veel bij zit waar ook de reguliere kant iets mee zou kunnen doen en er veel hulp noodzakelijk is voor de jeugd.

De beeldenserie over de relatie Mens en Zon mag en kan nu ook naar buiten aan het grote publiek getoond worden.Het is een teken dat de mensheid toch steeds meer bij zichzelf komt omdat deze serie in de eerste instantie alleen maar onder strikte begeleiding getoond mocht worden.Deze serie is zoals men inmiddels weet door de familie bewerkt om daardoor het proces van de mens eenvoudiger te kunnen laten verlopen.Vanuit de ervaring met de personen die deze serie meegemaakt hebben kan ik zeggen dat het een enorme stimulans in de juiste richting geeft voor elke persoon om het zielebewustzijn te durven uitdrukken.Het doet mij dus plezier dat de beeldenserie "De verbinding met de Innerlijke en Uiterlijke zon Microkosmos en Macrokosmos" op één dag getoond kan worden.Met behulp van deze serie kan men veel inzicht in het proces van zowel de hele mensheid dan wel de eigen processen verkrijgen. Door de activatie kunnen de blokkades makkelijker opgelost en verwerkt worden.

Uniek en alleen te leren bij Larapinta is de Kleur/Klop-healing.
Deze methode bestaat uit een aantal verschillende technieken die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.

Deze cursus wordt gegeven door Wim de Goeij en Thea Lagendijk.

Het laatste nieuwtje is dat Larapinta met Ilona Brand van, Ilona Brand Coaching en Advies, gezamenlijk een introductieavond/workshop verzorgen over de relatie tussen lichamelijke/geestelijke klachten. En hoe het gebruik van kleuren, chakra's en klank kunnen bijdragen aan het verminderen van die klachten.
 
Uitgebreidere informatie over alle cursussen, workshops en verdere activiteiten kunt u op de website www.larapinta.nl lezen.

De inschrijf/informatie avond is vrijdagavond 10 september van 19.00-21.30 uur.

Alle activiteiten op een rijtje:


September
Tai Chi 13 start op dinsdag 14 september en donderdag 16 september
Prijs: blok van 10 lessen € 75, -
Vrijdag 24 september
Lezing/workshop De kosmische opdracht van de man.
Tijd 20.00-22.30 uur
Prijs € 19,50

Oktober:

Vrijdag 1 oktober
Lezing/workshop De kosmische opdracht van de vrouw
Tijd 20.00- 22.30 uur
Prijs € 19,50
Maandag 4 oktober
(Larapinta en Ilona Brand Coaching en Advies)
Introductieavond /workshop de relatie tussen lichamelijke/geestelijke klachten
En hoe het gebruik van kleuren, chakra's en klank kunnen bijdragen aan het verminderen van die klachten.
Tijd 19.30- 22.15 uur
€ 42,50
Zaterdag 9 oktober
Meditatie/activatiedag met beelden . Het thema is:
"De verbinding met de Innerlijke en Uiterlijke zon Microkosmos en Macrokosmos"
Tijd 10.00- 16.30 uur
Prijs  95,-incl. Lunch koffie/thee
Zondag 10-oktober
Meetingdag
Tijd 10.00- 16.30 uur.
€ 95, - incl. lunch koffie/thee
Zondag 24 oktober
Cursusdag 13 chakra's en werken aan de relatie met jezelf.
10.00-16.30 uur
€ 165, - incl. cursusmap lunch, koffie/thee
Zaterdag 30 oktober
Meditatieve dans en beweging.
Tijd 10.00 -16.30 uur.
€ 95, - incl. lunch koffie/thee

November
 
Maandag 1 november en zaterdag 6 november
De kleur/klop-healing (Wim de Goeij- Thea Lagendijk)
Uitleg & opdracht
Tijd maandag 19.30-22.00 uur en zaterdag 10.00 - 16.30 uur
De kleur/klop-healing vervolg.
Prijs: € 265,-incl. Lunch koffie /thee op de zaterdag.
Deze cursus wordt afgerond met een certificaat.
Zaterdag 13 november
Introductieworkshop de 7 stralen
10.00 -16.00 uur
Prijs € 95, - incl. lunch koffie/thee
Zaterdag 27 en zondag 28 november
Meditatie/bezinningsweekend.
€ 395, - incl. 1x overnachting 1x ontbijt 2xlunch 1x diner koffie/thee
December
Zaterdag 4 december
Tai Chi 13 Bal qigong
10.00-16.30 uur.
Prijs € 95, - incl. koffie/thee/lunch

Ik vind het heel jammer maar het afgelopen jaar heb ik veel mensen doorgestuurd omdat ik zelf geen plaats had.
Door de vele  afzeggingen op het laatste moment,terecht en soms onterecht,hadden deze mensen hier wel een plekje kunnen hebben.
Ik hoop dan ook op het begrip dat er geen plaatsen meer vastgehouden kunnen worden.Alle inschrijvingen gaan zonder uitzondering op volgorde van betaling. Mocht dit door omstandigheden niet haalbaar zijn, dan is overleg mogelijk.
Men kan vanaf nu wel gebruik maken van een voorinschrijving.De inschrijving/informatieavond is op vrijdag 10 september van 19.00 - 21.30 uur. men kan zich vanaf heden ook per telefoon of via de website opgeven.
Ik hoop jullie weer allemaal te mogen zien.
Voor nu een fijn weekend en tot ziens.
HARTelijke groet,
Thea Lagendijk

 

 


 

To the English website