Larapinta

Nieuwsbrief Larapinta januari 2013

Beste Lezer,

Allereerst nog voor iedereen de beste wensen en een goed 2013 met veel vernieuwende ervaringen toegewenst.
In deze nieuwsbrief wat korte informatie over het jaarteken volgens de Chinese astrologie dat in februari van start gaat. De (water)Slang.


Verder informatie over de cursussen van Larapinta.
En een heel belangrijk punt: uw medewerking gevraagd.


Allereerst uw medewerking gevraagd vanwege computercrash.

Allemaal worden wij geconfronteerd met loslaten en weer opnieuw opbouwen.
Voor mij is dit een grote les van loslaten en opnieuw opbouwen op alle niveaus wat Larapinta betreft.
Het loslaten van wat ik nog nodig dacht te hebben, maar wat op een nieuwe manier tot uitdrukking gebracht dient te worden.
Tijdens een back-up is mijn harde schijf gecrasht en alle oude informatie over en van Larapinta en adressen etc. zijn niet meer terug te halen. Ook niet opde back-up.

Een computer expert is er dagen mee bezig geweest zonder resultaat.
Dit houdt in dat alle gegevens die ik had van cursisten email en huisadressenadressen, telefoonnummers etc., verdwenen is.

Ook van diegenen die op een andere manier met mij contact hebben of gehad hebben. Privé of zakelijk met mij. Ook alle correspondentie daarin is verdwenen.
Mijn vraag is of al diegenen die contact met mij hebben mij alle gegevens op willen sturen wat betreft email telefoonnummer(s). En huisadres en eventuele extra informatie.

Naar dit e-mailadres thea.lagendijk@planet.nl o.v.v. contactgegevens.


Dit geldt NIET voor de nieuwsbrief. Daar hoeft niets opnieuw opgegeven te worden. Want deze loopt via een ander kanaal en is in orde.
Voor diegenen die tussen de kerst en januari mij gemaild hebben en geen antwoord gekregen.
Deze mail is weg, dus stuur opnieuw even wat de inhoud was.

Ik zie dit gebeuren als een stimulans om de ingeslagen weg  door te gaan en als volgende stap de verdere ordening die er in gebracht dient te worden.

En alle oude zaken, dingen, informatie, personen etc. die geen toegevoegde waarde meer hebben voor mij of verdere groei in de weg staan niet meer als“belastend” of extra werk brengend in mijn omgeving te hebben.

Op welke manier dan ook. Zelf ben ik daarin uiterst laks geweest en uit nostalgie en er tegen op zien dit allemaal te moeten ordenen( de slang die maar een deel van zichzelf gebruikt en vasthoud aan een verouderd systeem).
Ik kan dus niet anders zeggen dan ondanks het vele extra werk dat dit geeft, ik er blij om ben dat het gebeurd is.

Het stimuleert mij nog meer in het weten dat wat bij je hoort blijft en datgene wat als een belastende factor is of niet meer bij je past, niet meer vast te houden is.

Niet goedschiks dan kwaadschiks,het zal je afgenomen worden. En deze ervaring heeft mij nog meer bevestigd dat wat er ook gebeurd, het bedoeld is om de eigen individualiteit beter tot

uitdrukking te kunnen brengen om de eigen weg en taak zo gemakkelijk mogelijk te kunnen bewandelen en uit te voeren.

Dit geldt voor de hele mensheid,niemand uitgezonderd.


Wat het hele computergebeuren betreft vraag ik ook om er eens bij stil te staan wanneer u iets van de website wil halen/copieren.

Dat dit alleen maar ellende geeft en vaak toch onmogelijk is omdat er speciale beveiligingen die niet zichtbaar zijn, zijn aangebracht.
Vaak denken mensen dat zij verstand hebben van een computer en dit zonder gevolgen is. Bewust of onbewust worden er virussen en/of programma,s door deze “kennis” door elkaar gegooid.

Met als gevolg dat er al heel veel geld de afgelopen jaren is uitgegeven om dit alleen al voor de website in orde te houden en/of weer in orde te maken gekost heeft. En dit geldt voor heel veel bedrijven.
Juist door dit respectloze internetgedrag al of niet bewust, zijn en worden er steeds meer onzichtbare beveiligingen aangepast om daders te kunnen achterhalen.
Ik vraag dan ook vriendelijk dat, wanneer u iets van de website wil hebben, dit aan mij te vragen zodat de informatie zonder moeilijkheden te veroorzaken op een andere manier gegeven kan worden.

Ik reken er op dat u daar vanaf heden respectvol mee om zult gaan.

 

2013 is het jaar van de water-Slang.Dit is het conservatieve type Slang, gevoelig en scherpzinnig, maar houdt niet zo van veranderingen. Maar de aard van slang is juist dat hij veranderlijk is.

Slang geeft een duidelijk beeld aan de mens op welk gebied dit jaar de lessen liggen en waar de mens in het systeemvast zit omdat hij maar een deel van zichzelf gebruikt of kent en vasthoudt aan alleen maar dat ene deel van hem.


Het eerste dat mij te binnen schoot was de associatie met de kundalinikracht die de dubbele slang als symbool wordt weer gegeven.
Wanneer wij kijken naar het evolutieproces waar de mensheid aan begonnen is en de stap die wij na 21 december 2012 definitief gedaan hebben, is dit niet

zo verwonderlijk. De rest hierover is op de website te lezen onder Nieuw 2013 Het jaar van de (water)Slang


De start van de tai chi 13 is op dinsdag 22 januari en donderdag 24 januari 2013
Inschrijven is mogelijk op de inschrijfavond donderdag 17 januari van 18.30 -20.00 uur of per mail.


Een van de veranderingen bij Larapinta die er zijn is dat er via de nieuwsbrief niet meer altijd op een evenement of cursus gewezen zal worden.
Deze andere cursussen en evenementen van Larapinta zullen wel altijd via de website worden aan gegeven.

Daar zijn verschillende redenen voor.

Het komt steeds vaker voor komt dat mijn meesters ook aan mij zelf pas kort van tevoren aangeven wanneer er een evenement plaats kan vinden.

De reden is dat zij zoveel mogelijk de recente ontwikkelingen die er plaats vinden en de effecten daarvan met betrekking tot de mensheid up to date willen houden.

Juist omdat er veel processen zijn waar de mensheid zelf onderhevig aan is of bij betrokken en er hulp geboden kan worden om inzicht in deze processen te krijgen.

Zelf zal ik ook meer op andere plekken ingezet gaan worden, dus afspraken op lange termijn dienen te beperken.

Ook het feit dat veel mensen wanneer er een evenement bij Larapinta is en dit via een nieuwsbrief wordt aan gegeven, niet altijd op tijd lezen speelt een rolmee.
Er waren het afgelopen jaar veel mensen die daardoor een evenement hebben gemist en teleurgesteld waren.
Daarom is het belangrijk regelmatig op de website te kijken.

Ik hoop velen van jullie dan ook weer in dit wondervolle jaar 2013 bij Larapinta te mogen ontmoeten.

Tot slot nog een spreuk

Wanneer in liefde en volheid in het nu geleefd wordt

Kan loslaten pijnlijk zijn,maar de liefde van deze ervaring blijft bestaan.T.L

HARTelijke groet,

Thea

To the English website