Larapinta

nieuwsbrief Larapinta 10 december 2012

Beste Lezer,
Er wordt veel over de datums 12 en 21 december gespeculeerd.
Veel wordt er ingevuld, iets wat op dit moment niet kan en ook niet alleen van deze datums afhankelijk is.
Dat wij een bewuster kijk op deze datums hebben is iets dat voortgekomen is aan het hele evolutieproces waar ook de mensheid deel aan heeft.
Ik wil dan ook mijn informatie delen die mij gegeven is door mijn familie vanuit andere dimensies en hoop dat dit er toe zal bijdragen om alle doemverhalen die angst oproepen de wereld uit te helpen.


In het weekend van 1 en 2 december is er met een methodiek gewerkt bij de deelnemers waar van de effecten meer en sneller dan men dacht zichtbaar werden voor de deelnemers zelf. Om deze reden is besloten door de Meesters deze methodiek sneller vrij te geven.


Op verzoek van de Meesters zal er op donderdag 20 december een workshop met voor dit doel afgestemde klankschaal(en) zijn, onder leiding van diverse Meesters om de resonantie van de mens en kosmos beter in balans te brengen zodat de eigen individualiteit beter tot uitdrukking kan komen en de bijwerkingen van de overgang beter begrepen en zodoende verminderd kunnen worden. Er zullen live channeling(s) zijn waar de deelnemers vragen kunnen stellen.


Al wat leeft evolueert. Zo ook onze aarde en al het leven op aarde. Of dit nu een mens, dier of plant mineraal etc. is. Dit evolutieproces heeft betrekking op alles wat in of op de omgeving leeft.

Wij zijn nu op het punt aangekomen dat te maken heeft met het feit dat de aarde op een lijn komt met het centrum van de ecliptica en de zon. Meerdere zaken hebben hier betrekking op, maar ik wil het simpel houden.

Door dit snijpunt van deze ontmoeting vinden er veranderingen plaats in het magnetisch veld van alles. Ook de mensheid en de aarde zelf is hier onderhevig aan. Met als gevolg dat alles zal worden bijgesteld om deze veranderingen te stabiliseren.

Bij de mens gebeurt dit hoofdzakelijk via het zenuwstelsel en het fysieke lichaam. Deze impulsen komen uit het hoofd en is de grootste reden dat men nu vaak onderhevig is aan hoofdpijn. Alles omdat dit een andere vorm van uitdrukking dient te krijgen. Ook het fysieke lichaam reageert hier op. Wij krijgen een aangepaster lichaam om met deze veranderende magnetische velden om te kunnen gaan. Dit is de reden waarom er veel "onverklaarbare"ziektes zijn waar de artsen (nog) geen antwoord op hebben.
Het is simpelweg het proces van aanpassing aan de veranderende magnetische velden waar het zenuwstelsel en het lichaam op reageren. Dit heeft andere voeding en gebruiksaanwijzingen nodig. Niet voor niets heb ik de afgelopen jaren de oefeningen en workshops etc. De aandacht gegeven om de mensen het hele proces makkelijker te kunnen doorlopen en ze voor te bereiden op deze tijd van definitieve overgang. Dit op de aanwijzingen van mijn Meesters.
Wat gebeurt er nu op 12 en 21 december.

12-12-2012 was bedoeld om de mensheid bewuster de invloeden te laten ervaren van de veranderingen in zichzelf en in relatie tot de buitenwereld. In de loop van het hele proces is gebleken dat veel van de mensheid moeite heeft om de opgebouwde patronen geleerd in de afgelopen eeuwen, los te laten.
Omdat het een noodzaak is deze patronen los te laten omdat de mens het zich dan moeilijker maakt en ontvankelijk blijft voor energieën die niet meer bij de huidige mens van nu horen is er door mijn meesters op benadrukt dit gegeven niet te voeden.


Nu is gevraagd de 21e december aan te geven dat dan om 11.11 uur het hele proces van transformatie definitief zijn doorgang zal vinden. Elk levend wezen kan dan de energie dragen die de veranderingen met zich mee brengt. De "oude"energie kan niet meer gevoed worden omdat er dan een ander ritme en maat voor al wat leeft is. Dit uiteraard naar ieder zijn graad van bewustzijn.

Elke stap die de mens zet zal er een zijn van groeiend bewustzijn naar wie of wat hij werkelijk is. Elke stap die men in de juiste richting zet heeft een direct gevolg in het zenuwstelsel, fysieke lichaam en verandert het DNA. Gaat men hier bewust tegen in, dan zal men directer geconfronteerd worden om alsnog de juiste manier van omgang met dit vernieuwd bewustzijn en mogelijkheden te leren.
Dit kan in de eerste instantie zijn verwarrende ervaringen geven.

Om een voorbeeld te geven. Door de veranderende velden en ritmes kunnen wij een tijdje storingen ervaren met alle telecommunicatievormen als internet, stroom enz. Ook de natuur kan andere uitdrukkingen geven. Maar er is niets om bang voor te zijn. Zie het gewoon als een aanpassingsmoeilijkheid die plaats vindt. Eenmaal een beetje gewend zal het makkelijker te herkennen zijn en kan men bewuster met de nieuwe energie en ritmes om gaan. Niet voor niets zijn wij er de afgelopen jaren al mee geconfronteerd. Dit alles om de mensheid er aan te laten wennen.
Dus ja, 21-12 -2012 is een datum van hernieuwde oriëntering en grotere mogelijkheden. Een afscheid van al het oude en overbodige wat de evolutie alleen maar in de weg staat zich te ontwikkelen.


Dit wil niet zeggen dat alles plotseling veranderd is. Veel mensen lopen met de idee van oh dan ben ik anders en hoef ik mij niet meer in te spannen. Zo is het (nog) niet. De mens zal zich moeten leren aanpassen aan zijn meerdere mogelijkheden en zijn werkelijke vrijheid en ongebondenheid. Dit leren om weer te durven en kunnen geloven dat alles waar hij ooit van gedroomd heeft mogelijk is.

Maar er is te veel waardoor de mens getraumatiseerd is geweest en het contact met zichzelf ( zijn ware zelf) verloren is en dient dus eerst weer dit weten in de eigen herinnering te activeren. Natuurlijk zullen er voorlopig nog mensen zijn die moeite hebben de oude patronen op te geven. Dit omdat zij weten dat zij dan geen enkele macht meer over de medemens zullen hebben. Gelukkig is dit alleen nog maar een illusie in het eigen denken en zullen zij hoe dan ook door de mand vallen. Omdat de nieuwe mens de mogelijkheden heeft dit te zien. Dus de keuze kunnen maken zich daar mee te verbinden of deze mensen los te laten.
De Meester Jezus heeft de opening van Liefde vanuit het hart destijds als voorbeeld gegeven. Nu kan hij zijn taak af maken zonder oorlog en geweld.


Een collega van mij had de idee om het lied van John Lennon "Imagine" in de top 1000 te krijgen. Het lijkt mij een mooi idee om dit lied op de 12 en 21e december in gedachten te houden en wereldvrede en het gouden tijdperk te visualiseren. De nacht van 11 op 12december om 12 minuten na middernacht en 12.12 uur ook van John Lennon "Give peace a chance"
Op 21 december om 11.11 de hele dag mag natuurlijk ook.

Dus ik wens u allen een fijne en werkelijke GOUDEN TIJDPERK toe en geef jezelf ook een Give peace a chance.
HARTelijke STERRENgroet,
Thea.

 

To the English website