Larapinta

Nieuwsbrief juli 2016

Beste Lezer,

 

De vakantietijd is aangebroken en nu weer even tijd voor een nieuwsbrief.

Waarin plaats voor een relax en wellness beleving op 24 juli ,

Autisme en helen met paarden ter sprake komen en De bedoeling van de huidige gebeurtenissen in de wereld.

 

Er gebeurt op dit moment veel in de wereld wat  al heel lang gaande was maar steeds nog de illusie in stand gehouden kon worden dat wij ons van deze gebeurtenissen konden distantiëren. Gelukkig komen de positieve gevolgen van deze gebeurtenissen  en chaos in en op deze wereld steeds sterker naar voren. De mensheid is aan het ontwaken uit de diepe slaap naar het bewust wakker worden dat wij allen betrokken en verbonden zijn met elkaar en dat de chaos alleen opgeruimd kan worden in samenspel en verbondenheid met en voor elkaar. Het begint langzaam door te dringen hoeveel ongelijkwaardigheid er is over de hele wereld genomen in de meest essentiële levensbehoeften van de mens. Recht op een huis eten en medische verzorging  en bovenal vrijheid van meningsuiting. Zelfs in ons eigen land ziet men meer en meer dat de huisjes van macht  op deze manier aan het instorten zijn. De mensen worden zich bewuster dat alleen het eigen handelen en de verantwoordelijkheid in  situaties nemen prioriteit nummer één geworden is. Alles maar dan ook alles wordt bij de mens zelf neer gelegd om deze vrijheid van handelen te leren gebruiken en de angsten daarvoor opgebouwd in eeuwen , los te laten. Dit is niet gemakkelijk. Wij zijn nu eenmaal mens en gewend aan patronen. Opgebouwd door onszelf of onze omgeving. Nu wordt plotseling aan ons gevraagd om deze patronen op te geven en zonder ook maar een idee te hebben waar het toe zal leiden te handelen. Wat de mens in zijn onwennigheid vergeet is dat hij alleen maar hoeft te luisteren naar de eigen innerlijke stem. Vaak vergeten  om deze verbinding in stand te houden omdat men de hoop opgegeven had dat deze stem juist was. Iedereen kan zich vast wel een situatie herinneren waarin hij de innerlijke stem(het weten) volgde , er zoveel tegengas van buitenaf kwam dat men op een gegeven moment te moe was om daar tegen in te gaan en zichzelf aangewend heeft genoegen te nemen met alternatieven. En dit is wat er zich nu afspeelt over de hele wereld. Gelukkig is men er steeds meer aan het achter komen dat dit niet meer op gaat wil men werkelijk zichzelf zijn en tevreden in het leven staan. Dit is een van de redenen waarom er zoveel verschuivingen zijn in relaties. Zowel op werk als privé gebied. Alleen datgene wat werkelijke waarde heeft blijft bestaan. Hoe men dit ook wendt of keert, datgene wat niet in opbouwende relatie tot elkaar staat zal geen stand houden. Daardoor wordt de mens zich steeds bewuster van het feit dat er zoveel is waar men genoegen mee heeft genomen. Omdat men dacht dat er geen uitweg was. En dit geeft een natuurlijke reactie van pijn en verdriet. In deze fase is het belangrijk zichzelf en/of anderen niet de schuld te geven. Leer dit te bezien vanuit het leerproces van elk mens. Wetende dat ieder mens op zoek is naar datzelfde stukje geluk en liefde wat wij allen zolang verborgen hebben gehouden. Bezie de dingen die er in jouw omgeving en in de wereld gebeuren als een gelegenheid om het zelf anders te doen en spreek daarover met anderen. Dan kom je er vanzelf achter dat iedereen met soortgelijke zaken zit maar dat wij elkaar nodig hebben om de eigen blinde vlekken zichtbaar te maken. Dan wordt de strijd geen machtsstrijd maar een bundeling van Kracht waar men meer begrip voor zichzelf als de ander leert te krijgen.

 

Een mooi voorbeeld is hier de avond over autisme die er geweest is.

Jan Peter had een presentatie gemaakt  waar er vanuit de autist getoond werd hoe hij de wereld ervaart op het gebied van geluid en waarneming ten opzichte van de mens die daar geen last van heeft. De reacties alleen al maakten de avond geslaagd. Nu men werkelijk even in de schoenen  van een persoon met  autisme ging staan en de eigen ideeën daarover los waren gekoppeld maakte dat er dieper begrip voor de situatie van de autist kon worden opgebracht. Hier zag ik dat men weer leerde luisteren naar de ander. Door simpelweg  even de eigen ervaringen vanuit een andere gezichtshoek te benaderen.

Wanneer ik dan zie hoe gemakkelijk dit door de mens opgenomen wordt wanneer de bereidheid om te luisteren daar is, dan stimuleert het alleen maar meer dit aan de mensen bekend te maken om zodoende het vertrouwen in zichzelf en/of de ander weer te kunnen herstellen. Het enige wat men als mens hoeft te doen is de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Dan geeft dit vanzelf de juiste keuze van handelen aan die op dat moment  het juiste is voor jou als mens zonder twijfel en maakt dat je weer een stukje dichter bij jezelf komt zonder jezelf of  een ander daar mee te kort te doen.

 

Wat het autisme betreft zijn er plannen om daar iets meer mee te gaan doen als ondersteunende functie. Hier kom ik later op terug.

 

Ook zijn er diverse andere plannen in ontwikkeling  zoals bv het helen met paarden.

Zie hiervoor  de website van Sacha van Veldhoven http://www.horsesecrets.nl

Er zal binnenkort een middag  of avond georganiseerd worden om  de mogelijkheden daarin te kunnen beleven.

 

Verder wordt er voor de thuisblijvers een heerlijke relax en wellness dag gegeven op  zondag  24 juli van 10:00 uur – 16:30 uur.

Tijdens deze dag wordt er aan totale ontspanning gewerkt door middel van de Tai Chi 13 methodieken waar er veel van doorgegeven zijn door “mijn familie boven”  en gebaseerd op het leren relaxen in deze tijd. Er zal gebruik gemaakt worden van technieken met klank ,kleur, meditatie op diverse manieren , meditatief lopen ,engelenkaarten ,zelfmassagetechnieken en nog veel meer. Neem iets mee om op te kunnen liggen en er zal ook buiten ontspannen worden.

 

Inschrijven vanaf heden  bij Larapinta per mail  www.larapinta.nl  onder vermelding van relax en welnessdag.

Verdere informatie bij mij te verkrijgen.

Lunch zelf meebrengen. Voor koffie/thee wordt gezorgd.

Prijs € 95,-

Nou dan rest mij alleen nog jullie allemaal een fijne zomer toe te wensen.

HARTelijke groet,

Thea

De enige zekerheid in het leven is dat niets zeker is

Alleen het leven zelf  leert de ware waarde volheid te (h)erkennen.

To the English website