Larapinta

nieuwsbrief januari 2016

 

Beste Lezer,

 

In de eerste plaats wens ik iedereen een mooi 2016 toe.

Door al het geregel i.v.m. het overlijden van Wim ben ik nu pas in de gelegenheid om een nieuwsbrief te versturen.

Ja…..2016…..een nieuw jaar een nieuw begin.

Een jaar waar de volgende stappen in het herkennen en verwezenlijken van de eigen diepste wensen en mogelijkheden voor iedereen tot uitdrukking zullen komen.

De zwaarte van de voorgaande jaren en met name 2015 is er vanaf.

Zoals iedereen inmiddels wel zal ondervinden keert de innerlijke rust langzamerhand weer terug ondanks de problematieken in de wereld.

Meer en meer raakt de mensheid  juist door deze problematieken doordrongen van het feit dat deze problematiek niet alleen in het bewuste land of organisatie  afspeelt maar over de hele wereld zijn effect heeft en ook in eigen kring of land kan gebeuren of al bezig is.

De onderlinge verbondenheid die wij als mensheid met elkaar hebben wordt bewuster bij de mens.

Men wordt milder in de uitspraken en krijgt meer inzicht dat het niet om die persoon, die instantie of natie alleen gaat Maar dat het het systeem is dat niet meer klopt.

De illusie over evenwicht en gelijkwaardigheid die er bestond is duidelijk  door alle gebeurtenissen doorbroken.

Men is meer bereid naar elkaar te luisteren en de situatie ook vanuit een ander perspectief te benaderen.

Dat dit proces alleen maar kan veranderen wanneer de gehele mensheid er toe bereid is begint langzamerhand door te dringen.

Juist omdat in 2015 de energie er op gericht was om de mensheid te helpen om dit grote proces van evolutie nu definitief in 2016 door te kunnen zetten in opbouwende fasen.

Niet dat daarmee ineens alles opgelost is. Maar het gewenningsproces van afscheid nemen en controle loslaten is bij elke mens nu duidelijker aanwezig door de ervaringen in 2015.

Waarom benoem ik dit jaar zo. Dit omdat het afgelopen jaar een jaar is geweest waarin de mens nog te maken had met de oude, niet voedende energie en de nieuwe opbouwende energie. Groot was en is nog steeds de verwarring daarin bij veel mensen.

Aan de ene kant voelen zij dat er iets niet meer klopt maar vanwege de gehechtheid aan oude patronen blijft men vaak ook al is dit ten koste van zichzelf daar aan vast houden.

De confrontatie met het nieuwe systeem in zichzelf was vaak zeer heftig en ongrijpbaar.

Juist omdat men meer dan voorheen zichzelf  bewuster met alle plussen en minnen opgelegd hetzij door zichzelf en/of anderen niet meer de plek kon geven die men gewend was te doen.

Als voorbeeld geef ik dat wanneer men iets van zichzelf niet zag of accepteerde dan kon men dit makkelijk aan een ander of bij een situatie neerleggen. Nu krijgt men te maken met het feit dat dit niet meer werkt. Het lijkt soms wel of dit zo is maar men blijft de onrust of irritatie wat bij de persoon zelf veranderd dient te worden, ook voelen.

Ondanks dat wij als mens geneigd zijn om vast te houden is de mensheid geconfronteerd met het feit van afscheid nemen wat een toekomstige groei van de persoon tegen zou kunnen houden om de eigen weg en verantwoordelijkheid op te kunnen pakken.

Daarom is 2016 ook zo mooi te benoemen als het jaar van overleven naar echt leven te noemen .

Voor elk mens natie en instelling  is nu de regel van daadwerkelijke verandering om meer balans in gelijkwaardigheid en het geboorterecht van bestaan in zichzelf en van elk mens te respecteren en met zijn allen de veroordelingen naar en over een ander te bezien als leerproces dat dit te maken heeft met de veroordeling in zichzelf over die aspecten die men nog afwijst of  nog niet helemaal geaccepteerd heeft  en er toe bij draagt om dit te leren zien als spiegel die schoongepoetst wordt om nog stralender terug te kunnen (weer)spiegelen .

Zo groeit de mensheid langzamerhand naar het punt van acceptatie van zichzelf. Dat hij goed is zoals hij is en dat alles dat er gebeurd een reflectie is  van de eigen levensopdracht. Niets is dus goed of fout meer. Maar alles is zoals het is en dat wij mee kunnen gaan in het grote veranderingsproces op een makkelijke of juist moeilijke manier. Deze vrijheid is er. Maar groeien zullen wij .De weg naar  heling van alle pijn en verdriet angst etc. Van eeuwen  kunnen wij als mensheid nu gaan ervaren.

 

Komen wij op het programma van Larapinta uit.

Ook hier is door het groeiproces van mijzelf  en de cursisten een verandering  noodzakelijk.

Dit houd op het gebied van de Tai Chi 13 lessen in dat er  op de dinsdagavondles  van 20:30 uur  een Special Tai Chi 13 gegeven zal worden. Dit om als een brug te kunnen dienen voor mensen die meer willen halen dan waar uit de gewone Tai Chi 13 voor bedoeld is.

Om daarin een eerlijke verdeling te hebben voor die mensen die via andere cursussen en workshops geïnvesteerd hebben in zichzelf  en daardoor de informatie al anders gebruiken, lijkt het mij niet  eerlijk dat zij in moeten leveren  ten opzichte van anderen.

Dit heeft mij tot het volgende doen besluiten.

De les van 20:30 uur kan men individueler de eigen problematiek bespreken en individueel aanwijzingen krijgen.

Diegenen die via cursussen  en/of weekenden in zichzelf hebben geïnvesteerd blijven de normale lesprijs betalen.

Diegenen die dit niet gedaan hebben en/of doen betalen daarvoor een hoger bedrag.

Juist om in deze groep die mensen te hebben die bereid zijn en voldoende gemotiveerd om in zichzelf te investeren. Iedereen kan zich er voor opgeven  maar de voorwaarde is een intensievere zelfwerkzaamheid .

Voor alle duidelijkheid geef ik wel aan dat het geen consulten zijn die plaats gaan vinden.

Zit men met een bepaalde problematiek dan zal men deze via een andere methodiek

b.v. consult moeten vragen.

Deze les is dus alleen om dieper de Tai Chi 13 te kunnen beleven/ervaren op het gebied van de uitwerking  op lichaam en geest.

De tijden zijn verder dinsdagavond 18:45- tot 20:00 uur en donderdag avond 18:45 – 20:00 uur.

 

Verder kan men zich alvast opgeven  voor het uitgestelde weekend .

De bedoeling is half maart maar de exacte datum is nog niet helemaal bekend.

 

Verder is er ook op het gebied van de methodiek weer een nieuwe behandeling toegevoegd.

Deze is ook weer van Peter Mandel afkomstig (Kleuren, Kristal  Hart Droom en Aarde schijf .

Deze nieuwe ontwikkeling is gebaseerd op de astrologische tekens van de dierenriem.

Elk aspect van deze tekens hebben wij in ons zitten en in deze tijd van herontdekking geeft deze methodiek een makkelijker toegang tot de onbewuste patronen en kunnen daardoor meer inzicht  geven in  de problematieken waar wij tegen aan lopen.

Zodoende ook een makkelijker proces naar heling.

Het is voor mij weer een prachtig wonder om de effecten mee te mogen ervaren die deze methodiek  bij de mensen  geeft.

 

Als kennismaking geef ik deze behandeling in februari tegen  consultprijs.

 

Omdat ook ik mens ben en de laatste jaren  veel heb geïnvesteerd in anderen heb ik besloten om nu een welverdiende vakantie te nemen.

Even afstand van alles en de eigen ervaringen  een plekje geven.

Daarom beginnen de 1e lessen Tai Chi 13  op Dinsdag  2 en Donderdag 4 februari 2016.

Inschrijven vanaf heden.

 

De nieuwe prijzen zijn per cyclus van 10 lessen € 80,- geworden.

De Special Tai Chi 13 is € 100,- voor diegenen die geen eerdere cursus of weekend gevolgd hebben. Diegenen die dit in het verleden wel gedaan of nog doen blijft de prijs incl. De verhoging € 80,-

Opgave is deze maal vanwege de vakantie alleen per mail mogelijk met vermelding van lesdag en uur. Inschrijving is naar volgorde van betaling.

Deze 1e cyclus bestaat uit 11 lessen vanwege de vergeten les in 2015.

 

Verder zijn er de verschillende mogelijkheden en consulten mogelijk op afspraak.

 

De betalingen kunnen worden gedaan op rekeningnummer  NL09 INGB 0001 8906 79

t.n.v. T. Lagendijk te Nieuwerbrug. Onder vermelding van de cursus.

 

Voor nu wens ik jullie allemaal een heel fijne maand toe en hoop ik jullie in alle nieuwe

Ontwikkelingen weer te mogen begroeten.

 

Tot slot nog een spreuk van Antoine de Saint Exupéry ( de kleine prins)

 

Het leven leert ons dat liefde niet bestaat uit het naar elkaar kijken,

 maar uit het samen in dezelfde richting kijken.

 

HARTelijke groet,

 

Thea

To the English website