Larapinta

Nieuwsbrief en Programma Larapinta januari 2015

 

Beste Lezer,

 

In de eerste nieuwsbrief van Larapinta dit nieuwe jaar het programma overzicht voor het eerste half jaar. Zoals jullie weten reageer ik met mijn activiteiten op de informatie die ik van “ mijn familie” uit andere dimensies krijg. Dit houdt in dat er soms op korte termijn een activiteit gepland wordt die zij belangrijk vinden en als ondersteunende  factor kunnen dienen die met de veranderingen van dat moment te maken hebben. Dit alles om zoveel mogelijk de balans in dit heel mooie proces van transformatie te behouden.

Zoals velen van jullie zelf ervaren is het duidelijk dat het hele transformatieproces naar een hoogtepunt aan het gaan is. Tot en met maart  zullen in een versneld tempo nog die zaken aangetoond worden die gebaseerd zijn op onjuist gebruik van de nieuwe energie.

Het is en blijft uiteraard de vrije keuze van de mens wat er mee gedaan wordt. Maar één ding is duidelijk. Men zal zich bewust zijn van de consequentie van de keuze die men maakt. Of deze keuze leidt tot tevredenheid of ontevredenheid.

Door de vele inzichten die de mensheid in dit ontwakingsproces krijgt ontstaan er veel vragen over het hoe en waarom wij het als mensheid zover hebben laten komen.

Elk mens wordt op welke wijze dan ook met deze vragen  geconfronteerd. Een van de gevolgen is dat men de ontevredenheid  in zichzelf (h)erkend. Men ziet makkelijker de weg tot anders moeten handelen in wanneer men  deze ontevredenheid in tevredenheid om wil zetten.

Omdat wij als mens de “natuurlijke” reactie hebben wanneer er een confrontatie plaats vindt om dit direct buiten ons zelf te plaatsen en de meeste mensen zich daar vaak niet van bewust zijn loopt op dit moment veel van de mensheid met onvrede in zich rond.

Zodra er dus maar iets plaats vind dat ruimte geeft om deze onvrede te uiten zullen wij als mensheid dit ook vaak plaatsen naar diegenen die extreem deze onvrede uiten in blinde woede vanuit een al te lange beschadiging en onrecht.

Helaas zijn wij als mensheid vaak zo arrogant dat wij menen het hele verhaal te kennen en be- of ver- oordelen daarmee alles wat daar mee samen hangt.

Mijn vraag is of men dan stilstaat bij het feit waarom de persoon of personen zover gekomen is/zijn om deze daad of daden van onmacht en frustratie uit te voeren.

Wat is de achterliggende reden van dit optreden. Zodra wij als mens eerst hier naar durven/willen kijken creëren wij al een stukje rust en wordt een hele situatie niet nog eens extra gevoed met allerlei negatieve energie die geen oplossing biedt.

Laten wij als voorbeeld de huidige crisis in de gezondheidssector nemen in ons eigen landje. Wanneer wij het kort door de bocht bekijken zeggen wij allemaal dat het niet deugd. Veel mensen zijn de dupe er van. Maar is dit iets van het laatste jaar?

Velen in de zorg in welke functie dan ook lopen al jaren te klagen. Een van de gevolgen is dat diegenen die oprecht het beste voor de mensheid wilden zijn vertrokken naar het buitenland of uit het hele systeem gestapt zijn.

Hoeveel onbenutte apparatuur staat er niet in de ziekenhuizen dat niet gebruikt wordt omdat men de kennis of de mensen er niet meer voor heeft.

Ja, het is makkelijk om de regering en het beleid de schuld te geven.

Maar wanneer je jezelf afvraagt wat jij er zelf aan gedaan hebt kun je dan eerlijk zeggen dat jouw steentje er een is geweest die bijgedragen heeft tot verandering? Heb je eerlijk verwoord wanneer je het niet eens was met een medicijn/arts of andere zorgverlening?

Ben je bereid geweest om dan maar een andere arts of medicijn te nemen of te betalen? Of was het excuus dat het toch niets op zou lossen?

Met al deze inzichten en lessen die wij op dit moment voorgeschoteld krijgen is het een prachtige positieve gelegenheid om op elk vlak nu wel tevredenheid te verwerven.

Het lijkt mij dan ook zeer belangrijk dat wij op dit moment dicht bij ons zelf blijven en in alles dat wij waarnemen gefocust blijven op datgene wat wij zelf kunnen doen om tevredenheid in ons dagelijks leven te bereiken. Ongeacht de omstandigheden. Juist de wetenschap dat jij zelf bezig bent de ontevredenheid om te zetten in tevredenheid en niet verwacht dat dit allemaal in één keer opgelost kan worden omdat ieder mens een diepe wond daarin heeft zijn wij bezig om niet alleen onszelf maar ook door het stopzetten van het kijken naar een ander, bezig onszelf en die ander gelegenheid te geven om deze wonden te helen.

Het is immers voor niemand leuk erachter te komen dat men niet juist gehandeld heeft. En deze wond heeft nu de gelegenheid te helen bij elk lid van de mensheid. Maar we moeten het elkaar wel gunnen.

Dus kortom, het is een lastige maar mooie tijd en gelegenheid om onszelf als de menselijke Engel die wij in wezen zijn, te gaan manifesteren op deze aarde.

Verder verkregen informatie van de familie staat op de website onder het kopje nieuw.

 

Komen wij op het programma van Larapinta uit.

Zaterdag 24 januari inschrijven voor alle cursussen bij Larapinta van 10:00-12:00 uur 

De Tai Chi 13 lessen starten op dinsdag 27 en donderdag 29 januari.

Dinsdag om 18:45-20:00 uur en 20:30 – 21:45 uur.

 

Verder zijn er diverse workshops .

 

Liefde en onderscheid. Bewust-Zijn in Liefde in deze tijd.

2 avonden op woensdag 11 februari en 11 maart 2015

 

Omgaan met Engelen.

2 avonden. Op maandag 2 februari en 2 maart 2015

 

De verborgen taal van dromen..

1 avond. Maandag 16 februari

 

Chakra en lichtwerkers bijeenkomst.

Op donderdagavond 26 februari

 

Kijk voor verdere informatie over de workshops op de website www.larapinta.nl

 

Inschrijven voor alle cursussen van Larapinta kan op de inschrijf dag, per mail of telefonisch op dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur.

U bent pas ingeschreven als het bedrag van de cursus betaald is. Inschrijven is op volgorde van betaling.

De betaling kunt u onder vermelding van cursus (dag en tijd voor de Tai Chi 13)

Overmaken op IBAN  NL09 INGB 0001 8906 79  t.n.v. T. Lagendijk te Nieuwerbrug

 

Ik hoop jullie allemaal weer te mogen begroeten.

 

HARTelijke groet,

Thea

To the English website