Larapinta

Nieuwsbrief en programma januari 2017

Beste [firstname],

Hier de eerste nieuwsbrief van Larapinta in het nieuwe jaar.

Allereerst de start van de Tai Chi 13 lessen . 
Deze starten op dinsdag 31 januari en donderdag 2 februari 2017.
Inschrijving per email of via de website.
De lessen zijn op de dinsdag om 20:30 – 21:45 uur en donderdag 18:45-20:00 uur
Prijs € 80,- per cyclus van 10 lessen
Opgave onder vermelding van TC 13  en dag

Het onderstaande verhaal heeft er toe bijgedragen om weer een Angelwalk te geven om het hart en zichzelf weer eens in zijn volheid te kunnen ervaren. En de gebeurtenissen in de wereld vanuit een ander perspectief te kunnen zien.
Vooraf zal er een channeling  plaatsvinden waarin vragen door de deelnemers gesteld zullen beantwoord worden door één of meerdere meesters.

Op woensdag 15 februari. Aanvang 19:30 uur tot? Prijs € 15,-
Wegens het beperkte aantal plaatsen is het om teleurstelling te voorkomen belangrijk zich zo snel mogelijk op te geven.
Inschrijving gaat op volgorde van betaling.
Opgave via Larapinta o.v.v. Angelwalk
Overmaken op IBAN NL09 INGB 0001 8906 79 t.n.v. T. Lagendijk te Nieuwerbrug

Consulten en andere activiteiten op afspraak.

Het jaar 2016 was een jaar gebaseerd  op de afronding op alle gebieden die geen toegevoegde waarde meer hebben voor de individuele mens maar ook voor de mensheid in zijn geheel. Alles maar dan ook alles dat geen toegevoegde waarde meer heeft om verder te kunnen groeien is aangeraakt en is of zal verwijderd worden.
Dit heeft ook betrekking op de aarde zelf.
Elk mens op deze aarde is aangeraakt door dit bewustzijnsproces.  De vrije keuze om er gebruik van te maken blijft uiteraard aan de mens zelf maar datgene dat de groei in de weg staat zal oplossen en steeds minder vreugde geven.
Velen zijn geneigd dit hele proces te bezien vanuit het perspectief wat in de media veel wordt aangeraakt van onrust.
Bedenk dat dit gebaseerd is op een oude machtsvorm en collectieve angst die de mensheid uit de patronen van weleer halen.
Aan ons als mensheid om door deze angsten en het machtsmisbruik heen te breken en moed te verzamelen om de weg van het hart te durven volgen. Ongeacht de mening van anderen of eigen opgeroepen angsten te kort te komen in welke vorm dan ook. Weet dat er voor iedereen gezorgd wordt.
Zelf noem ik 2017 het regenboogjaar.
Waarom?
Zoals jullie wellicht weten bestaat mijn logo uit 2 kolibries en een regenboog.
Toen ik de familie vanuit andere dimensies om hulp vroeg om deze nieuwsbrief te midden van alle ogenschijnlijk verschrikkelijke gebeurtenissen in de wereld een goede inhoud die opbouwend zou zijn gaven lieten zij mij dit zien met de opdracht de eigen ervaringen van de laatste maanden te vertellen. Vanaf het moment dat dit steeds als terugkerend beeld in mijn eigen groeiproces naar voren kwam.
Het begon met een concert. Daar werd ik geconfronteerd met het feit hoe mensen nog maar weinig de werkelijkheid van het hart, zelfs met muziek, konden ervaren. De diepgang van de ervaring vanuit het hart ontbrak en men genoegen nam met een oppervlakkige ervaring. Omdat ik zelf in mijn praktijk veel met muziek werk viel mij dit op. Ook het feit dat mijn meesters al jaren aangeven dat muziek heel belangrijk is en een steeds belangrijker plaats in gaat nemen als hulpmiddel om de mensen bij te staan in het grote evolutieproces. Ik stelde dan ook de vraag hoe ik mijn steentje daarin kon bijdragen. Vervolgens werd ik geconfronteerd met een groot veranderingsproces in mijzelf wat mij behoorlijk door elkaar schudde. Deze veranderingen hadden sterk te maken met mijzelf opgelegde normen en waarden en de noodzaak mijzelf anders op te stellen naar mijzelf en de buitenwereld. Iets dat ik mijn hele leven geleerd had te doen vanwege mijn sensitiviteit en het werken daar mee. Het werd mij duidelijk gemaakt dat er geen enkele belemmering meer was om mijzelf te manifesteren in en met al mijn kracht als de persoon die ik ben omdat nu de mogelijkheden gecreëerd zijn voor de gehele mensheid dit te kunnen (leren) gebruiken en uitdrukking te geven vanuit het hart. Kortom ik werd aardig geconfronteerd met het feit mijn hele hart open en bloot weer te geven en alles wat daar in de weg stond om het open te houden nu definitief op te ruimen c.q. los te laten. Steeds wanneer ik tegen een weerstand op liep werd er mij bepaalde muziek aan geraden om te draaien om nu nog dieper de essentie daarin te kunnen en mogen ervaren. Ik kwam daar verrassend veel emoties tegen waarvan ik dacht dat ik die al losgelaten had. Alles passeerde de revue boosheid liefde onmacht angst enzovoort. Alles waar een mens uit bestaat. Maar steeds was de oorzaak van de blokkade het denken. Of dit nu iets vanuit het recente verleden of uit mijn jeugd was, het kwam op hetzelfde neer. Door deze ervaringen kreeg ik de bevestiging van alles waar ik nooit aan twijfelde maar wist dat het denken de grootste vervuiler van ons als mensheid is. Dan heb ik het niet over intuïtief (hoger denken en voelen in samenwerking) maar puur het gewoonte patroon waarin wij als mensheid zo aan vast zitten wanneer er hoop op verandering ontbreekt en wij ons neerleggen bij de feiten van anderen en niet naar ons zelf meer luisteren. En /of gedwongen zijn door omstandigheden ons aan te moeten passen. Ondanks dat ik vanaf mijn jeugd hier heel bewust van was kan ik niet anders zeggen dat ik meer besmet was dan ik dacht en dat verbaasde mij en schrok hiervan.
Toen ik eerlijk naar mijzelf keek kon ik makkelijk de oorzaak van deze “blindheid” terug halen. Immers de laatste jaren had ik heel veel aanpassingen moeten doen op het gebied van keuzes die niet uit mijn hart kwamen omdat ik vanwege de ziekte van mijn overleden partner met instanties in aanraking kwam waar ik mij bij neer moest leggen maar totaal tegen mijn eigen gevoel in gingen. Daardoor was ik op de “autopiloot” gaan staan omdat ik de eigen grenzen steeds moest verleggen in een richting die niet bij mij hoorde. Ik moet zeggen dat ik hier heel veel van geleerd heb wat dit met de mens doet en mij heeft gemotiveerd nog meer dan anders op te komen voor leven vanuit het hart.
De ervaring van het concert was voor mij de gelegenheid om het vuur en de passie weer tot leven te roepen in mijzelf om de moed te hebben mijn diepste zelf en wie ik werkelijk ben te laten zien in de hoop dat men ook de moed heeft dit te doen en zichzelf niets hoeft kwalijk te nemen. Dat dit alles te maken heeft met het natuurlijke evolutieproces van de mens en al dat leeft.
In de gesprekken met mijn meesters gaven zij aan dat dit een van de grootste problemen was van de mensheid. Dat men vast houdt aan het verleden en daardoor het patroon van herhaling in stand houdt omdat alles met alles samen hangt.
Nou daar heb ik de afgelopen maanden wel de inzichten in gekregen hoe snel dit opgelost kan worden wanneer men durft los te laten ten opzichte van de voorgaande jaren. 
Vandaar dat men de regenboog ook benoemde omdat het de diversiteit aan geeft waar men de oplossing kan vinden. Lukt het niet op de ene manier dan wel leren de andere  manier te gebruiken. Maar het mooiste is: De eigen kleur bekennen van het moment van ervaring.
De acceptatie dat wij het ene moment een situatie benaderen vanuit bv. Rode energie en een volgend moment vanuit de groene energie. Dit is de les die wij als mensheid nu als hulp kunnen gebruiken om niet in de patronen van één bepaalde energie vast te blijven zitten. Dan is er altijd een oplossing.

De twee vogels geven aan dat het hoofd en hart met elkaar in samen werking  dienen te zijn.
Dit was o.a. tijdens het weekend in december duidelijk merkbaar bij de deelnemers.
Het was een afsluiting van wat er in de loop der jaren aan ervaring opgebouwd en aan gewerkt was. Nu mochten zij een kijkje nemen en de energie van 2017 en verder ervaren. Ook de contacten vanuit de andere dimensies en de verschillende energieën konden zij nu tastbaar ervaren. De kracht en bescherming die er altijd al was maar nu voor ieder ook op de eigen manier zichtbaar of voelbaar. Het mooiste was de uitspraak dat men het ervaar de dat men onderling verbonden was maar op een andere manier dan eerst. Nu was het ieder vanuit de eigen individualiteit met het gereedschap voor de eigen taak op aarde maar met het vertrouwen dat men gedragen wordt door de groep.
Ook dat het duidelijk was op de “oude manier” klaar te zijn en er een  nieuwe weg voor een ieder open lag in vrije keuze.
Zoals men weet wordt er tijdens de weekenden en avonden ook voor de hele wereld gewerkt en het was mooi dat men dit tijdens de meditatie bij de vijver zo enorm vervaarde dat de groepsenergie de deelnemers de ervaring had gegeven dat zij daadwerkelijk gedragen werden vanuit het grote onnoembare.

De nectar is de beloning voor het harde werken en dat wij nooit alleen zullen zijn ook al is dit niet altijd zichtbaar. Uiteindelijk zullen er twee harten zijn die samenkomen wanneer de regenboog hemel en aarde verbind.

Steeds meer ziet men dat soulmates elkaar ontmoeten om met elkaar de onnoembare kracht op aarde te manifesteren. Dit is een van de redenen dat er zovele relaties uit elkaar gaan omdat het nu mogelijk is dit op aarde te kunnen en mogen be-leven.

Ik hoop jullie allemaal weer te mogen begroeten

HARTelijke groet,
Thea

‚Äč

To the English website