Larapinta

Nieuwsbrief december 2014

Beste Lezers,
 
Zo vlak voor de kerstdagen nog een korte nieuwsbrief van Larapinta.
 
In de  laatste nieuwsbrief had ik het over de vele veranderingen lessen en inzichten die in zowel mijzelf als bij de deelnemers van het  gehouden weekend plaats hadden gevonden.
 
Daarin kwam ook in een andere vorm ter sprake dat alles energie is.
De mensheid is verbonden met deze energie omdat zonder deze energie geen leven mogelijk is.
 
Nu wil ik het hebben over de ontwikkelingen in het algemeen van de mensheid die het laatste stukje van de maand misschien nog meer toegevoegde waarde kunnen geven.
 
Deze tijd  is een tijd van bezinning.
 
Naar mijn idee de laatste in een proces van eeuwen dat op deze manier gevierd is onder de naam en betekenis van Kerst. 
Het geboren worden van, zoals het vanuit kerkelijk gebruik benoemd is ,de geboorte van de Christus.
 
Waarom het voor mijn idee de laatste maal is in deze vorm heeft te maken met de ontwikkeling van de mensheid zelf. 
Nu zijn wij als mensheid in staat om te (leren) begrijpen en accepteren dat de symbolische betekenis van de geboorte van het Christuskind de symbolische betekenis heeft van de uitdrukking van de Ziel in een menselijk lichaam op deze planeet aarde. 
 
De viering van het kerstfeest heeft lang als voorbeeld gediend om aan te tonen dat elk menselijk wezen in staat is om vanuit het eigen begrip en mate van bewustzijn dit zielenbewustzijn te kunnen ontwikkelen. 
Dit heeft en had o.a. te maken met de verandering van de manier waarop de mensheid de levensenergie kon benutten en opnemen.
 
Omdat deze energie een veel hogere frequentie heeft is een van de  gevolgen er van dat alles sterker en intenser tot uitdrukking komt en een sterk afstotend effect heeft op al dat niet met deze zielen energie verbonden is.  
 
Wanneer men vanuit deze zielen energie functioneert en de effecten daarvan op alles dat niet verbonden was /is /wenst te zijn, is in de geschiedenis terug te vinden. 
 
In de eerste instantie is dit het gewenningsproces voor de mensheid geweest om deze energie in het menselijk systeem stapje voor stapje te integreren. 
Aantrekken en afstoten van de oude systemen. 
Het er mee om leren gaan dat de ziel in plaats van de persoonlijkheid de regie in handen neemt. 
 
Steeds zijn er voorbeelden geweest voor de mensheid (ik noem ze maar even de groten der aarde) om aan te tonen en de herinnering te stimuleren dat het leven vanuit de ziel voor de hele mensheid mogelijk is. 
 
Omdat de mensheid het recht heeft van keuze en deze vrije wil niet aangetast mocht en mag worden heeft dit proces een lange tijd in beslag genomen. 
 
Zowel de Planeet aarde als al het leven  mensheid is er op voorbereid om dit bewustzijn van de Ziel nu werkelijk tot uitdrukking te brengen. 
 
In 2012 is dit proces afgerond in de oude vorm en elk levend wezen heeft nu de essentie van de Ziel in zich op een manier dat hij/zij het kan begrijpen. 
Ook is iedereen nu gereed om vanuit die nieuwe toevoer de energie op te nemen en te verwerken. 
Zie het als een nieuwe computer met meer mogelijkheden .
 
Het gewenningsproces om vanuit de nieuwe levensenergie is vanaf die tijd tot en met maart 2015 in verschillende fasen onderverdeeld. 
Met steeds een stukje afsluiting van de oude manier van energie op nemen. 
 
Dit wil niet zeggen dat wij als mensheid niet de neiging hebben om op een oude manier te werk te gaan. Integendeel. 
 
Maar waar voorheen nog voeding gekregen kon worden via het oude opnam/verwerkingssysteem heeft dit nu geen enkele voedingswaarde meer. 
Wil men leven dan zal men de voeding via het nieuwe energieproces dienen te halen. 
Dat dit lastig is bemerkt men duidelijk uit alle ontwikkelingen in en rondom ons heen in de wereld. 
 
Vanaf maart 2015 zijn alle oude energiesystemen afgesloten en kan men alleen nog maar via de snellere zielenenergie het leven beleven. 
 
Er zijn nog restanten van de oude energie in en op deze planeet aanwezig, maar deze worden alleen nog maar opgebruikt en niet meer aangevuld.
Met andere woorden deze oude vormen van energie houden op te bestaan.
 
Dit kan men o.a. merken in de natuur. 
Sommige soorten houden op te bestaan bij dier en plant. 
Men zal ook veel nieuwe soorten gaan ontdekken als gevolg van de groeimogelijkheden door de nieuwe energie. Meer daar over in het nieuwe jaar.
 
 
Wat nu wanneer de mens wenst te blijven kiezen voor de oude manier van leven? 
Dit zal nog een tijd door kunnen gaan omdat zoals gezegd er nog oude energie aanwezig is. Maar het put zichzelf uit. 
 
Men zal gaan (in)zien dat deze planeet en al wat leeft steeds meer de uitstraling en het bewustzijn van de ziel tot uitdrukking zal brengen.
Dat de aantrekkingskracht vanuit een zielsverbondenheid plaats zal vinden.
 
Voor diegenen die dit niet wensen om welke reden dan ook  is er een andere planeet waar men nog in de energie van dualiteit kan vertoeven. 
Zo blijft voor de mensheid het recht van vrije keuze van kracht.
 
Omdat het proces voor de mensheid om het leren herkennen en accepteren dat leven vanuit het Zielenbewustzijn op deze planeet nodig is hebben wij een volgende fase in de evolutionaire ontwikkeling bereikt om de komende tijden naar toe te werken en te volbrengen en dat wordt symbolisch voorgesteld in het feest van Pasen .
 
De erkenning van de nieuwe mens met daarbij nog de nodige ondersteuning in het proces van omgaan en bewustwording op het gebied van Zielen energie.
Daarna het Pinksterfeest om daarin zelfstandig vanuit de Zielen energie en verder te kunnen functioneren.
 
Rest mij nog jullie allen prettige dagen toe te wensen (er is nog een aparte groet onderweg)en er is altijd een plek om het bovenstaande te overwegen op een vertrouwde plek.
 
Ga daarvoor naar: http://www.pusher.com.au/clients/pusher-christmas-2011 
 
en geef je adres op.
 
HARTelijke groet   Thea
 
To the English website